Úspěch je o zdravém sebevědomí

Ing. Jiří Jemelka, MBA, majitel a jednatel společnosti JPF Czech s.r.o.

O executive interim management, tedy dočasném řízení firem z pozice CEO, se u nás více začalo mluvit před čtyřmi lety a poptávka neklesá. To potvrzuje také objem zakázek JPF Czech s.r.o., jednoho z největších dodavatelů těchto služeb v České republice. Ing. Jiřího Jemelky, MBA, který společnost vlastní, jsme se ptali nejen na plány do budoucna.

Co vás motivovalo vstoupit do byznysu?

Vždy jsem se ve své profesní dráze věnoval tomu, aby se firmám dobře dařilo. Pomáhat jim mi dává smysl. Vždyť malé a střední podniky jsou podle mne pilířem zdravé a odolné ekonomiky. Proto se na ně prioritně zaměřujeme. To je naše poslání a to bylo také motivací ke vzniku JPF Czech, která na trhu působí už více než 15 let.

Pomáháme klientům zlepšit cash flow, podnikání stabilizovat, optimalizovat procesy i výsledky. Připravujeme firmy na expanzi, mezigenerační výměnu, transformaci. Staráme se o to, aby se dobře dokázaly adaptovat na změny ve společnosti a byly štíhlejší a flexibilnější. Jsme schopni obsáhnout jakýkoli obor.

Jak máte podnikání nastaveno dnes?

Inspirací je nám v JPF Czech světoznámý řetězec McDonald´s. Jeho systém služeb je nesmírně efektivní. Něco obdobného se v JPF Czech snažíme aplikovat. Jsme odvážní. Aspirujeme na to mít v horizontu nadcházejících několika let pod našimi křídly až tisíc interim manažerů.

Služby chceme zarámovat do standardizovaného systému, který zaručí, že executive interim management bude mít v našem podání tytéž parametry v Plzni nebo Košicích, stejně jako v Českých Budějovicích nebo Bratislavě. Všude, kde působíme, dostanete tutéž kvalitu, preciznost a efektivitu.

Přiblížil byste, jak si to představit v praxi?

V malé či střední firmě máte poměrně dost prostoru pro individuální improvizaci. Jeden člověk obvykle pracuje na několika úkolech a může relativně snadno uplatňovat vlastní improvizaci a momentální impulzy. Dobrá vůle člověka určuje, jestli se firmě daří.

V našem oboru zavádíme silně provázaný systém. Každý v něm má vyhrazenou jasně definovanou oblast, jíž se věnuje. Představte si jeho úsilí jako laserový paprsek. To, co dělá byznys silnější, je mistrovství každého člena týmu.

Podívejte se na to jako na souhrn best practices, v němž má člověk velkou možnost uplatnit svou touhu po seberealizaci, ale přitom se neodchyluje od nejlepšího možného standardu. Naopak jej nadále precizuje. A takto se nechceme prosazovat jen v Česku, ale v celém středoevropském regionu.

To znamená, že se chystáte expandovat?

Několik let působíme na Slovensku a v roce 2022 jsme podnikli kroky pro vstup na polský trh. Vidíme v obou zemích velký potenciál. V Polsku máme za sebou zatím pět projektů. A jednáme o dalších. Na Slovensku už je JPF Czech zavedená značka.

Liší se tyto regiony výrazně od českého?

Pro nás je velmi zajímavá podnikatelská a obchodnická mentalita v Polsku. Patří k těm nejvíc dynamickým na světě. Zdejší lidé z byznysu jsou mnohem hladovější a dravější. My se takové zdravé sebevědomí snažíme přenášet i do firem v tuzemsku. Úspěch je otázkou sebevědomí – věřím v sebe a své schopnosti, znám se a vyznám se ve svých vnitřních zdrojích, vím, jak je správně v danou chvíli uplatnit a poradit si.

JPF Czech dynamicky roste…

Pro naši firmu je to příjemná výzva. V posledních letech jsme nastavili fungování JPF Czech striktně prorůstově. Vyplácí se nám to. Po několik posledních let se nám daří téměř zdvojnásobovat roční obrat, loni to bylo 130 milionů korun. Ověřili jsme si, že jsme na dynamiku tohoto procesu výborně připraveni.

Bylo těžké dospět do takového bodu?

V JPF Czech se nám podařilo obklopit se vynikajícími kolegy a utvořit tým, kde funguje správná chemie. Na jednu stranu je to věc manažerských dovedností a zkušeností, na straně druhé intuice a také trochu štěstí. Vypracovali jsme si vnitřní metodiku výběru lidí.

Máme vynikající personální ředitelku, která patří mezi top odborníky v oblasti HR. Ona je tím člověkem, který pro nás a naše klienty vyhledává talenty v oblasti executive interim managementu.

Posílili jsme vnitřní manažerský kruh, do toho jsme v posledních letech investovali hodně energie. Jmenovali jsme prokuristy a delegovali na manažery exekutivu. V tomto manažerském týmu najdete jen lidi, kteří mají zdravé sebevědomí a jsou nejen kompetentní, ale také vysoce motivovaní. V JPF Czech tak obsáhnou práci jako dva až tři průměrní odborníci. Taky díky tomu můžeme mít smělé vize. Dokážeme je totiž krok za krokem realizovat s těmi správnými lidmi. Aplikovali jsme na nás to, co denně činíme v podnicích našich klientů. A nesmím opomenout ani proces digitalizace a investice do marketingu. Pečujeme o dobrou reputaci. A ta se získává jedině spokojenými klienty.

O čem mluví čísla?

Stojí za námi přes 500 úspěšně zvládnutých projektů a stovky spokojených klientů. Nyní řídíme 80 firem a přibývají další. Máme 82% úspěšnost. Přitom 128 podniků, které byly v problémech, jsme dostali na nohy už za šest měsíců a 279 jsme během 12 měsíců zvýšili zisk. V posledních letech rosteme stabilně o 38 % ročně.

JPF Czech tvoří více než stovka lidí. Máme k dispozici 100 interim manažerů. Celkový obrat firem v naší správě činí přes 12 miliard korun a je v nich zaměstnáno přes 4500 lidí. To je něco, co jsme vybudovali sami, vlastní šikovností, z vlastních peněz. A jsme na to hrdí.

***

Ing. Jiří Jemelka, MBA, majitel a jednatel společnosti JPF Czech s.r.o.

Podnikatel, interim manažer, odborník na produktivitu a obchod. Před více než 15 lety založil společnost JPF Czech s.r.o., která prostřednictvím svých interim manažerů řídí ročně průměrně 80 firem. Za svou existenci se tito odborníci na exekutivu postarali o ozdravení a stabilizaci víc než 500 malých a středních podniků a v realizovaných projektech dosahují 82% úspěšnosti.