Dvě třetiny českých organizací se obávají své budoucnosti

Zdroj: Shutterstock

Podle průzkumu Innovation Index 2023 společnosti Dell Technologies Česká republika zaostává v IT inovacích. Pouze polovina organizací je inovačně vyspělá a využívání nových technologií jako jsou edgecomputing a multicloud je v porovnání s ostatními zeměmi v regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA) nedostatečné. Zlepšením schopnosti přijímat inovace mohou české firmy zlepšit svou konkurenceschopnost na trhu.

Průzkum obsahuje data z šesti oblastí – inovace, budoucnost práce, kybernetickou bezpečnost, multicloud, data a edge technologie. Tyto oblasti musí podniky brát v úvahu, aby udržely krok s neustále se měnícím trhem.V oblasti inovací je 62 % respondentů skeptických ohledně toho, zda jejich organizace bude relevantní v následujících 3-5 letech.

· Za důležité faktory pro inovace považují organizace to, aby se věnovaly vzdělávání zaměstnanců (50 %), kteří by mohli přispět k vytváření budoucího směřování organizace (48 %).

· Největšími překážkami pro inovace jsou nedostatek času (46 %) a znalostí digitálních technologií (36 %).

IT manažeři věří, že inovovat se dá i na dálku

Zatímco 92 % organizací uvádí, že zaměstnanci pracující zcela na dálku či hybridně mají stejnou šanci inovovat jako ti, kteří pracují v kanceláři. Pouze 67 % IT manažerů se však shoduje na tom, že vzdáleným zaměstnancům poskytují inteligentní technologie pro hladký průběh jejich práce. Nicméně, v době vzdálené či hybridní práce mnoho IT manažerů nezvládá dostatečně zabezpečit síť poskytování IT podpory, což vnímají jako potenciální riziko (67 %).

· Z výzkumu také vyplývá, že pouze 22 % organizací v České republice urychluje své inovační úsilí v reakci na klimatické změny.

· Pouze 10 % IT manažerů se dokázalo úspěšně postarat o potřeby zaměstnanců pracujících v kanceláři i vzdáleně.

· 53 % IT manažerů se necítí komfortně, když zaměstnanci mohou pracovat z jakéhokoli místa.

Kyberútoky jsou stále větší hrozbou

Jen 44 % respondentů má plnou důvěru v kybernetické zabezpečení zabudované do svých technologií a aplikací. Více než třetina IT decisionmakerů (ITDM) je přesvědčena, že moderníhrozby jsou hlavními bezpečnostními problémy. Některé z těchto hrozeb zahrnují hacking, phishing a ransomware útoky. Proto je důležité, aby lidé používali bezpečná hesla a aby měli aktualizované antivirové programy a firewall.

Mezi hlavní výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti, které ITDM identifikovali, patří složitost moderního počítačového prostředí, neustále sofistikovanější hrozby, zaměstnanci, kteří neberou kybernetické hrozby vážně, a bezpečnostní týmy, které nespolupracují se zainteresovanými stranami z oblasti podnikání.

· Většina ITDM zatím nepoužívá architekturu Zero Trust, ačkoli 40 % uvádí, že její potřebu urychluje rostoucí hodnota dat a 30 % tvrdí, že je třeba zabezpečit rostoucí objem koncových bodů pro stále více zaměstnanců, pracujících na dálku. Panuje také nejistota ohledně toho, jak Zero Trust implementovat, aniž by byla ohrožena produktivita podniku.

· 80 % ITDM nemá k dispozici řízenou službu detekce a reakce na hrozby ani kybernetický bezpečnostní trezor, který by chránil data vysoké hodnoty.

· 75 % respondentů uvedlo, že má obavy o to, jak jsou jejich osobní údaje zpracovávány a sdíleny. S ohledem na nedávné skandály s úniky dat se jedná o stále důležitější téma.