V Česku vznikla první profesní Asociace vyjednavačů

Radim Pařík, mezinárodní profesionální vyjednavač.

V České republice vznikla Asociace vyjednavačů – nezávislá profesní organizace, která propojuje špičky oboru. Rok 2023, kdy asociace začíná oficiálně fungovat, se tak v rámci české vyjednavačské scény zapisuje do historie. Iniciátorem a hlavním zakladatelem je mezinárodní profesionální vyjednavač a současně prezident asociace Radim Pařík. Asociace vyjednavačů aktuálně sdružuje tisíc pět set členů a má pobočky v pěti zemích včetně Slovenska.

„Zaštiťujeme ty nejlepší kvalifikované vyjednavače. Aby se mohli vzdělávat, aby měli platformu, kde společně sdílí znalosti i zkušenosti a navzájem se zdokonalují,“ uvádí prezident Asociace vyjednavačů Radim Pařík. Cílem asociace je také posouvání samotného oboru vyjednávání, nastavení standardů a jejich soulad s vývojem ve zbytku světa. Členové Asociace vyjednavačů podporují osvětu a profesionalizaci této disciplíny. „Pokud české firmy, ale i úřady a ministerstva vyjednají lepší dohody, zároveň tím přispějí ke zvýšení hrubého domácího produktu a posunou Českou republiku k ekonomicky silnějším státům Evropské unie,“ doplňuje Pařík.

Česká republika se díky vzniku Asociace vyjednavačů už teď řadí mezi státy jako Velká Británie, Německo, Švýcarsko nebo Spojené státy americké, kde podobné organizace fungují desítky let a kde je vyjednávaní považováno za vědeckou disciplínu vyučovanou na univerzitách. V České republice je možné program strategického vyjednávání pod vedením Radima Paříka absolvovat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Asociace vyjednavačů je první a jedinou takovou asociací v České republice. Otevírá svým členům přístup k nejmodernějším trendům vyjednávání s prokazatelně funkčními strategiemi a taktikami, se kterými operují vyjednavači FBI nebo Mossadu a vyučují je odborníci například na Harvardské univerzitě nebo IMD (International Institute for Management Development). Každému členovi asociace poskytuje odborný a informační servis a podporu při řešení konkrétních problémů. Její členové se hlásí ke kodexu profesionálního vyjednavače.

Česká Asociace vyjednavačů uplatňuje při vyjednávání požadavky v oblasti společenské odpovědnosti a ekologické a hospodářské udržitelnosti. „Odpovědnost a udržitelnost pro nás nejsou proklamace. ESG a s ním spojené standardy máme od začátku formulovány v našem kodexu a jsou jedním z pilířů asociace. Otevřeně se k nim hlásíme. Vyjednávání bude zároveň při přechodu na ESG nezbytné pro všechny podnikatele a úřady. Aby si vyjednali lepší smlouvy a výhodnější podmínky. Hodnocení ekonomicko-hospodářským indexem se přitom nevyhne ani profese vyjednávání,“ vysvětluje její výkonný ředitel Adam Dolejš.

Hlavní sídlo Asociace vyjednavačů je v Praze. Své pobočky má také na Slovensku v Bratislavě, v Londýně, Hong Kongu a v americkém Bostonu. Asociace vyjednavačů spolupracuje mimo jiné se Schrannerovým vyjednávacím institutem ve Švýcarsku, Kohlrieserovým institutem vedení lidí, světovým Klubem vyjednavačů, Akademií řeči těla Joea Navarra nebo s Univerzitou Tomáše Bati a sdružuje také vyjednavače bezpečnostních složek.

„Funkční principy krizového vyjednávání, které celosvětově používají ozbrojené složky například při záchraně rukojmí, používají i nejlepší společnosti v byznysu nebo organizace ve veřejném sektoru, které čekají těžká vyjednávání. Vždy totiž vyjednáváme s člověkem, který má svůj vlastní, odlišný pohled na svět, má rozdílné cíle i motivy. Pomocí vyjednávání s tím lze efektivně pracovat. Jsem rád, že mohu stát u vzniku Asociace vyjednavačů a pomáhat tak lidem a organizacím uzavírat lepší dohody a budovat lepší a kvalitnější vztahy,” říká koordinátor pražských policejních vyjednavačů a zakládající člen Asociace vyjednavačů Karel Pošíval.

Asociace spoluvytváří světovou podobu vyjednávání tím, že mezinárodně sdílí vědomosti a postupy. Vyjednavači se přitom rekrutují z celého spektra podnikatelských činností a oborů. „Nemusíte být hned policejním vyjednavačem, abyste mohli využít schopnost vyjednávat. Vyjednávání se jako kompetence prolíná všemi obory. Hodí se v byznysu, v neziskovém sektoru, v politice a samozřejmě v běžném životě. Každý z nás vyjednává několikrát denně, aniž by si to uvědomoval. Oceňuji, že se Radimovi a jeho kolegům podařilo v České republice přivést k profesionálnímu vyjednávání stovky lidí, že se o vyjednávání začalo ve společnosti více hovořit a věřím, že se to v rámci asociace bude dařit nadále,“ dodává bývalý španělský policista Salva Badillo, profesionální vyjednavač spolupracující s nevládní organizací Hermione, která se zabývá krizovým a záchranářským vyjednáváním.