Budoucnost ERP systémů je v automatizaci procesů a využití prvků umělé inteligence

Lukáš Ontl je vedoucím oddělení inovace a rozvoje produktů v Asseco Solutions, společnosti stojící za ERP systémem HELIOS, který se vyvíjí v tuzemsku. V rozhovoru jsme vedle předností ERP systémů v podnikání probrali i jeho oblíbené téma, kterým je implementace strojového učení do praxe. Za tím se neskrývá sci-fi, ale jde o sofistikované algoritmy schopné se neustále zdokonalovat.

Asseco Solutions patří se svou produktovou řadou HELIOS k průkopníkům a významným hráčům na trhu ERP systémů. Co vaše produkty umí?

Za zkratkou ERP se skrývá spojení Enterprise Resource Planning neboli plánování a řízení podnikových zdrojů prostřednictvím IT technologií, konkrétně prostřednictvím specializovaného softwaru. Ten může řídit buď všechny klíčové procesy společnosti, nebo dané specializované segmenty, jako je například výroba, finance, obchod, zásobování nebo lidské zdroje. Význam podnikových systémů umocnila koronavirová pandemie a prakticky okamžitý přechod na home office. A z mnoha „nice to have“ se stalo „must have“. Skutečná síla naší společnosti spočívá v tom, že jsme schopni dodat standardizovaná řešení, stejně jako připravit řešení na míru a integrovat jakékoli procesy do jednoho „ekosystému“. To pro naše klienty představuje významnou úsporu času i finančních prostředků a na straně druhé zvýšení produktivity. Za produkty HELIOS mluví reference. V portfoliu máme lokální společnosti se standardními procesy, stejně jako klienty s velmi specializovaným zaměřením, například výrobce horkovzdušných balonů, top auditorské a účetní kanceláře, holdingové společnosti nebo jednu z největších společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím, údržbou komunikací a provozem zařízení na energetické využití odpadu.

To je váš systém natolik modulární, že zvládne obhospodařit malé i obrovské firmy?

Naše produktová řada HELIOS dokáže zákazníkovi pokrýt jeho potřeby a zautomatizovat jednotlivé procesy tak, aby ušetřil čas, peníze a lidské zdroje. Nejde však o jeden systém v pravém slova smyslu. Produktová řada se sice jmenuje HELIOS, ale pro každou oblast máme konkrétní produkt.Například pro tak zvaný micro SME segment je nejvhodnější volbou HELIOS Easy, středním firmám nabízíme HELIOS iNuvio. Ten nahradil HELIOS Orange, který byl mezi uživateli velmi populární. Velkým firmám svými funkcionalitami vyhoví HELIOS Nephrite. Ten nahradil HELIOS Green. To dodávám pro ty čtenáře, kteří s našimi produkty mají zkušenosti.Změna názvů není marketingovým rozmarem. HELIOS Nephrite i HELIOS iNuvio obsahují stovky změn a vylepšení, takže je nejde vydávat za pouhou aktualizaci. Změny jsou reprezentovány jak aplikačními, tak technologickými inovacemi. Stejné je to například s operačním systémem Windows. Společnost Microsoft původně oznámila, že Windows 10 budou poslední verzí s neustálými aktualizacemi. Nyní však představil systém s pořadovýmčíslem 11, protože obsahuje tolik změn „pod kapotou“ i novinek v uživatelském rozhraní, že si zasloužil nové produktové číslo.Navíc máme nejedno eso v rukávu, které nám pomáhá být o krok napřed před konkurencí.

Můžete některé z těchto „es“ prozradit?

Ano, jedním s nich je bezesporu naše partnerská a konzultační síť. Konzultanti se rekrutují nejen z řad Asseco Solutions, máme i početnou a kvalitní partnerskou integrační síť. Řada našich obchodních i integračních partnerů se rekrutuje přímo z řad uživatelů. To znamená, že firma se naučí precizně ovládat systém a využije know-how svého podnikání a integraci ERP systému využije pro rozvoj svého podnikání. Ti nejaktivnější partneři dokonce přináší řadu zajímavých nápadů. Za zmínku stojí například HR portál. S tím nám pomohl jeden z našich zákazníků, který se posléze „přepnul“ do role partnerské společnosti. V podstatě každý z desítek našich partnerů přináší jedinečné know-how a zkušenosti, což následně pomáhá rozšiřovat skupinu našich spokojených zákazníků.

Co je hlavním argumentem pro ERP systém?

Firmy ani zaměstnanci nechtějí složitě pátrat po potřebných informacích a datech. Pro uživatele je klíčové, aby mohli kliknout a získat potřebnou informaci – hned, rychle, kdekoliv a ve struktuře a v konkrétním vyžadovaném formátu. Rychlost a efektivita jsou mantrou dnešní doby. Nezáleží na odvětví, ve kterém pracujete. A proto jsme tady my.

Z jaké sféry se vaši klienti rekrutují?

