Systémy pro lepší zvládání nebezpečných situací v silničním provozu

Bezpečnostní asistenční systémy umožňují profesionálním řidičům ještě lépe zvládat mnohé, často i nebezpečné situace v silničním provozu, ať se jedná o nouzová brzdění před koncem kolony, vyšší úroveň bezpečnosti při odbočování vpravo a změně jízdního pruhu, minimalizaci rizika smyku například při průjezdu zatáčkou nebo vyhýbacích manévrech a mnoho dalších provozních situací. Díky bezpečnostním asistenčním systémům lze v ideálním případě dopravním nehodám zabránit, nebo alespoň omezit jejich následky.

V tomto ohledu je Daimler Truck odjakživa průkopníkem. Inženýři z technického a zkušebního oddělení společnosti pracují již desítky let na tom, aby byli řidiči při své práci příslušnými funkcemi maximálním možným způsobem podporováni, a tím se pozvedla na ještě vyšší úroveň bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Daimler Truck přitom montuje mnohé systémy prakticky do všech svých modelových řad již dlouho předtím, než začnou být vyžadovány legislativou. Jako aktuální příklad lze uvést Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu. Toto nařízení požaduje od 6. července 2022 další systémy v sériové výbavě u nových typů vozidel a od července 2024 (ve smyslu postupného zavádění povinnosti pro vyspělé systémy) u všech nově registrovaných vozidel.

Auf Herz Und Nieren Getestet: Daimler Truck Prüft Intensiv Seine Neuen Und Weiterentwickelten Sicherheitsassistenzsysteme Putting Vehicles Through Their Paces: Daimler Truck Is Intensively Testing Its New And Evolved Safety Assistance Systems
Testing // Safety Testing // Active Brake Assist // ABA 6 // Notbremsassistent Testing // Safety Testing // Active Brake Assist // ABA 6 // Notbremsassistent

Všechny asistenční systémy jsou před zavedením do sériové výroby samozřejmě podrobovány důkladným testům. Daimler Truck takové testy uskutečňuje po celý rok především ve svém výzkumném a zkušebním centru ve Wörthu nad Rýnem, ale i ve Finsku, Španělsku a Japonsku nebo na zkušebním polygonu společnosti Daimler Truck North America v Madrasu (stát Oregon, USA). V rámci dlouhodobých provozních zkoušek jezdívá po celý rok v mnoha částech světa více než 60 vozidel společnosti Daimler Truck. Jen v období od roku 2020 do konce roku 2023 ujedou tato vozidla při ověřování funkčnosti a spolehlivosti systémů pět milionů kilometrů.

Niyazi Mustafa Üstertuna, vedoucí oddělení softwaru a elektroniky ve společnosti Daimler Truck, k tomu říká: „Testy, které realizujeme například ve Wörthu, mají pro nás zásadní význam. Z nich získávané výsledky a poznatky využíváme k důsledné optimalizaci již existujících asistenčních systémů nebo k vývoji nových bezpečnostních funkcí – od malého Atega přes speciální nákladní vozidla až po autobusy. Naše progresivní systémy, které se osvědčují i za extrémních podmínek, se nám tak postupně daří inovovat a dál kvalitativně vylepšovat.“

Auf Herz Und Nieren Getestet: Daimler Truck Prüft Intensiv Seine Neuen Und Weiterentwickelten Sicherheitsassistenzsysteme Putting Vehicles Through Their Paces: Daimler Truck Is Intensively Testing Its New And Evolved Safety Assistance Systems
Testing // Safety Testing // Active Brake Assist // ABA 6 // Notbremsassistent Testing // Safety Testing // Active Brake Assist // ABA 6 // Notbremsassistent

Stanovování nových měřítek

Nejnovější důkladné testy ve vývojovém a zkušebním centru jsou zaměřeny především na asistenční systémy, které se budou od dubna 2024 montovat do různých nákladních vozidel a autobusů společnosti Daimler Truck. Mezi ně patří například aktivní brzdový asistent ABA 6 (Active Brake Assist), nový asistent pro sledování dopravní situace před vozidlem (Frontguard Assist), aktivní asistent pro sledování dopravní situace vedle vozidla ASGA 2 (Active Sideguard Assist), aktivní asistent řízení ADA 3 (Active Drive Assist) a asistent pro sledování dopravního značení (Traffic Sign Assist). Daimler Truck těmito systémy dále upevňuje své postavení průkopníka v této oblasti a stanovuje nová měřítka v oboru bezpečnosti. Kromě modelů Actros, eActros a Atego divize Mercedes-Benz Trucks patří mezi zkušební vozidla také autobusy značek Mercedes-Benz a Setra a speciální nákladní vozidla, jakými jsou Econic nebo Unimog.

Inženýři například testují, jak a kdy ABA 6 upozorňuje na cyklistu či motocyklistu, který náhle přijíždí ze strany nebo se nenadále zařadí do jízdního pruhu před vozidlo, a na jiná vozidla, kupříkladu na konci kolony, ale i jak a kdy aktivuje funkci nouzového brzdění. A jak nový Frontguard Assist vizuálně a akusticky upozorňuje řidiče v hektických situacích, například při rozjezdu nebo na křižovatkách, na nechráněné účastníky silničního provozu přímo před nákladním vozidlem. Nebo jak Active Sideguard Assist (ASGA) 2 reaguje při odbočování vpravo, když se vedle vozidla ocitne chodec či cyklista. A jak Active Drive Assist (ADA) 3 automaticky vrátí nákladní vozidlo do jeho jízdního pruhu v situaci, kdy chce řidič například při předjíždění přejet do levého jízdního pruhu, přitom však přehlédl vozidlo, které se přibližuje zezadu.

