TotalService

Středoškoláci sledují televizi a baví se u e-sportu

Ukázal to průzkumu mezi účastníky Ekonomické olympiády

Více než devět tisíc účastníků Ekonomické olympiády českých středoškoláků oslovila Kooperativa pojišťovna, která je tradičním podporovatelem finanční gramotnosti a také již několik let partnerem této olympiády, a položila jim několik dotazů týkajících se využití volného času, speciálně sledování e-sportu nebo TV. Každý rok se totiž snaží v průzkumu zjišťovat životní návyky, preference a zájmy středoškolských studentů. Průzkum potvrdil, že pro řadu mladých lidí je televize stále významným zdrojem informací, a že jejich oblíbenou aktivitou je i sledování/hraní e-sportů.

TV není pro mladé „mrtvé“ médium

Potvrdilo se, že mladí lidé do 20 let stále sledují lineární/terestrické vysílání, i když samozřejmě s výrazně nižší intenzitou než starší ročníky. Fakt, že zhruba 20 % deklaruje, že nesleduje TV vůbec, odpovídá dříve zjištěným datům. Z TV metrů od Nielsen Admosphere vyplývá, že průměrná doba strávená s TV vysíláním, je kolem 3,5 hodiny, ale u mladých lidí 15-24 let je to „jen“ 45 minut.

Je to další důkaz, že u mladých ještě ní TV mrtvé médium a pro více než polovinu středoškoláků je stále častým zdrojem informací (souhlasilo 58 % dotázaných). Průzkumu agentury Median také potvrdil, že hlavním zdrojem informací pro tuto cílovou skupinu jsou sociální sítě.

Fanoušci e-sportů

Téměř poloviny (45 %) studentů se o e-sporty zajímá/sledují je. Konzumuje je 17 % lidí ve věku 15-50 let, takže afinita e-sportu u mladých lidí do 20 let je velmi vysoká. Procento lidí se zájmem o e-sporty v aktivním věku se tak bude v budoucnu zvyšovat.