Nový závod nabídne mnoho příležitostí

Michal Hornák, jednatel společnosti WITTE Automotive Czechia

Firma WITTE Automotive patří k technologickým lídrům v oblasti mechatronických zamykacích systémů a neustále investuje do vývoje inovativních systémových řešení pro dveře, kapoty a sedadla. Její produkty jedinečným způsobem propojují mechaniku a elektroniku a nacházejí se téměř ve všech značkách automobilů. Vedení skupiny nyní dalo zelenou k rozšíření výrobního závodu, říká v rozhovoru pro INNOVATION Michal Hornák, jednatel společnosti WITTE Automotive Czechia.

Jak byste zhodnotil rok 2023? Daří se vám řídit společně oba závody v Nejdku i v Ostrově? Co je na tom nejnáročnější?

Byl to náročný rok se zajímavým růstem. Řízení obou závodů v Nejdku a Ostrově přináší mnoho výzev i příležitostí. Nejnáročnější je udržet rovnováhu mezi oběma provozy a efektivně koordinovat veškeré aktivity a zdroje. Klíčové je zajistit, aby oba závody fungovaly hladce a úspěšně, což vyžaduje pečlivé plánování, komunikaci a schopnost vést tým lidí. Těmto výzvám jsme čelili s odhodláním a soustředěním, a díky tomu jsme dosáhli skvělých výsledků.

Pro jaké značky dodáváte vaše výrobky a kdo je největším odběratelem?

Naše produkty jsou nedílnou součástí téměř všech automobilových značek po celém světě. Aktuálně je naše spolupráce nejrozsáhlejší s renomovanými značkami jako BMW a Mercedes-Benz. Tato spojenectví nám poskytují prostor pro neustálé inovace, aby naše produkty splňovaly nejvyšší standardy kvality a překračovaly očekávání zákazníků.

Co vaše plány na rok 2024? Co nového připravujete?

Pro rok 2024 máme v plánu několik klíčových iniciativ, které posílí naši pozici na trhu a zároveň přispějí k udržitelnému rozvoji regionu.

* Výstavba třetího výrobního závodu WITTE Automotive v ČR: Tento krok je odpovědí na krátkodobý nedostatek ploch a dokladem naší snahy o udržitelnost podnikání v regionu. Nový závod v Ostrově, nazvaný Ostrov II., nejen nahradí starý závod v Nejdku, ale umožní i podstatné snížení nákladů a zvýší flexibilitu firmy při reakci na měnící se potřeby zaměstnanců a prostředí.

* Výroba náhradních dílů pro celé WITTE Automotive: Tato iniciativa zvýší naši ziskovost a poskytne pracovní příležitosti pro lidi ve věku 55+ v regionu. Po zahájení provozu a náběhu plánujeme do konce roku 2026 využívat starý výrobní závod v Nejdku. Po roce 2026 vidíme dvě možnosti přesunu v rámci firemních prostor. Finální rozhodnutí bude záviset na potvrzení budoucí podoby našeho hlavního produktu, tedy vnějších klik a funkcí jejich držáků dveří. Stávající plocha závodu činí přibližně 6500 m2, letos plánujeme její rozšíření na více než 9000 m2.

* Kompetenční centrum WITTE: Navazujeme na úspěšně budovanou síť expertů našich klíčových technologií z roku 2023 a rozjíždíme tři nové projekty. Tím prvním bude Tréninkové centrum zaměřené na vzdělávání našich operátorů. Zde budeme provádět školení a sdílet s nimi odborné know-how. Centrum také poslouží jako klíčový prvek adaptačního procesu pro nové operátory.

Po dokončení Tréninkového centra plánujeme otevřít Digitální centrum zaměřené na údržbu techniky. Následně otevřeme celý Hub určený pro pracovníky v technických oblastech (THP) týkajících se našich procesů a produktů. Hub bude sloužit nejen jako místo pro inovace, workshopy a mentoring, ale i jako platforma pro sdílení know-how se školami a veřejností v regionu.

Plánujeme též digitalizaci v oblasti lidských zdrojů, aby bylo zajištěno efektivní a plynulé začlenění nových zaměstnanců. V logistice se zaměříme na automatizaci reportování a sběr dat, což nám umožní vylepšit plánování a provádění expedic. Chceme dále rozvíjet naši spolupráci se základními a středními školami, abychom identifikovali a podpořili talenty již v průběhu studia.

Před vámi je výstavba třetího závodu – můžete nám o tom prozradit něco víc?

Nový výrobní závod potvrzuje rostoucí důvěru ve společnost WITTE Automotive. Vznikne na ploše o rozloze 26 000 m2 na přilehlém pozemku naší firmy v Ostrově. Očekáváme, že vytvoříme 250 až 350 nových pracovních míst, což přispěje k posílení místní ekonomiky a podpoře zaměstnanosti v regionu.

Oblast ESG se dnes řeší téměř denně – i pro vás je to důležité. Na co konkrétně se zaměřujete?

Téma ESG hraje klíčovou roli v našem podnikání, je nezbytné pro udržitelný růst a dlouhodobou prosperitu. Letos plánujeme provést důkladné čištění odpadních vod na naší lakovně, čímž dosáhneme 100 % zpětného zpracování nebezpečných odpadů. Paralelně s tím plánujeme dosáhnout 60% redukce emisí ze služebních vozidel, proto se zaměříme na jejich elektrifikaci. Emise snížíme o dalších 20 % i v kamionové dopravě díky optimalizaci transportních tras a typů přepravy zboží.

Investujeme do nových technologií a procesů, které nám umožňují dosahovat vyšší úrovně environmentální udržitelnosti. Budoucí vnější kliky budou integrované a bez lakování, s materiály, které budou kombinovat plast a organické materiály.

Podporujeme zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, diverzitu a inkluzi v pracovním prostředí a zlepšení pracovních podmínek v dodavatelském řetězci.

Současná doba je pro každého manažera plná výzev. Co vnímáte jako nejnáročnější a jak se vám daří spojovat odbornost a leadership?

Spojení odbornosti a leadershipu je klíčové pro úspěch v dnešní dynamické době. Odbornost zajišťuje porozumění a schopnost řešit složité technické a obchodní problémy, zatímco leadership umožňuje vést týmy skrze tyto změny s vizí a motivací.

Osobně se snažím udržovat si aktualizované znalosti a sledovat trendy v oboru. Zároveň se zaměřuji na rozvoj svých schopností v oblasti komunikace, motivace týmu a budování důvěry. Spojení těchto prvků mi umožňuje reagovat na výzvy současné doby efektivně a vést tým k dosažení společných cílů.

***

Michal Hornák, jednatel společnosti WITTE Automotive Czechia

Jeho angažovanost v mezinárodně uznávané společnosti, která si na českém trhu udržuje stabilní pozici již více než 30 let, zdůrazňuje jeho schopnost působit v dynamickém prostředí a přinášet inovativní přístupy. Je vášnivým podporovatelem inovací a pokroku, který neustále hledá nové cesty a zlepšení ve světě automobilového průmyslu. Aktivně podporuje rozvoj zaměstnanců a jejich profesní růst, což vede ke kultivaci inspirativní pracovní kultury a týmového ducha.

Hodně času věnuje své rodině a věnuje se i svým zálibám, jako je cvičení, relaxace při poslechu hudby a cestování.