Problémy je lepší řešit včas

Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE, CEO firmy SiMyCo s.r.o.

Text: Redakce

Specializací Ing. Simony Myslikovjanové, Ph.D., MBA, MBE, která působí jako CEO své firmy SiMyCo, je Interim Management & HR. Mezi nejčastější zadání patří nastavit procesy ve firmě, věnovat se hospodaření a v neposlední řadě to je práce s lidmi. SiMyCo působí nejčastěji v Česku, ale daří se jí postupně také expandovat na zahraniční trhy, například na Slovensko, do Francie či Itálie.

Foto: Jadran Šetlík

Co vše svým klientům nabízíte a s čím jim nejčastěji pomáháte? A ve kterých zemích působíte nejčastěji?

Nabízíte konzultace, analýzy, tréninky, audity/Quality, GDPR, whistleblowing, HR, řešení business developmentu či mystery shopping. Dále rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v rámci tréninkových plánů.

Firmy si mne nejčastěji najímají jako Executive Director of Interim/HR. Většinou jde o kombinaci těchto rolí. Může jít o projekty vyžadující speciální znalosti a zkušenosti, které nemají manažeři daného subjektu, anebo nastává situace, kdy je potřeba ukázat správnou a efektivní cestu řízení společnosti.

Mojí specializací je oblast Interim Management & HR. Nejvíce působíme stále v České republice, nicméně firma expandovala i na zahraniční trhy. V současné době domlouváme obchodní podmínky ve Francii a Itálii. Na Slovensku jsme již aktivní několik let.

Jste žena několika rolí, například se na určitý čas ujímáte vedení firem, abyste je připravila na ekonomický vzestup. Co je náplní vaší práce a co vás na vaší práci baví?

Vsadila jsem na to, že se svými klienty prožívám společně jejich příběhy, a to nám přináší ovoce. Jsem součástí jejich týmů, spolupracuji s nimi, zajímám se o jejich pracovní záležitosti.

Mezi nejčastější zadání patří nastavit procesy ve firmě, věnovat se hospodaření a v neposlední řadě to je práce s lidmi, kde se jako odborník zaobírám každým jedincem tak, aby se společnými silami docílilo kýženého výsledku.

Moje práce je o naslouchání, vnímání, respektu a také trpělivosti. Nikdy nedělám předčasné závěry a vždy zůstávám otevřena všem možnostem. Čelím náporu stresových situací, někdy toxických jedinců, výkřiků, různých emocí, které mě ve finále posilují v tom, co dělám. Někdy jsou to velmi náročné dny.

Na mé práci mne nejvíc baví fakt, že mohu pomoci druhým s jejich krůčky, kroky a pokroky. Sledovat jejich výsledky a následné úspěchy. A těšit se z nich.

Jaké máte plány do budoucna, jak chcete rozvíjet a inovovat svoje podnikání i v rámci udržitelnosti?

Osobně vnímám udržitelnost jako komplexní přístup k řízení podniků zaměřující se na vytváření a maximalizaci dlouhodobé hodnoty, a to v oblastech životního prostředí, sociální a ekonomické oblasti. V rámci jednoho zahraničního projektu působí právě SiMyCo jako hlavní partner projektu ESG.

A vaše plány do budoucna?

Vize, které jsme měli nastaveny se vyplnily. Expandovat dále na zahraniční trh, být součástí nových projektů. Pomáhat ostatním a být přínosem je pro mne samotnou i celý můj tým smyslem naší společné práce.

Co považujete za největší manažerskou výzvu své dosavadní kariéry?

Ta přišla právě nyní, ale podrobnosti zatím sdělit nemohu. Mohu ale prozradit, že se pro většinu firem staneme přínosem. S novými obchodními partnery jsme si „sedli“ jak lidsky, tak odborně. Vzájemně se doplňujeme a vytváříme tím velmi příjemné synergické prostředí a symbiózu obou našich týmů.

Foto Innovation 3 24

Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE, CEO firmy SiMyCo s.r.o.

Působí jako CEO své firmy SiMyCo, která neustále roste a postupně expanduje na zahraniční trh. Vede a řídí úspěšně i další týmy různých odvětví, a to v pozici interim ředitelky, výkonné ředitelky HR či supervizorky, která pomohla k úspěchu stovkám firem nejen v Česku.

Simyco Logo Horizontalni Color