Zájem o podnikání mezi mladými roste

Stále více mladých lidí ve věku 18 až 20 let v České republice touží po vlastním podnikání. V začátcích jim pomáhají inkubační programy i dostupnost vhodných nástrojů.

Foto: Shutterstock

Český živnostenský úřad za rok 2023 registroval 13 036 podnikatelů v této věkové skupině, to je meziročně asi o 13 % více. Tento nárůst může být důsledkem modernizace podnikatelského prostředí a digitalizace agend státní správy. Mladí živnostníci po střední škole hledají svobodu a volnost. Pro generaci Z představa stát se zaměstnancem na plný úvazek není vůbec lákavá. Mladí lidé jsou energičtí a chtějí nastartovat vlastní projekty. Řada z nich začíná s alespoň částečnou prací na vlastní noze už při studiu na střední nebo vysoké škole.

Kromě zákonných povinností ale čelí hned několika problémům. Podle odborníků jsou zakotveny už ve vzdělávacím systému, protože české školství příliš k podnikání nevede a nedává mladým lidem potřebný základ, stejně jako odvahu překonat strach ze selhání. Soukromý sektor zde roli veřejného sektoru částečně supluje, základy podnikatelských dovedností mohou mladí získat v inkubačních programech, které poskytnou mentory, přístup k dalším dovednostem a expertům.

Rovněž nedostatek financí je jedním z faktorů, který mladé živnostníky často vyřadí ze hry. Pomoci však může soukromý venture nebo angel kapitál, kdy investor poskytne finanční prostředky výměnou za participaci na zisku či podíl ve firmě. Výhodou při zahájení podnikání může být i použití softwarových nástrojů na bázi měsíčního předplatného, kdy jsou podnikatelům účtovány pouze služby, které zrovna využívají. Přínosem tohoto modelu je mimo jiné lepší správa cashflow.