Nupreme je kvalita, která chutná

Před deseti lety začínala firma dvou společníků jako typická garážovka. Vize byla jasná. Dělat to, co je bude bavit a zároveň to prospěje lidem. A začali vytvářet doplňky stravy a potraviny s vysokým obsahem funkční složky. Jenže ne ledasjaké. Nejen že na trh uvedli produkty s perfektní garancí kvality díky rozborům každé dovezené šarže surovin, v segmentu způsobili revoluci v oblasti chuti. Po boku špičkové kvality nyní stála nebývalá lahodnost. Ze zdraví prospěšných výrobků, které ne vždy bývají dobrotou, tak udělali požitek. A tahle sázka, která stojí vždycky víc úsilí i prostředků, se jim vyplatila. Chuť jejich produkty proslavila. A dnes jsou k dostání v řadě známých obchodů i e-shopů pod značkou Nupreme.

Samotná historie značky Nupreme se ale začala psát až relativně nedávno. Zájem obchodních partnerů v rámci České a Slovenské republiky, ale také těch ze zahraničí, byl příčinou velkého rebrandingu. „Chtěli jsme, aby se naše výrobky nesly v jasném a jednotném stylu. Nupreme je kvalita, která chutná. Jsou to produkty, které ztělesňují koncept výživy budoucnosti. Ta je o požitku i maximálním užitku pro tělo. A přáli jsme si, aby tomu zákazníci rozuměli stejně po celém světě, proto jsme před třemi lety rozhodli, že je potřeba našemu úsilí dát ucelenou vizi, misi i vizuální identitu,“ komentuje Petr Žemlička, spoluzakladatel značky. Název Nupreme vznikl jako složenina dvou anglických výrazů: Nutrition neboli výživa a supreme, tedy vrcholný, nejvyšší jakosti.

Objevitel a hrdina

Charakter značky vystihují dvě marketingové persony. Objevitel je odvážný, dobrodružný, statečný a miluje výzvy. Je ochoten vyzvat i sám sebe, aby se objevil a našel. Druhý hrdina není žádný komiksový polobůh, ale osobnost, která se stává statečnou a odvážnou vstříc obecné nespravedlnosti a okolnostem. Tento hrdina se rodí z každodenního uplatňování svých zásad. Tyto dvě persony lze spatřit i v přístupu Nupreme k neustálému analyzování dostupných nových možností, jak obohatit jídelníček populace o zajímavé látky a ingredience, které člověku dnešní velmi dynamické civilizace umožní uchovat si pocit vitality a duševní energie. Které pomohou nastolit cestu k vlastní harmonii a pocitu štěstí. I proto je sortiment značky pojat holisticky a jeho úkolem je uspokojovat požadavky zákazníků, kteří pro sebe chtějí využívat jen nejinovativnější produkty s nejvyšší přidanou hodnotou.

Muži se už mnohem více zajímají o zdravý životní styl a tomu uzpůsobují své nákupy

Mohlo by se zdát, že objevitel a hrdina budou plně korespondovat také se zákaznickou základnou. A rozhodně tomu tak je v hodnotách. Cílovou skupinou značky jsou všichni, kteří si přejí pečovat o svou kondici a zdraví životní styl chytře tak, aby jim nic nebránilo prožít naplněný a vlastní radostný příběh. Vyznačují se aktivním přístupem k sobě, svým blízkým i ke světu.  Z 65 % tvoří zákazníky ženy, z 35 % muži, jejichž zájem se postupně zvyšuje. „Mezi muži pozorujeme od covidu trvalý nárůst poptávky. Nyní i tato skupina mnohem víc dbá o své zdraví a snaží se o něm přemýšlet hlouběji a udržitelněji,“ objasňuje Petr Žemlička.

