Úspěch? Mám mistry svého oboru!

Asi většina z nás ví, že dřevo je základní surovinou pro výrobu papíru. Ale co buničina? Patrně si neuvědomujeme, nakolik nás obklopuje. Textilie, využití v zdravotnictví, hygienických nebo kosmetických výrobcích. Tu vyrábí společnost Lenzing Biocel Paskov pod vedením generální ředitelky Kateřiny Kupkové.

Jak to všechno v Paskově začalo a jak vypadá výroba buničiny společnosti Lenzing Biocel Paskov dnes? Našli zde třeba pracovní zařazení uprchlíci z Ukrajiny?

Společnost,tehdy pod názvem Severomoravské celulózky a papírny (SMCP), byla vystavěna na zelené louce a výroba papírenské buničiny zde začala na podzim roku 1983. Navázali jsme na stoletou tradici výroby buničiny v nedalekém Vratimově. Postupem času se naše společnost intenzivně rozvíjela, investovali jsme nemalé prostředky do rozvoje společnosti, zvyšování efektivnosti, zajištění samostatnosti v oblasti energetiky a podobně. Vyráběli jsme buničinu pro využití v papírenském a hygienickém průmyslu. Zásadním milníkem pro nás byl rok 2011, kdy do naší společnosti majetkově vstoupila rakouská mezinárodní skupina Lenzing. Okamžitě jsme začali s tzv. konverzí výroby papírenské buničiny na buničinu viskózovou, celý proces trval více než 3 roky. Dnes vyrábíme 290 tisíc tun viskózové buničiny.Přímo v naší společnosti se pracovníci z Ukrajiny prozatím neuplatňují. Jiné je to u našich dodavatelů služeb především v oblasti údržby nebo investic, tam máme s těmito pracovníky dobré zkušenosti.

Jaká byla vaše cesta k této společnosti a poté firmou až na samotný vrchol, na post předsedkyně představenstva a generální ředitelky? Jak to nesla mužská ješitnost?

Do Biocelu jsem nastoupila v roce 2001 na pozici manažerky controllingu. Jsem si jistá, že díky controllingu, jsem získala obrovský rozhled o našem průmyslu. Měla jsem možnost se zúčastnit všechdůležitých a zajímavých projektů ve firmě. Postupně jsem postupovala na vyšší pozice. Nejdříve jako vedoucí odboru ekonomiky a následně jsem se v roce 2010 stala finanční ředitelkou a členkou představenstva. Na konci roku 2019 jsem převzala řízení společnosti jako generální ředitelka a předsedkyně představenstva.Téměř vždy jsem měla a mám velké štěstí na kolegy a vedoucí. V mnoha případech to byli a jsou muži, se kterými vycházíme po pracovní stránce bez jakýchkoliv problémů. V mém profesním životě hrají muži zásadní roli, od mnohých jsem načerpala opravdu vzácné manažerské zkušenosti a jsem jim za to vděčná. Z mé zkušenosti vnímám, že týmy složené z mužů a žen jsou velmi efektivní a výkonné.

Stala jste se za rok 2020 dokonce druhou ženou v historii, která ovládla absolutní pořadí soutěže Manažer roku. Bylo to ocenění toho, že se naplňují vaše plány a vize? Co za takovým úspěchem hlavně stojí?

Manažera roku 2020 si velmi vážím, vnímám cenu jako velký úspěch a ohodnocení mé práce. Beru ji ale především jako ocenění výsledků práce všech svých kolegů a spolupracovníků. Samotný manažer nic nezmůže. V mém případě jsem si jistá, že se mohu na kolegy spolehnout a že jsou velmi kompetentní a mistři svého oboru. Což činí firmu velmi silnou a úspěšnou. 

Jste součástí světové skupiny Lenzing. Zasahuje nějak „matka“ do vaší výroby, nebo máte tzv. volné ruce.

Jsme součástí nadnárodní skupiny, která má závody v mnoha zemích a kontinentech. Samozřejmě, že zde platí určitá korporátní pravidla, která dodržujeme. Co se týče výroby a technologie je ale vše v našich rukách a jsme za ni v Bioceluzodpovědní. Vzhledem k tomu, že velká část naší výroby se dále zpracovává v závodech skupiny, je naše mateřská firma zodpovědná za prodej našich produktů.

