Umělá inteligence obrací pracovní trh naruby

Zdroj: Shutterstock

Už nyní je jasné, že se díky umělé inteligenci zcela promění pracovní trh. Do roku 2030 klesne po některých oborech poptávka, vzniknou ale zcela nové profese. Kdo by se měl bát o místo a kdo může naopak zůstat v klidu?

Stejně jako proměnil pracovní trh v 90. letech nástup internetu, změní ho i umělá inteligence. Personalisté předpokládají v příštích několika málo letech turbulentní změny. „Očekává se, že umělá inteligence bude mít do roku 2030 na pracovní trh významný dopad. Některé profese se výrazně promění, jiné mohou zcela zmizet. Bude nutné přizpůsobit se novým trendům, rozvíjet nové dovednosti a být otevřený inovacím, aby bylo možné se úspěšně adaptovat na novou realitu pracovního trhu,“ říká Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka personální agentury Advantage Consulting.

Pokrok v oblasti technologií a automatizace vytváří zcela nové pracovní příležitosti a pozice, které vyžadují odborné znalosti a dovednosti, zejména v oblastech, jako je vývoj a programování robotů a umělé inteligence. „Jedná se hlavně o profese, které vyžadují odborné znalosti a dovednosti, zejména v oblastech, jako je vývoj a programování robotů a umělé inteligence. V příštích letech rapidně stoupne poptávka po zaměstnancích, jako jsou specializovaní analytici dat, vývojáři a programátoři umělé inteligence, odborníci na kybernetickou bezpečnost, manažeři projektů umělé inteligence, konzultanti a lektoři pro umělou inteligenci a podobně,“ vyjmenovává Marcela Vyskoková, marketingová manažerka Advantage Consulting.

Odborníci se shodují, že prozatím neexistuje na pracovním trhu žádná profese, kterou by umělá inteligence zcela nahradila. Existují však profese a pozice, které budou výrazně ovlivněny, jedná se například o:

1.           Účetní a finanční analytici. Už dnes se tyto profese spoléhají na softwary, které jim pomáhají zpracovávat a analyzovat data. V budoucnu některé úkony umělá inteligence zcela nahradí.

2.           Pracovníci call center. Chatboti a hlasoví asistenti se už nyní používají k řešení jednoduchých dotazů zákazníků. Tyto technologie se budou stále více rozvíjet a v budoucnu by mohly nahradit lidské operátory v řešení některých zákaznických požadavků.

3.           Pokladní a skladníci. V obchodech a skladech se používají samoobslužné pokladny a autonomní vozíky pro přepravu zboží.

Na pracovním trhu platí, že obory, které vyžadují lidskou kreativitu, interakci a rozhodování, jsou méně náchylné ke ztrátám pracovních pozic kvůli automatizaci a umělé inteligenci. Po řadě oborů bude velká poptávka i v budoucnu. Mezi ně patří například:

1.           Zdravotnictví. „V oblasti zdravotnictví bude vždy potřeba lidských zdrojů k poskytování péče, diagnostice a léčbě pacientů. Navíc se v oblasti zdravotnictví očekává nárůst poptávky kvůli stárnutí populace. Nicméně i do zdravotnictví umělá inteligence zasáhne. Například oční chirurgie patří k nejrychleji se rozvíjejícím medicínským oborům na světě. Už nyní se umělá inteligence na některých předních pracovištích používá pro výběr nejvhodnější umělé nitrooční čočky a předpokládá se, že v blízké budoucnosti budou některé rutinní zákroky provádět roboti,“ popisuje Pavel Stodůlka, světově uznávaný oční chirurg a přednosta sítě očních klinik Gemini.

2.           Vzdělávání. „I když mohou být některé výukové procesy automatizovány, stále bude potřeba lidských učitelů a vychovatelů k poskytování vzdělávání a výchovy dětí. Zejména na středních odborných školách si nahrazení pedagogů roboty prozatím neumím představit. Pravdou ale je, že moderní technologie do stavebních oborů pronikají značně, a je možné, že v budoucnu některé rutinní činnosti nahradí,“ uvádí Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov.

3.           Programování a vývoj umělé inteligence. „Právě v oblasti vývoje umělé inteligence a robotiky se očekává nárůst poptávky po lidské práci, jelikož vývoj a úprava sofistikovaných systémů a aplikací stále vyžaduje lidskou kreativitu a inovaci,“ vysvětluje Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky. Zdaleka ne všechny obory IT ale vyžadují kreativitu – například některé procesy a pozice, které se věnují rutinnímu programování, umělá inteligence nahrazuje už nyní.

„Obecně lze říci, že na pracovním trhu neexistuje obor, který by byl imunní vůči vlivům umělé inteligence a automatizace. Zaměstnanci se budou muset přizpůsobovat novým technologiím a využívat je k posilování svých výkonů a zlepšování služeb pro zákazníky,“ uzavírá Olga Hyklová.