Vodní koridor nebude. Hrozí ale jiné nebezpečí

Zdroj: www.d-o-l.cz

DOL je mrtev! Úsilí ekologických organizací zvítězilo. 8. února 2023 vláda splnila svůj slib z programového prohlášení a dlouho očekávaným legislativním krokem zrušila územní ochranu předpokládané trasy kanálu Dunaj-Odra-Labe. To znamená faktický konec tohoto projektu.

Vítězství zdravého rozumu vyvolává radost, ale také obavy.  Tím, že se vláda oficiálně zavázala, že nebude v megalomanském projektu D-O-L pokračovat, otevřela možnosti jiným zdrojům nebezpečí. Vymezená územní rezerva totiž v oblasti okolí řek zahrnutých do projektu fakticky poskytovala ochranu před lokálními developery a jejich projekty. Potenciální hrozbou, plynoucí ze zrušení územní rezervy, je legislativní rozsah tohoto rozhodnutí. Není z něj totiž zřejmé, jakým způsobem budou ošetřeny zájmy ochrany přírody. Mimo jiné se v průběhu schvalování D-O-L oddělilo několik menších, ale významných projektů, zásadně ovlivňujících životní prostředí. Není přitom jasné, jakým způsobem se vládní rozhodnutí projeví na plánování těchto realizací. Řada otazníků se vznáší například nad osudem plavebních stupňů Přelouč a Děčín, které představují velká ekonomická i environmentální rizika. Otázkou také je, jak se rozhodnutí dotkne již schváleného úseku Ostrava – Koźle. Marie Dostálová, koordinátorka projektu Za živé řeky organizace Arnika, říká: „Obce nejsou připraveny čelit tlaku na budoucí využití územních rezerv a nemají koncepční představu o budoucím využití území. Arnika proto na jaře 2023 odstartuje 5 odborných seminářů pro samosprávy, do kterých územní rezerva zasahovala.”