K čemu se vlastně vaše buničina využívá?

Naše buničina se používá ke zpracování na viskózové vlákno.Mámzkušenost s tím, že lidé nemají ani představu, co je možné z buničiny,resp. ze dřeva, vyrobit. Naše buničina se používá ke zpracování na viskózové vlákno především v textilním průmyslu. Nemalou část tvoří ale také průmysl netkaných textilií, zde najde viskózové vlákno využití ve zdravotnictví, hygienických nebo kosmetických výrobcích.Textilní viskózová vlákna mají širokou škálu použití, najdeme je v běžných kusech oblečení až po luxusní róby. Oblečení vyrobené z vláken skupiny Lenzing najdete téměř všude. Stačí, když si budete všímat visaček v obchodech. Vlajkovou lodí Lenzingu jsou značky TENCEL™ a VEOCEL™. Základní surovinou pro výrobu je právě buničina vyráběná v Paskově.

Výchozí surovinou pro vaši výrobu je zmíněné dřevo. Jeho cena výrazně stoupla, stejně tak cena energií. Jak jste se s tím vyrovnali?

Ano, máte pravdu, cena dříví opravdu velmi rychle a významně narostla. K tomu přispělo příliš mnoho okolností, které nastaly téměř v jeden okamžik.Nutno říci, že zpracováváme pouze nejnižší kvalitu dříví nebo zbytky z pil, které již dále nenajdou své využití. V současnosti nás trápí nejen samotný nárůst cen dříví ale také dostupnost suroviny. Obecná podpora spalování dříví, které by mohlo být využito k výrobě produktů s přidanou hodnotou je z mého pohledu cesta špatným směrem.Naše výroba je energeticky nezávislá, veškerou potřebnou elektřinu a teplo si vyrábíme sami. Nárůst cen energií se tak propisuje spíše do ceny vstupních surovin.

Pro mnohé firmy je problémem také válka na Ukrajině, přišly o dva velké trhy. Jak je to s vaším exportem, nakolik se to dotklo vás? A jak tyto trhy nahradit?

Náš export se orientuje na zcela jiné destinace. Jednu třetinu produkce dodáváme do států Evropské Unie a zbytek exportujeme do asijských států jako je Čína nebo Indonesie.

Stále hlasitěji se mluví o ekologickém přístupu, ekologických výrobních procesech. Už na Green Deal vaše společnost reaguje? Nebude to další problém?

Výrobní proces v závodě v Paskově splňuje všechna kritéria udržitelné biorafinerie.  Naše uhlíková stopa je při produkci buničiny velmi nízká. Veškerou energetickou potřebu závodu pokryjeme vlastní výrobou tepla i elektřiny a ještě zhruba 17% elektřiny prodáváme do sítě. Více než 98% naší energie vyrábíme z obnovitelných zdrojů jako zelenou energii. Chemikálie, které potřebujeme k získání vláken, regenerujeme ve speciálních výrobních zařízeních a používáme je opakovaně. V Biocelu používáme ekologický a udržitelný přístup k výrobě již od počátků výroby a stále se v něm zlepšujeme.

Čím se za poslední období můžete v Paskově pochlubit a co biorafinérie chystá do budoucna?

Je toho mnoho, co se nám v posledních letech podařilo, naši zaměstnanci mohou být na sebe opravdu pyšní. Provoz výroby buničiny v Paskově přispívá nemalou měrou k úspěchům celé skupiny Lenzing. Naše buničina si našla své zákazníky nejen ve skupině, ale také u externích odběratelů, kteří jsou s našimi výrobky spokojeni. Kromě standardní viskózové buničiny vyrábíme také vysoce kvalitní buničinu, kterou používají naše sesterské společnosti pro výrobu prémiového vlákna. Skupině jsme prospěšní také v jiných oblastech. V loňském roce jsme úspěšně otevřeli centrum sdílených služeb Lenzing Business Service, které poskytuje služby především evropské části skupiny Lenzing.

Text: Martin Březina, foto: archiv Kateřiny Kupkové