Udržitelnost hýbe světem

Dostává se téměř do všech odvětví

Rok 2023 se nesl ve znamení významných změn v oblasti udržitelnosti a environmentálních, sociálních a správních (ESG) standardů, které mají hluboký dopad na podnikání a společnost a je více než jisté, že rok 2024 bude v tomto trendu pokračovat. Zásadní roli budou opět hrát digitalizace a integrace nejnovějších technologií a výrazně zamíchat kartami mohou volby, které letos čekají celou řadu klíčových zemí nejen v Evropě.

Prvním a možná nejvýznamnějším milníkem roku 2024 bude plná implementace Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která rozšiřuje požadavky na firmy v EU v oblasti reportování dopadů jejich byznysu na životní prostředí a společnost.

„Tato nová povinnost se dotýká více než tisícovky firem v České republice. Vzhledem k tomu, že reporty musí být odesílány přímo na Ministerstvo financí, dá se očekávat, že implementace CSRD zvýší transparentnost a závazek firem vůči udržitelným praktikám,“ říká Karel Kotoun ze společnosti Green0meter.

Další klíčové regulace zahrnují Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), Green Claims Directive, a rozšíření EU Taxonomie, které společně zvyšují laťku pro to, co se považuje za „zelené“ a etické podnikání. Významným krokem je také nová regulace EU zaměřená na odlesňování a biodiverzitu, která se snaží omezit globální dopad evropské spotřeby na ztrátu lesů a biologické diverzity.

Finanční sektor a zelené financování

Ve finančním sektoru se očekává další posun směrem k větší podpoře zelených projektů a udržitelných investic. „Banky a regulátoři se už nyní zaměřují na zelené financování prostřednictvím daňových úlev, záruk a půjček. Ještě více pak posílí trend, který jsme měli možnost sledovat již v předchozím roce, a to fakt, že banky při posuzování financování svých korporátních klientů obecně mnohem více řeší jejich vztah k udržitelnosti,“ vysvětluje Karel Kotoun. Do popředí se také znovu dostávají uhlíkové kredity a offsety jako potenciální nástroje pro dosažení uhlíkové neutrality, kritice ze strany některých odborníků navzdory.

Volby a jejich vliv na ESG

V letošním roce se očekává historicky vysoká účast ve volbách po celém světě, což může mít zásadní vliv na směřování ESG politik a regulací – od urychlení nastolených trendů až po zásadní změny. Výsledky v klíčových zemích jako jsou Spojené státy americké, Indonésie a Evropská unie tak mohou určit budoucí trajektorii udržitelnosti a klimatických opatření.

Technologie a udržitelnost

Klíčovou roli v přechodu na udržitelnější budoucnost hrají technologie a digitalizace, která představuje nezbytnou podmínku pro efektivní sběr a správu dat týkajících se udržitelnosti.

„Umělá inteligence a automatizace přináší nové možnosti pro optimalizaci uhlíkového účetnictví, energetické spotřeby a dopravy a přímé zachytávání CO2 z atmosféry nabízí řešení pro snižování emisí v nejznečištěnějších oblastech. Nástroje pro automatizaci reportingu a sběr dat pak umožňují lepší přehled a kontrolu nad environmentálním dopadem,“ vyjmenovává Karel Kotoun a dodává: „Firmy, které přijmou digitální transformaci a nejnovější technologie, efektivně integrují principy udržitelnosti do svého byznysu a přijmou digitalizaci pro sběr dat, budou mít významnou konkurenční výhodu.“