Druhý ročník IT Fitness Testu dokončilo úspěšně 74 207 českých studentů

Komplexní test digitálních kompetencí IT Fitness Test 2023 V4 a Ukrajiny pro žáky a studenty základních, středních i vysokých škol překonal všechna očekávání. V České republice se do něj v druhém ročníku zapojilo 88 695 a úspěšně test dokončilo 74 207 respondentů. Do akce se také letošním partnerům testu – Česko.Digital, AAVIT, Microsoft s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – povedlo zapojit celkem 1 146 ukrajinských žáků. Ve všech zemích Visegrádské čtyřky a Ukrajiny se testování celkem zúčastnilo 146 252 respondentů.

Projekt IT Fitness Test V4 + Ukrajina je nejkomplexnější bezplatný online test digitálních dovedností v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a Ukrajině. Hlavním cílem projektu bylo měření digitální gramotnosti a získání skutečného obrazu o úrovni IT dovedností testovaných respondentů, kdy se hodnotila jejich připravenost na další studium nebo zaměstnání.

Na organizaci testování se letos podílely nezisková organizace Česko.Digital ve spolupráci s Asociací pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT). „Díky datům z IT Fitness Testu budeme mít konečně reálnější přehled o úrovni digitálních kompetencí jak žáků, studentů, učitelů, tak široké veřejnosti. Z přehledové studie od Nadace OSF, STEM a CZ.Nicz března letošního roku totiž vyplývá, že dosavadní existující data o digitálních kompetencích vycházejí pouze ze sebehodnocení a chybí audit digitálních kompetencí české veřejnosti. Data z IT Fitness Testu mají potenciál tuto mezeru zaplnit,“ říká Martina Habová, marketing and communication lead v Česko.Digital.

Testování se zúčastnilo 34 815 žáků základních a 33 194 studentů středních a vysokých škol. Průměrná úspěšnost žáků základních škol se ustálila na úrovni 53 %, u studentů středních a vysokých škol byla průměrná hodnota 54 %. Největší zastoupení měli na základních školách dívky/chlapci ve věku 14 let a v případě SŠ a VŠ to byli studenti ve věku 16 let.

„Nesmírně nás těší, že historicky 2. ročník IT Fitness Testu v České republice skončil obrovským úspěchem – otestováním desetinásobku osob oproti roku 2022. Z pohledu naší Asociace, která zastupuje zájmy sektoru IT a digitalizace, jde o jeden z kroků, který by měl pomoct nastartovat důležitou diskuzi o vlivu digitálních kompetencí na českou ekonomiku. České firmy mohou implementovat moderní digitální technologie pouze za předpokladu, že je pracovníci budou umět efektivně a bezpečně ovládat. Digitální vzdělávání musí začít už na úrovni základních a středních škol a musí probíhat způsobem, který mladé lidi bude motivovat k dalšímu prohlubování dovedností v této oblasti,“ doplňuje Jaromír Hanzal, ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum (AAVIT).

Odbornou záštitu nad projektem pro letošní ročník převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a také místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Rozvoj digitálních dovedností v celoživotní perspektivě je jednou z priorit nejen pro Českou republiku, ale také na evropské úrovni v kontextu naplňování společných digitálních cílů do roku 2030 v rámci EU. „I z tohoto důvodu jsem rád, že jsme za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mohli IT Fitness Test podpořit. Výstupy IT Fitness Testu vnímám jako užitečné zhodnocení digitálních dovedností žáků tak, aby jich mohlo být využito pro přípravu dalších opatření a aktivit s cílem smysluplně a efektivně rozvíjet digitální dovednosti nejen žáků, ale také dospělých v České republice,“ uzavírá zmocněnec pro digitální vzdělávání a digitalizaci při ministerstvu školství Martin Úlovec.

Mapování a zvyšování digitálních dovedností jsou pro potřeby resortu školství i jednotlivých aktérů vzdělávání podpořeny jak novým pilířem Digitální vzdělávání v rámci strategie Digitální Česko, tak i evropskou strategií a legislativou, které jsou součástí programu Digitální dekáda 2030. Důležitou součástí naplňování cílů digitálního vzdělávání je rovněž i mezinárodní spolupráce s členskými zeměmi Evropské unie, včetně spolupráce s Ukrajinou.