Více než polovina českých středoškoláků chce podnikat

Studentka, podnikání. Zdroj: Pixabay

Studenti středních škol se podnikání nebojí. Celkem 56 % z nich si dokáže představit sama sebe jako podnikatele nebo podnikatelku. Vyplynulo to z průzkumu Nadačního fondu vzdělávání a podnikání, který se mimo jiné zaměřil i na motivaci nebo hlavní strachy, které středoškoláky od práce na vlastních nápadech brzdí.

Na začátku roku 2021 provedl Nadační fond vzdělávání a podnikání ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, Education.cz a Můžeš podnikat průzkum, kterého se zúčastnilo 1298 středoškolských studentů ve věku od 15 do 20 let napříč Českou republikou.

Rádi podporujeme aktivity, jako je Soutěž & Podnikej, které studenty vedou k podnikavosti a rozvoji jejich silných stránek. Na zahraničních školách vidíme větší propojení s praxí. Studenti se mohou byznysovým otázkám věnovat více z praktické stránky, mnohem více se potkávají s profesionály přímo z reálného byznysu, což vede k jejich většímu sebevědomí a získání potřebných kompetencí pro rozvoj vlastního projektu,” komentuje spolupráci zakladatel Education.cz Tomáš Jízdný.

Chtějí být svými vlastními pány

Hlavní motivací pro začátek podnikání by byla pro téměř 60 % dotázaných právě svoboda. Dalším silným motivátorem jsou peníze a moc, které za svůj hnací motor označila čtvrtina středoškoláků (25 %). Ambice měnit prostřednictvím realizace svých nápadů svět k lepšímu mají pouze 2 % studentů.

Spolu s tím se pojí také obavy studentů. Od práce na vlastním projektu je ve třetině případů odrazuje strach z neúspěchu (37 %). Ať už se jedná o nedostatečnou poptávku ze strany zákazníků a neuchycení produktu či služby na trhu, nebo krach společnosti. Dalších 32 % středoškoláků si myslí, že v České republice nejsou pro podnikání vhodné podmínky, a obávají se přílišné byrokracie. Čtvrtina dotázaných nemá dostatečnou sebedůvěru nebo se obává nedostatečných znalostí z byznysového světa.

V Nadačním fondu vzdělávání a podnikání už více než 5 let prostřednictvím různých aktivit, jako je například program Soutěž & Podnikej, zvyšujeme úroveň podnikavosti mezi středoškolskými studenty v České republice. Čísla z průzkumu jasně dokázala, že studenti mají o podnikavost a podnikání zájem, a také proto je důležité je v tomto směru podporovat a rozvíjet,” říká Martin Vítek, předseda správní rady Nadačního fondu vzdělávání a podnikání.

Praha má před zbytkem republiky náskok

Napříč republikou to mladou generaci nejvíce táhne k podnikání v Praze (75 %). Naopak ve Zlíně láká představa vlastní společnosti nebo živnostenského listu pouze necelou polovinu středoškoláků (41%). Praha vede také co se znalostí výrazů z byznysového slovníku týče. Pouze 7 % studentů v Praze se nikdy nesetkalo s pojmy jako je fundraising, crowdfunding nebo cash flow, kdežto v Karlovarském kraji o nich neslyšela téměř polovina dotázaných (42 %).

Schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní je nezbytnou kompetencí pro mladé lidi v 21. století. Průzkum nám ukázal zajímavá data, která dále využijeme pro výuku a podporu podnikavosti v Jihočeském kraji,” uzavírá Dana Feferlová, zástupkyně ředitele Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.