Nejčastěji se věk zákazníků pohybuje v rozmezí 30-50 let. Jedná se především o ty, kteří mají průměrné a vyšší příjmy. „Nejsme značka, která by snažila konkurovat cenou. To vždy znamená kompromis na straně kvality. A to nechceme. Díky našemu objevitelskému temperamentu zkoumáme přírodu a možnosti přírodních zdrojů do detailu a nabízí se nám nekonečný prostor pro inovace. Klíčová je pro nás také transparentnost ve složení, řada výrobků nese označení Clean Label. To znamená, že v nich nenajdete žádná zbytečná aditiva, umělé konzervanty, barviva či jiné negativně vnímané a hodnocené látky,“ vysvětluje Petr Žemlička. Nupreme ztělesňuje produkty, které mají ambici přispívat na každodenní bázi ke správným stravovacím návykům. Zároveň je cílem značky své zákazníky i širokou veřejnost na poli doplňků stravy a dobrot s vysokým podílem funkčních složek edukovat a ukazovat jim, jakým směrem by se měla kvalita v segmentu ubírat a podle čeho moudře a dobře vybírat.

Nupreme míří za hranice

Značce se podařilo vybudovat velmi kvalitní vztahy s koncovými obchodními partnery, což zpočátku nebyla lehká cesta. Nyní nabídky ke spolupráci přichází samy. Některé také ze zahraničí. „Všechny produkty máme zalistované i na Slovensku, ale toužíme rovněž proniknout do okolních zemí. Je ovšem dost možné, že dříve, než se objevíme v ostatních státech Střední Evropy, nás najdete třeba v Portugalsku, Jordánsku nebo na Taiwanu či v Jižní Koreji, kde je poptávka po malých výrobcích s vycizelovanými produkty velká,“ přibližuje plány na expanzi Petr Žemlička.

Důležitá je transparentnost a bezpečnost: testována je každá šarže

Většina doplňků stravy se vyrábí v České republice, v případě potravin a funkčních snacků pak na Slovensku. Suroviny jako chlorella, spirulina či mladý ječmen se však u nás ve velkém pěstovat nedají, a tak je Nupreme dováží ze třetího světa. Další pak nakupuje v rámci EU. Všichni dodavatelé jsou léty prověření, dbají na vysokou jakost a se značkou Nupreme je pojí dlouhodobé vtahy. Klíčem k ohlídání kvality je konzistentnost. Proto značka nakupuje suroviny jen od prověřených zdrojů.  Všechny dovezené ingredience prochází analýzami v akreditovaných českých a německých laboratořích. „Testujeme dokonce každou dovezenou šarži. Provádíme rozbory na těžké kovy a poměrně obsáhlou mikrobiologii. Namátkově testujeme pesticidy, polyaromatické uhlovodíky a mykotoxiny. Výsledné protokoly k analýzám jsou dostupné na našem e-shopu Nustore.cz, kde si je zákazníci mohou kdykoli stahovat a prohlížet. Říkáme tomu důkaz místo slibů a myslíme si, že by to měl být zlatý standard u všech výrobců v našem oboru,“ popisuje Petr Žemlička.

K surovinám, které Nupreme pro výrobu nakupuje v rámci EU, vyžaduje stejně rozsáhlé analýzy jako k těm dováženým ze zemí mimo sedmadvacítku. Výstupní kontroly se pak odehrávají ve smluvních certifikovaných balírnách. Značka dbá přísně na to, aby její partneři vždy splňovali nejvyšší potravinářské standardy.

Chuť je stejně důležitá jako benefity pro zdravý životní styl

Nupreme si zakládá na unikátních surovinách. Největší know-how spočívá v tom, jak se do výrobků suroviny vhodně zakomponují, aby byly splněny i nároky na špičkovou chuť. „Na začátku nás stálo poměrně hodně úsilí vytvořit u našich výrobků požadovanou chuť. Pamatuji si, kolikrát jsme museli první BeautyBons vracet do vývoje. Ale je to cesta objevování, která nás baví. Přesto, že je nákladná na energii i čas. Někdy se totiž stane, že máme surovinu se skvělými parametry, přesně zapadají do konceptu připravované receptury, má perfektní nutriční profil, ale chutná příšerně. O to víc musíme složení ladit a hrát si s ním. Chceme, aby bylo Nupreme o požitku, o příjemných emocích. A ty jen designem obalu nikdy nevytvoříte. Chuť je zkrátka priorita,“ poodhaluje Petr Žemlička.