Robotické a asistivní systémy v medicíně

FZS TUL organizuje spolu se svými partnerskými univerzitami v Žilině a Bautzenu tzv. Blended Intensive Programme (BIP) na téma Asistivní technologie v medicíně. Jde o kombinovaný program pro studenty Biomedicínské techniky a Biomedicínského inženýrství.

Z každé instituce se programu zúčastní celkem 10 studentů. V březnu 2024 je čeká nejprve virtuální část, kdy se budou setkávat online a dozví se úvody k tématům, kterými se bude zabývat fyzická část. Ta bude následovat v dubnu 2024 a bude se konat na FZS TUL, kam se všichni účastníci sjedou a prožijí společný týden. Kromě workshopů konaných na FZS a FM TUL se studenti podívají i do pražského IKEM, který zajišťuje část programu. Vyučujícími jsou odborníci ze všech tří organizujících univerzit, virtuální část zahájí hostující profesorka z University of Bristol.

Připraven je také bohatý doprovodný program. Akce se koná a je financovaná v rámci programu Erasmus+.