To spektrum je velmi široké, od menších či středně velkých firem až po velké nadnárodní společnosti. Máme bohatou základnu velkého množství kmenových zákazníků z nejrůznějších oborů, z výroby, služeb či obchodu. HELIOS iNuvio dokáže podpořit v růstu byznysu menší i středně velké podnikatele, a proto se můžeme pyšnit nepřeberným portfoliem zákazníků. Zde máme naši sílu SME. Náš nejrobustnější produkt HELIOS Nephrite je pak určen větším společnostem s vyšší mírou individuálních potřeb. V menší míře obsluhujeme i veřejnou správu.

Pro středně velké firmy tedy máte HELIOS iNuvio. Jaké jsou jeho přednosti?

HELIOS iNuvio je naší vlajkovou produktovou lodí, jejíž vznik byl inspirován potřebami a přáními zákazníků. To mimochodem platí pro všechny naše systémy. Zpětná vazba je pro nás při vývoji klíčová. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit intuitivní a ergonomické uživatelské prostředí, které uživatelům usnadňuje orientaci v systému a tím skutečně ulehčuje práci. Celkový počet více než 8000 zákazníků hovoří za vše. Systém se vyznačuje velmi širokým, komplexním rozsahem, od základních funkcionalit až po řešení, která byste hledali spíše u produktu vyšší kategorie. Například integrované business intelligence, notifikační centrum, možnost práce s daty prostřednictvím webového portálu, přehledný dashboard či fulltextové vyhledávání. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na integrovaná řešení strojového učení.

Velké podniky se tedy mají spolehnout na HELIOS Nephrite?

HELIOS Nephrite je nový a oceňovaný produkt, do kterého investujeme hodně energie. Při jeho vývoji jsme se opřeli o zpětnou vazbu více než čtyř stovek našich klientů. Ti nám poskytli skutečně obsáhlý feedback. I díky tomu vznikl unikátní systém pomáhající s řízením firem. Oproti iNuviu i předchůdci HELIOS Green exceluje ve vylepšení týmové spolupráce napříč firmou. Uživatele nezatěžuje zbytečnou operativní administrativou. Ti se tak mohou věnovat skutečně jen těm podstatným věcem. Další oblastí, kde je Nephrite silný, jsou vylepšené přehledy, reporting a kontrolní nástroje, které manažerům pomáhají odhalit to opravdu podstatné a zaměřit se na to. To vše je zabaleno do moderního a intuitivního prostředí včetně možnosti přístupu k datům prostřednictvím webového portálu, ve kterém se bude lidem skvěle pracovat. Roadmapa vylepšení a průběžných updatů počítá s intenzivním rozvojem v oblasti řízení, vedení projektů. Konkrétně mohu poodhalit například nové CRM, projektové řízení, telemetrie, pokročilé dílenské plánování, podporu uni-company, agendu žádanek a mnoho dalších novinek. A ve střednědobém horizontu plánujeme hlouběji integrovat prvky umělé inteligence do dalších funkcionalit systému.

Ta se stává takovým zaklínadlem IT světa i průmyslu 4.0. Co to vlastně je a jak to může firmám pomoci?

Machine learning je vlastně průsečík klasických statistických a analytických metod a metod data miningu. Zatímco kupříkladu klasická regresní analýza využívá pro předpovědi budoucího vývoje pevně daných regresních funkcí a velkého vzorku minulých dat, strojové učení neustále zdokonaluje svůj datový model a průběžně jej aktualizuje na základě nových dat i dodatečných informací podaných člověkem. Navíc dokáže pracovat v podstatě s libovolným typem dat, včetně obrazových, a tím se víc a víc zdokonaluje. Díky tomu si pak software využívající machine learning může všimnout nejrůznějších anomálií, trendů či souvislostí, které by i zkušený, analyticky zaměřený člověk hravě přehlédl.

Jak si v Asseco Solutions rozumíte s těmito technologiemi?

