Kolaborativní roboty aneb 7 úrovní bezpečnosti

Kolaborativní roboty způsobily revoluci ve výrobním průmyslu, a to především díky své vysoké flexibilitě a efektivitě. Na rozdíl od tradičních průmyslových robotů, které jsou navržené výhradně pro práci v izolaci, dokážou koboty spolupracovat bok po boku s lidmi. To otevírá širokou škálu možností pro automatizaci v různých průmyslových odvětvích. Jaké jsou vlastnosti a dovednosti kolaborativního robota, které přinesou vaší firmě užitek?

Kolaborativní roboty se dělí podle několika různých úrovní spolupráce s člověkem. Každá úroveň tak představuje jiný stupeň spolupráce i bezpečnostních prvků. Právě tyto úrovně jsou klíčové pro výběr správného kobota na míru vašim specifickým potřebám. Které úrovně to jsou?

1. Bezpečnostní monitorované zastavení

Na úrovni 1 jsou koboty vybavené bezpečnostními senzory, které dokážou detekovat přítomnost lidí v jejich pracovním prostoru. Když člověk do tohoto prostoru zasáhne, robot automaticky zastaví svůj provoz, aby se předešlo případným nehodám. Tato úroveň je vhodná pro případy, kdy je interakce člověka s robotem minimální a primárním cílem je zajištění bezpečnosti lidských pracovníků.

2. Ruční vedení

Koboty umožňují přímou fyzickou interakci mezi lidmi a roboty. Mají senzory, které dokážou detekovat a reagovat na lidský dotek, což operátorům umožňuje řídit pohyby robota ručně. Tato úroveň spolupráce je ideální pro úkoly, které vyžadují přesné umístění nebo jemné zacházení.

3. Sledování rychlosti a vzdálenosti

Na této úrovni mohou kolaborativní roboty pracovat v těsné blízkosti lidí, a přitom neustále sledovat jejich rychlost a vzdálenost. Pokud kobot zjistí, že se člověk pohybuje příliš rychle nebo se přibližuje, automaticky zpomalí nebo zastaví, aby udržoval bezpečnou vzdálenost. Tato úroveň spolupráce je vhodná pro činnosti, při kterých lidé a koboty potřebují pracovat vedle sebe, jako jsou montážní linky nebo manipulace s materiálem.

4. Výkon a omezení síly

Tyto roboty jsou navržené s pokročilými bezpečnostními funkcemi, které omezují množství vyvíjené síly. Tato úroveň spolupráce umožňuje kobotům pracovat v přímém kontaktu s lidmi, aniž by představovaly jakékoli riziko zranění. Setkáme se s ním v aplikacích jako těžké zvedání nebo obsluha strojů.

5. Monitorované zastavení s vyhodnocením bezpečnosti

Podobně jako na první úrovni mají koboty úrovně 5 bezpečnostní senzory, které dokážou detekovat přítomnost lidí. Disponují ale i dalšími bezpečnostními prvky, jako je bezpečnostně hodnocené monitorované zastavení. Tato úroveň spolupráce poskytuje další úroveň bezpečnosti pro činnosti, kde jsou do provozu kobota více zapojeni lidé.

6. Ruční vedení s monitorováním rychlosti a vzdálenosti

Koboty úrovně 6 kombinují funkce úrovní 2 a 3. Umožňují operátorům ručně řídit pohyby kobotů a zároveň sledovat rychlost a vzdálenost mezi lidmi a roboty. Tato úroveň spolupráce je vhodná pro úkoly vyžadující jak přesnost, tak blízkou interakci člověka a robota.

7. Omezení výkonu a síly s monitorováním rychlosti a vzdálenosti

Na úrovni 7 mají kolaborativní roboty kombinaci vlastností úrovní 4 a 3. Mohou pracovat v přímém kontaktu s lidmi a zároveň zajistit omezení síly i síly a sledovat rychlost a vzdálenost. Tato úroveň spolupráce je ideální pro náročné úkoly a aplikace s úzkou spoluprací člověka a robota.