Softwaroví inženýři versus umělá inteligence

Zdroj: Shutterstock

Rychlý technologický pokrok, digitalizace ekonomiky a narůstající potřeba kvalifikovaných IT specialistů v různých oborech. To vše v posledních letech způsobilo, že byli kvalitní IT odborníci na pracovním trhu vyvažováni zlatem. S masovým rozšířením nástrojů umělé inteligence (AI) se však dynamika výrazně mění. Práci dosud nenahraditelných odborníků nyní zvládne stroj, a to za zlomek času i nákladů. Narazila poptávka po IT pracovnících na svůj strop? Skončí tedy přetahování o zaměstnance? Která odvětví v IT mají budoucnost jistou a kdo může být nahrazen?

Zájem o IT pracovníky na evropském i světovém trhu roste prakticky nepřetržitě už desítky let. V poslední době se tak děje zejména vzhledem k rozsáhlé digitální transformaci, s níž se pojí potřeba odborníků s IT dovednostmi pro implementaci nových technologií. Druhým faktorem je rostoucí význam umělé inteligence a automatizace napříč odvětvími, což zvyšuje poptávku po specialistech na strojové učení a deep learning. Třetím důvodem jsou poté bezpečnost a ochrana dat, organizace si totiž uvědomují nebezpečí kybernetických hrozeb, přičemž důkladné zabezpečení vyžaduje odborné kapacity.„Firmy tlačí na efektivitu, výkonnost a robustnost řešení. Mezi ty žádanější IT obory v současné době patří umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, datová analýza nebo cloudové technologie,“ potvrzuje Marian Hurta, CEO společnosti Engeto, která školí IT pracovníky.

Závody s konkurencí a bezpečnost

Na špičce nejžádanějších profesí v IT oblasti nyní stojí softwaroví inženýři, kteří se zabývají vývojem, údržbou a optimalizací softwarových systémů. Podle průzkumu společnosti Eurostat bylo v EU v roce 2021 více než 8,4 milionu IT specialistů, z čehož zhruba polovina pracovala v oblasti softwarového inženýrství. Firmy totiž potřebují zavádět moderní technologie a nová softwarová řešení, aby zvýšily svou efektivitu, zlepšily uživatelské prostředí pro zákazníky a udržely krok s konkurencí.

Další klíčovou oblast představuje kybernetická bezpečnost. Ke zvyšujícímu se zájmu o tyto IT specialisty přispívá rostoucí míra kybernetických útoků a stále sofistikovanější metody zločinců. Podle zprávy CybersecurityVentures se v letošním roce vyšplhají škody napáchané kyberzločinci na 8 bilionů amerických dolarů, což povede k dalšímu nárůstu poptávky po odbornících na kybernetickou bezpečnost a očekává se, že jich v roce 2025 bude na světě chybět až 3,5 milionu.

Cloudová řešení jsou klíčovým článkem digitalizace

Velkým rozvojem v posledních letech prochází také oblast cloudových řešení. Dle nejnovější prognózy analytické společnosti Gartner vzrostou celosvětové výdaje koncových uživatelů na veřejné cloudové služby o 21,7 % a v roce 2023 dosáhnou celkové výše 597,3 miliardy amerických dolarů. „Firmy dnes považují cloud za vysoce strategickou platformu pro digitální transformaci, což vyžaduje, aby poskytovatelé cloudu nabízeli sofistikovanější funkce, protože se konkurence v oblasti digitalizace zostřuje,“ komentoval viceprezident společnosti SidNag. Jen v České republice využívá podle průzkumu společnosti SAP alespoň jedno cloudové řešení 77 % firem, společnosti zároveň letos plánují investovat do této oblasti v průměru 30 % svých rozpočtů na IT.

Čtveřici nejžádanějších IT profesí dneška uzavírá datová analýza. Data analytici se zabývají analýzou, zpracováním a prezentací informací, aby firmám pomohli lépe porozumět trhu i zákazníkům a optimalizovat strategie. Odborníci na strojové učení se pak zaměřují na vývoj algoritmů a modelů, které umožňují strojům se automaticky učit a vylepšovat své výkony na základě zkušeností a dat. Podle analýzy společnosti IDC dosáhne trh s Big Data a analytikou v roce 2025 hodnoty 274,3 miliardy dolarů, což naznačuje, že poptávka po těchto specialistech bude i nadále růst.

Větší nároky na programátory

Příchod a masové rozšíření umělé inteligence uvedly do pohybu velké změny nejen v oblasti IT. Ve všech čtyřech zmíněných odvětvích už AI pomáhá doplnit chybějící kapacity. „Díky tomu, že se AI nástroje konečně dostaly k běžným lidem ve formě ChatGPT, DALL-E, StableDiffusion a dalších, lze očekávat, že firmy budou tyto technologie začleňovat do svých produktů i pracovních postupů. AI nástroje mohou pomáhat při rutinním psaní kódu, ale postupně budou zvládat i složitější úkoly. To může zásadně změnit ustálený pracovní postup. Programátoři budou pracovat na složitějších úkolech a bude od nich vyžadován mnohem větší objem práce ve srovnání se současným stavem,“ popisuje Marian Hurta.

AI už nyní mění způsob, jakým firmy provádějí analýzu dat, zlepšují výkonnost svých produktů a služeb, a dokonce i to, jak interagují se svými zákazníky. Tím, že firmy stále více začleňují umělou inteligenci do svých procesů, se také zvyšuje poptávka po IT odbornících, kteří mají dovednosti a znalosti v oblasti AI, strojového učení a deep learningu.

AI jako pomocník i náhrada

Na jedné straně vytváří umělá inteligence nové pracovní příležitosti pro odborníky, kteří se na ni a na s ní související technologie specializují, na straně druhé však také přináší hrozbu ztráty některých pracovních míst, které jsou v současné době zastávány lidmi. Například úkoly spojené s analýzou dat, správou systémů nebo podporou zákazníků mohou být částečně nebo zcela automatizovány.

„Ve srovnání s minulými roky se výrazně zvýší poptávka po AI inženýrech a odbornících na strojové učení. Velmi žádanými obory i nadále zůstanou software vývojáři, datoví analytici, cloud inženýři a odborníci na IT bezpečnost. Vzniknou nové pracovní pozice, umělá inteligence se implementuje do náplně práce mnoha současných pozic a určitá místa úplně zaniknou. Historie nám ale ukazuje, že často nic není tak extrémní, jak by se na první pohled mohlo zdát, a realita zůstává někde uprostřed,“ očekává Marian Hurta.