Je to pro nás jedna z priorit, průběžně rozšiřujeme náš vývojový tým a neustále hledáme způsoby, jak umělou inteligenci a strojové učení hlouběji integrovat. Velmi intenzivně v této oblasti spolupracujeme s našimi zahraničními kolegy z celé skupiny Asseco, kde si potenciál v této oblasti také dobře uvědomují. Na počátku jsme se vydali cestou integrace machine learning technologií přímo do našich ERP řešení. První oblastí, kde jsme strojové učení do našich ERP systémů nasadili, je detekce anomálií, a to hned ve dvou nejkritičtějších oblastech. Detekce anomálií v účetním deníku a detekce nestandardních evidenčních cen u příjemek. Zároveň naše systémy obsahují telemetrické nástroje a dokážou sledovat a identifikovat rizikové faktory mající dopad na performance systému. Našim zákazníkům umíme nabídnout řešení s prvky umělé inteligence, kdy data vyhodnocujeme, analyzujeme a dokážeme dopředu predikovat vývoj situace nebo hledat různé anomálie či souvislosti v datech. Data interpretujeme srozumitelně a s ohledem na potenciální důsledky. Klient se tak může soustředit na podnikání, rizika za něj ohlídá HELIOS. Analýzy a přehledy může dostávat v manažerském přehledu nebo mobilu, odkudkoliv a kdykoliv. Během chvíle mu HELIOS vygeneruje přesně ta data, která potřebuje. Díky tomu získá představu, zda dané zboží bude mít rostoucí, či klesající podíl na příjmech společnosti, a jednotlivé trendy může sledovat jak graficky, tak i číselně. Skutečnou technologickou třešničkou na dortu, u níž jsme se rozhodli strojové učení využít, je automatický předvýběr vhodných dodavatelů pro jednotlivé nákupy. Machine learning vám pomůže vybrat vždy toho nejspolehlivějšího, a to na základě historie vydaných objednávek, příjemek a hodnocení dodavatelů. Machine learning vybere pro jednotlivé položky dodavatele, který je s největší pravděpodobností dodá v požadovaném čase, požadovaném množství nebo s nejnižší cenou. Vše, co k tomu potřebujete, je si v generátoru vydaných objednávek spustit funkcionalitu scénáře „Přednabízení dodavatelů“. Machine learning pak vyplní vhodného dodavatele do jednotlivých položek, přičemž finální rozhodnutí zůstává na vás. Všechny tyto způsoby využití strojového učení v našem ERP systému HELIOS našim klientům pomohou uvolnit kapacity zaměstnanců na tu část práce, kterou stroje zatím nezastanou. Jsou to zároveň první vlaštovky ukazující směr, kterým se chceme s HELIOSEM ubírat. Do budoucna se proto určitě můžete těšit i na další oblasti, kde se s machine learning a dalšími prvky umělé inteligence setkáte. Naše vlastní oddělení výzkumu a vývoje už teď pracuje na mnohých dalších překvapeních pro uživatele nejen HELIOSU iNuvio, ale i většího HELIOSU Nephrite.

Jak si vaše řešení rozumí s cloudem?

To je dnes samozřejmost. Umíme připravit bezpečné cloudové řešení v rámci ERPORTU. To slovo bezpečné bych chtěl podtrhnout. Řada firem si ještě stále neuvědomuje, že jejich výrobní procesy a nastavení jsou mnohdy jejich nejcennějším know-how. Vždy mě překvapí, jak často se ještě objevují nedostatečně zabezpečená cloudová řešení nebo nedostatečné zabezpečení dat. Skutečnost, že cloud nereprezentuje pouze budoucnost, ale i současnost, je neoddiskutovatelná. Rád používám pojem „cloudizace“, což je naše cesta, jak našim zákazníkům pomoci překlenout svět desktopových řešení a full cloudu. Pro klienty musí být tento přechod přirozeným a nenásilným procesem, který v sobě skrývá řadu benefitů.

Poměrně specifickou oblastí je státní správa, pro kterou rovněž připravujete svá řešení. Jak si stojí státní správa s digitalizací?

V oblasti digitalizace státu je Česká republika výrazně pod průměrem Evropské unie, přesto se některé projekty eGovernmentu postupně dostávají do praxe. Příkladem je třeba rozjíždějící se Portál občana, kde lze vyřešit alespoň část agendy, ale Estonsko coby digitální superstát Evropy ještě zdaleka nejsme. Brzdou rozvoje je nedostatek kvalifikovaných odborníků. O ty se navíc přetahuje soukromý sektor. A státní správa má stále punc zkostnatělého molochu. Osobně si však myslím, že se to časem změní k lepšímu. Jiná cesta není. Skutečně musí obíhat data, nikoli lidé.

Nabízíte nějaké řešení ušité na míru veřejné správy?

HELIOS Pantheon je určený různým úrovním organizací veřejné správy, které může uspokojit širokým spektrem provozních i integračních modulů. Vedoucí pracovníci jistě ocení rozsáhlé možnosti pro práci s rozpočtem, včetně plánování a automatizovaného sestavování výkazů. V oblasti správy majetku uživatelé jistě ocení integraci na ČUZK a vytěžování katastrálních dat včetně služby pro ověření vlastnictví.

Jak s tím souvisí nový produkt Spiska?

Spiska sice vzešla ze spisové služby HELIOS eObec, nicméně nová moderní Spiska je cloudové a široce přizpůsobitelné řešení pro správu dokumentů ve všech typech organizací. Důvodem je, že spisová služba je komplexním produktem, takže by byla škoda ji držet jen pro jeden typ zákazníků. Co ovšem považuji za největší přednost této cloudové služby, je schopnost propojit se i s informačními systémy z dílen jiných dodavatelů. Ovšem je potřeba podoktnout, že Spiska se hodí zejména těm, kdo potřebují, aby jejich dokumenty splňovaly technologické i bezpečnostní nároky na systémy spisových služeb.

LUKÁŠ ONTL

Lukáš Ontl pracuje ve společnosti Asseco Solutions již 20 let. Za tu dobu působil v řadě pozic, včetně manažerských, jak v obchodním oddělení, tak v produktovém managementu. Aktuálně je na pozici vedoucího oddělení inovace a rozvoje produktů, které se zaměřuje primárně na rozvoj a hledání nových příležitostí k růstu prostřednictvím základního vývoje prototypů (R&D) a na jeho aplikaci do jednotlivých produktů, ať už stávajících, či nových.