TotalService

Open Apps Development otevřené aplikace, které rostou s vámi

Společnost Open Apps Development, a.s. je nový a svěží start-up, který chce participovat na projektech, kde velcí hráči již ztrácí svoji flexibilitu a technologickou volnost. Svá řešení opírá o tým s mnohaletými zkušenostmi v oblasti vývoje aplikací a digitalizace. Hlavním zaměřením je vývoj aplikací na zakázku bez nutnosti licencovat zdrojový kód či produkt. Řešení staví na ověřených opensource technologiích s velkou komunitní sítí. Bližší informace nám poskytla Vlasta Šejvlová, generální ředitelka, CEO Open Apps Development, a.s.

Na trh jste vstoupili v době, kdy už digitalizace odhodila plenky. Jak těžké bylo naskočit do rozjetého vlaku?

Zásadní pro nás bylo dokončit první projekt a tím získat referenci. Společnost jsme postavili na zkušeném týmu, takže bylo na začátku důležité ukázat, co umíme a vybudovat si důvěru. V dnešní době jsou podle mě nejdůležitější pozitivně vnímané reference, a právě zkušený tým, který umí správně nasměrovat a poradit. V tomto ohledu je potřeba se na dodávaná řešení dívat v celém kontextu současné situace zákazníka i jeho směřování do budoucna a navrhnout řešení včetně procesu implementace do jeho prostředí. Snažíme se zákazníkovi doporučit i jiná než naše řešení tak, aby to celé dávalo smysl.

Kam se podle vás digitalizace posunula?

Jde o to, jak se na digitalizaci díváte. Každý ji vnímá jinak. Primární cílem digitalizace byl převod papírových dokumentů na elektronické tak, aby se z nich dala vytěžovat data. Další forma je procesní digitalizace myšleno formou elektronizace procesů. Každopádně vše má stejný cíl, získat metadata, správně je uložit, umět s nimi pracovat a dnes ta nejdůležitější část, správně je zabezpečit. A právě na vytěžování dat a práci s nimi byl náš cíl při tvorbě naší klíčové aplikace.

Můžete nám přiblížit, čím se dnes firma Open Apps Development zaobírá, na jaké segmenty se zaměřuje? Co je váš klíčový produkt?

Společnost jsme zakládali s myšlenkou vytvoření dvou klíčových aplikací. První je klasická dokumentová platforma postavena primárně pro efektivní vyhledávání ve velkém množství dat. Cílem je stavět business aplikace, které doplňují robustní software v každé organizaci jako je ERP, MES, WMS nebo Spisové služby a specifické agendy. Nechceme konkurovat těmto systémům, ale naopak je doplňovat. Zároveň se hodně soustředíme na správné zpracování dokumentace a popisu kódu tak, abychom je mohli případně zákazníkovi předat do správy.

Druhou a zásadnější aplikací je vybudování Otevřené datové platformy. Každá organizace využívá v dnešní době spoustu technologií, které se rozvíjí neskutečnou rychlostí. To, co o nich víme dnes, zítra neplatí. Na každou technologii potřebujete IT specialistu a těch není na trhu práce dostatek. Některé společnosti navíc plnou kapacitu takového specialisty nevyužijí. Interpretace dat z těchto systémů je povrchní nebo zůstane v původním nastavení tak, jak byla dodána od výrobce, a tedy neakceptuje potřeby organizace.  Zákazník tím nevyužívá všechny informace, které mu takováto řešení umí poskytnout. Zároveň je čím dál důležitější téma kybernetické bezpečnosti, které bylo dlouhou dobu sice prezentováno, ale nedostatečně řešeno. A pak zde máte další data ekonomická, procesní. Aby byli organizace schopny řídit, je potřeba primárně tyto technologické a bezpečnostní informace dávat do souvislostí a kontext propojovat i s ekonomickými i neekonomickými daty. A to je směr, který chceme zákazníkovi přiblížit. Výsledky prezentujeme v reálném čase pro provozní oddělení i v off-line přehledech pro management. Vytvořili jsme aplikaci, kde využíváme naše dlouholeté zkušenosti s vývojem a zároveň čerpáme ze znalostí našich partnerů, kteří jsou certifikováni právě na technologie různých výrobců i v oblasti kybernetické bezpečnosti a spravují IT provoz stovkám zákazníků.

Jak už jsem říkala, zkušenosti jsou to nejcennější, z čeho se dá čerpat a co můžete nabídnout jako výhodu oproti konkurenci.

Jste národní společností, nebo má firma zázemí i za hranicemi?

Budujeme si zákaznickou základnu v České republice. Nicméně některé společnosti mají zahraniční vlastníky. Pokud uspějeme tady, otevře se nám cesta i do zahraničí.

Komplikovala vám situaci doba covidová, nebo vám naopak pomohla?

Z mého pohledu doba covidu pomohla větší využitelnosti informačních technologií. To, co šlo dříve pomalými kroky, se ze dne na den výrazně zrychlilo. Všichni jsme najednou potřebovali přejít k videohovorům, telekonferencím, potřebovali jsme mít dokumenty v elektronické podobě s možností digitálně podepisovat a veškeré dokumenty sdílet. Tyto procesy mohou být běžně využívány již řadu let, nicméně až covidová situace donutila většinu organizací technologie i digitalizované procesy využívat.

Co si slibujete od dalšího vývoje zmíněných technologií?

Za posledních pár let exponenciálně roste technologický vývoj. To se projeví ve zvyšování výkonu organizací a tím i jejich ziskovosti. Technologie by měly doplňovat nebo nahrazovat chybějící pracovní sílu. Je úžasné, kam se posunulo IoT, průmysl 4.0 i možnosti využití technologií ve zdravotnictví. S rychlým rozvojem se musíme zaměřit na kvalitní zabezpečení dat i provozních procesů. Tento rychlý proces vývoje byl i důvodem, proč jsme se začali zabývat relevantní interpretací dat a jejich prezentace klíčovým uživatelům ve srozumitelné formě.

Text: Martin Březina, foto: Open Apps Development