Digitální nosiči všech zemí, spojte se!

Digitální marketing zahrnuje jakékoliv marketingové sdělení a jeho náležitosti, které můžete vidět, slyšet nebo snad dokonce cítit či nahmatat prostřednictvím některého nového média. Mobil, tablet, počítač, televize, virtuální realita…

Digitální marketing, internetový marketing, online marketing… mnoho termínů, které se často používají jako synonyma a na první pohled znamenají to samé. Zatímco u posledních dvou výrazů to pravda je, digitální marketing se od nich liší. Digitální marketing je obecnější výraz, který zahrnuje všechny marketingové strategie, které k propagaci služeb nebo zboží používají digitální média. Jedná se o velmi starý typ marketingu, který se objevil v roce 1922 s odvysíláním první reklamy v rádiu. Zde je 5 hlavních typů digitálního marketingu:

Obsahový marketing (Content Marketing)

Obsahový marketing je strategie, která se zaměřuje na vytváření hodnotného obsahu pro vaši cílovou skupinu. To může zahrnovat psaní informativních článků, tvorbu blogových příspěvků, natáčení videí, vytváření interaktivních infografik a další formy obsahu, které jsou relevantní pro vaši značku a zákazníky. Cílem je zaujmout publikum, vybudovat si autoritu ve svém odvětví a poskytovat užitečné informace, které oslovují potřeby a zájmy vaší cílové skupiny.

Sociální média (Social Media Marketing)

Sociální média jsou nedílnou součástí digitálního marketingu. Platformy jako Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn vám umožňují komunikovat se zákazníky prostřednictvím různých formátů obsahu, jako jsou textové příspěvky, fotky, videa a příběhy. Skrze sociální média můžete budovat komunitu okolo své značky, sdílet aktuality, reagovat na otázky a zvýšit povědomí o vašich produktech a službách.

PPC reklama (PayPerClick)

PPC reklama je model, při kterém platíte za každý proklik na váš inzerát. Klíčovým nástrojem v tomto směru je Google Ads. Vyberete si klíčová slova, na která chcete cílit, a vytvoříte inzeráty, které se zobrazí ve výsledcích vyhledávání. Když někdo klikne na váš inzerát, platíte za tento proklik. Tato forma reklamy vám umožňuje cílit na přesnou cílovou skupinu a měřit účinnost vašich kampaní.

E-mailový marketing (Email Marketing)

E-mailový marketing je prostřednictvím e-mailových kampaní efektivním způsobem komunikace se zákazníky. Posílání personalizovaných e-mailů může obsahovat novinky, nabídky, pozvánky na akce, tipy a rady. Důležité je udržovat e-mailový seznam aktuální a cílený, aby zprávy byly relevantní pro příjemce.

SEO (Search Engine Optimization)

SEO je proces optimalizace vašeho webu tak, aby se lépe umístil ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích, jako je Google. Klíčové je identifikovat relevantní klíčová slova, která by mohl váš cílový zákazník vyhledávat. Poté optimalizujete obsah, strukturu webu a technické aspekty, aby se vaše stránky co nejlépe zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání.

Digitální marketing se však zdaleka neomezuje jen na oblast internetu, spadají pod něj například i tyto oblasti:online marketing,reklamy v rádiu a televizi, podcasty,elektronické billboardy,SMS marketing,mobilní aplikace, které umí pracovat off-line bez přístupu k internetu.

Co byste ještě měli znát…

SEM (Search Engine Marketing): Obecně marketing pro vyhledávače, platí pro SEO i PPC.

CTR (Click-Through-Rates): Míra prokliků – jaké procento prokliků z celkového počtu zobrazení dané reklamy.

Remarketing (Retargeting): Reklama pro uživatele, kteří jsou nějak označeni, např. tím, že navštívili webové stránky – mohu na tyto uživatele cílit jinou reklamu. Remarketing používá Google, Retargeting používá SKlik.

Konverze: Splnění cíle, které jsem si určil – může to být vyplnění formuláře nebo dokončená transakce v e-shopu.

Míra konverze: Procento, kolik se splnilo cílů vůči celkovému zobrazení stránky (stránka se zobrazila 100x, 1x byla úspěšná transakce ->1% míra konverze)

ROI (Return ofinvestment): Návratnost investice – řešíme, zda se nám reklama vyplatí nebo ne.

KPI (Key Performance Indicators): Ukazatele výkonnosti nebo klíčové metriky – jedná se o pomůcku pro měření výkonnosti.

Imprese: Zobrazení – v display reklamě mluvíme o jednom zobrazení banneru.

Cookie: Textový soubor, který si web umístí do prohlížeče uživatele, aby si zapamatoval informace o uživateli.

Rich media:Interaktivní média zobrazující produkt či prezentující služby, které často mají nějaké interaktivní prvky (zvětšení prvku při najetí myši). Patří sem textové, obrazové soubory, animace, videa, zvukatd.

framework STDC: See – Think – Do – Care -> doporučený postup, jak fungovat na internetu, obsáhnout celou zákazníkovu cestu.

Responzivní design: Česky „Přizpůsobitelný vzhled“ -> jedná se o vzhled webu, který se přizpůsobuje dle typu zařízení, např. pro mobily, tablety, PC, …

CPM (Cost per Mille): Cena za tisíc zobrazení reklamy.

CPC (Cost per Click): Cena za proklik reklamy.

CPA (Cost per Acquisition): Cena za akvizici.

CTA (Call to action): Výzva k akci – skoro každá reklama by měla obsahovat CTA tak, aby uživatele vyzvala k nějaké akci.

A/B testování: Porovnávání několika (většinou 2) verzí stejného grafického výstupu a testování na menším vzorku – ten, který dosáhne lepších výsledků, je pak následně rozeslán většině uživatelů.

GDN (Google Display Network): Jsou to systémy Google AdWords (zadávání reklamy) a Google AdSense (zobrazování reklamy).