Auf Herz Und Nieren Getestet: Daimler Truck Prüft Intensiv Seine Neuen Und Weiterentwickelten Sicherheitsassistenzsysteme Putting Vehicles Through Their Paces: Daimler Truck Is Intensively Testing Its New And Evolved Safety Assistance Systems
Testing // Safety Testing // Active Brake Assist // ABA 6 // Notbremsassistent Testing // Safety Testing // Active Brake Assist // ABA 6 // Notbremsassistent

Technologie pro fúzi dat ze senzorů s rozsahem snímání 270 stupňů

Základem testovaných asistenčních systémů je nová elektronická platforma, s níž je spojena tzv. senzorová fúze, která spojuje data z radarových senzorů a kamer, aby vytvořila ještě širší a podrobnější obraz situace před vozidlem a vedle něj. Tato elektronická platforma nabízí za tím účelem 20krát rychlejší zpracování dat. Celkem šest senzorů – čtyři radarové senzory s krátkým dosahem vpředu, vzadu a na pravé i levé straně, jeden radarový senzor s dlouhým dosahem vpředu uprostřed a multifunkční kamera na čelním okně – pokrývá nyní zorné pole v rozsahu 270 stupňů kolem vlastního vozidla. Díky výrazně větší oblasti snímání mohou dosud již velmi účinné asistenční systémy ještě lépe uplatňovat své silné stránky. Daimler Truck svými bezpečnostními asistenčními systémy současně v mnoha oblastech výrazně převyšuje legislativní požadavky výše uvedeného nařízení EU. Například ABA 6 aktivně zasahuje do brzdění a při rychlosti jízdy až 60 km/h dokáže vozidlo automaticky zpomalit nejen před stojícími vozidly, ale také před křižujícími, protijedoucími nebo ve stejném jízdním pruhu jedoucími vozidly.

Auf Herz Und Nieren Getestet: Daimler Truck Prüft Intensiv Seine Neuen Und Weiterentwickelten Sicherheitsassistenzsysteme Putting Vehicles Through Their Paces: Daimler Truck Is Intensively Testing Its New And Evolved Safety Assistance Systems
Testing // Safety Testing // Active Brake Assist // ABA 6 // Notbremsassistent Testing // Safety Testing // Active Brake Assist // ABA 6 // Notbremsassistent

High-tech a detailně přesné plánování

Pro reálné jízdní zkoušky na zkušebním polygonu vývojového a zkušebního centra ve Wörthu je k dispozici nejmodernější zkušební technika, která umožňuje nespočetněkrát reprodukovat simulované situace, při nichž přicházejí ke slovu asistenční systémy. Vozidla jsou vybavena high-tech měřicími zařízeními i roboty pro ovládání volantu a pedálů, figurínami ovládanými prostřednictvím GPS a terči. Před ověřováním jednotlivých uživatelských případů jsou při testech komponentů velmi důkladně zkoušeny pro účinnost asistenčních systémů nezbytné senzory, zatímco funkce jsou testovány metodou SIL (Software-in-the-Loop). Kromě toho probíhají testy integrace do vozidla a zkoušky systémů v různých modelových řadách a jejich variantách.

Ve výzkumném a vývojovém centru lze v zabezpečených podmínkách napodobovat nejrůznější provozní scénáře, například příjezd ke konci kolony, předjížděcí manévry nebo odbočování. A to na různých profilech vozovky, které se vyskytují na silnicích v nejrůznějších částech světa. Tímto způsobem lze pro zkušební vozidla vytvořit stejné podmínky, které se vyskytují v Jižní Americe, Jižní Koreji, Africe a samozřejmě i v Evropě.

Důležitým základem pro ověřování funkčnosti a spolehlivosti systémů jsou vždy také jízdní zkoušky na veřejných silnicích s následným zpracováním naměřených dat významných z hlediska bezpečnosti. Zkušební technici zde na vymezených testovacích trasách přivádějí různé systémy v modelových řadách a jejich variantách na své limity a zjišťují jejich hranice z hlediska jízdní dynamiky. Vývojoví inženýři společnosti Daimler Truck kromě toho důkladně zkoumají funkce a systémy vozidel. Například při zimních zkušebních jízdách na začátku roku 2023 ve Finsku se zaměřili na podporu řidiče při změně jízdního pruhu v rámci aktivního asistenta pro odbočování nebo na aktivní řízení vozidla v jízdním pruhu systémem Active Drive Assist v modelu Actros L. Vzhledem k tomu, že vozidla přejížděla při těchto zkušebních jízdách hranice několika států, mohl být posuzován také vliv specifického značení jízdních pruhů, dopravního značení nebo digitálních mapových podkladů v jednotlivých zemích na funkčnost asistenčních systémů, jimiž jsou nákladní vozidla Mercedes-Benz vybavena.

Foto: Daimler Truck