Větší využívání AI ve firmách či výuce

To je cílem nové strategie MPO do roku 2030

Větší využívání umělé inteligence (AI) ve firmách, výuce nebo veřejné správě do roku 2030 jsou cílem aktualizované Národní strategie umělé inteligence, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo do meziresortního připomínkového řízení. Národní strategii budou podle něj pravidelně doplňovat takzvané akční plány s informacemi o konkrétních iniciativách, například nových dotačních programech.

„Umělá inteligence se stává čím dál významnější součástí našich životů. Má velký potenciál zlepšit naši životní úroveň i pozitivně ovlivnit rozvoj naší ekonomiky. Cílem nové Národní strategie umělé inteligence je pomoci České republice využít její potenciál naplno,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Strategie se podle MPO zaměřuje na sedm oblastí. Kromě vzdělávání, průmyslu a veřejných služeb je to také věda, kde dokument cílí na posílení výzkumu AI, dále trh práce s podporou rekvalifikací, celoživotního vzdělávání a prevencí digitálního vyloučení nebo kyberbezpečnost, tedy nastavení bezpečného prostředí pro aplikaci AI. Kromě toho si strategie klade za cíl zvýšit důvěru veřejnosti v AI, vyplývá ze zprávy.

Strategii MPO konzultovalo s dalšími zástupci veřejného sektoru a zástupci soukromého sektoru. „Inspirovali jsme se také přístupem států, jako jsou Kanada, USA, Spojené království a Nizozemsko. Uspořádali jsme on-line kulatý stůl, kde experti z těchto zemí představili jejich přístupy k umělé inteligenci. Kulatý stůl sloužil k výměně informací a příkladů dobré praxe,“ uvedl vrchní ředitel pro digitalizaci a inovace na MPO Petr Očko.

Na vložení připomínek ke strategii mají ostatní resorty deset dní, následně ji bude schvalovat vláda.

Zdroj: ČTK