Trend udržitelného investování sílí – i v rámci průmyslové výroby

Společnost Fibran se již téměř půl století zabývá výrobou tepelně izolačních materiálů a systémových řešení. Původně rodinný podnik má dodnes svojí „základnu“ v řecké Soluni, ale působí na většině evropských trhů, kde jej zákazníci identifikují především díky charakteristické tyrkysové barvě extrudovaných polystyrenových desek, která se pro značku Fibran stala ikonickou. Skupina Fibran v současnosti patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce tepelné a zvukové izolace a její výrobní závody najdeme v Řecku, Slovinsku, Bulharsku Portugalsku, Itálii. Nyní se dokončuje nejmodernější výrobní linka také v Havrani nedaleko Mostu.

V průmyslové zóně Joseph v Havrani u Mostu společnost buduje areál na výrobu a skladování extrudovaného polystyrenu určeného pro stavebnictví. Firma měla doposud v České republice pouze obchodní zastoupení. „S naší novou továrnou v České republice dále posilujeme naši přítomnost na evropském trhu. Hlavními důvody pro vznik výrobního závodu byly především dobré a dlouhodobé vazby na naše spolupracovníky v České republice a zároveň lokace v rámci Mostecka, které je velmi blízko německému trhu a zároveň i polskému trhu, na který se chystáme vstoupit,” vysvětluje Konstantinos Psaroulis, jednatel společnosti Fibran, podle kterého v závodu najde uplatnění přibližně 60 lidí.

Silným argumentem pro vznik výrobního závodu je také zvyšující se tlak na energetickou soběstačnost budov, který je v posledních měsících ještě zesílen prudkým nárůstem cen energií či dopadem války na Ukrajině. To vše se samozřejmě odráží i na zvyšujících se cenách stavebních materiálů, zateplovacích systémů nevyjímaje. „Všichni pociťujeme extrémní zdražování energií. Tím spíš je ale nyní dobrý čas k využití současných evropských regulací ku prospěchu a přijímat skutečná energeticky úsporná řešení,“ říká Konstantinos Psaroulis. To potvrzuje také Vojtěch Ušela, výkonný ředitel Fibran Česká republika. „S ohledem na globálně nejistou situaci je těžké cokoliv predikovat, máme již ale například od výrobců vstupních surovin avizované další zdražení, které budeme muset následně zohlednit v růstu cen tepelných izolací. Avšak i přes rostoucí ceny tepelných izolací, by měla být investice do zateplení budov jedním z prvních opatření vedoucí k významnému snížení dodávané energie na vytápění,“ vysvětluje Ušela, podle kterého se nyní ukazuje také význam různých dotačních programů: „Vnímáme tyto dotace v dnešní době jako velmi motivační, spolu s rostoucí cenou energií a možnosti získání dotace na zateplení či energie z obnovitelných zdrojů se návratnost investice razantně zkracuje.“

V Havrani se budou produkovat tepelně izolační výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS), které jsou určené pro tepelnou ochranu i při těch nejnáročnějších použitích. Díky Evropskému technickému posouzení (ETA) spolehlivě fungují i při extrémním zatížení v průmyslových podlahách a základových deskách nízkoenergetických budov a také ve vodě a vlhkosti, přičemž fungují jako tepelná ochrana stěn nižší třídy. V systémech takzvaných obrácených plochých střech pak toto řešení poskytuje certifikovanou udržitelnost a trvanlivost bez ohledu na to, zda plocha střech slouží jako zahrada, parkoviště či kupříkladu sportovní hřiště.

Výrobní linku, která je z většiny automatizovaná a bude v provozu nonstop, bude každou směnu obsluhovat asi 5 lidí. Celý areál má rozlohu přibližně 10 hektarů a je rozdělen na 3 výrobní haly včetně výrobní technologie, skladovacích sil a zásobníku plynu, třípodlažní administrativní budovu a zpevněné skladové plochy otevřené a zastřešené.

Pro společnost Fibran je extrémně důležitý také přístup k životnímu prostředí. „Na životní prostředí bereme ohled ve všech fázích výroby. Využíváme udržitelné suroviny, modernizujeme výrobní procesy, minimalizujeme využití obalů a recyklujeme materiály ve výrobě,“ vyjmenovává Konstantinos Psaroulis, jednatel společnosti Fibran. Závazek společnosti potvrzuje také certifikát ISO 14001:2015 týkající se komplexního systému enviromentálního managementu, prohlášení produktu EPD, garantující dlouhou životnost výrobku a prokazující udržitelné využívání přírodních zdrojů. Nebo také certifikát Resources SAVED, který potvrzuje, že společnost Fibran mimořádné přispívá k zachování přírodních zdrojů a snížení spotřeby energie recyklací odpadů při výrobě.

Při projektování výroby v Havrani se také významně řešilo ESG, tedy kritéria pro udržitelné investování. „V rámci areálu tak máme větší poměr zelených ploch, vodní plochu na hospodaření a zelenou střechu. Dalším krokem bude osazení střech solárními panely a instalace nabíjecích stojanů pro elektromobily,“ vyjmenovává Vojtěch Ušela.
Ten udržitelnou budoucnost vidí především ve využití solárních elektráren na střechách průmyslových hal, výstavbě s důrazem na větší podíl zelených ploch v průmyslových areálech, zelených střechách na administrativních budovách či v udržitelném nakládání s dešťovou vodou a její používání v areálech pro toalety.

Jednou ze silných konkurenčních výhod společnosti je také neustálý vývoj produktů a systémových řešení, díky kterým je společnost schopna rychle reagovat na nové požadavky zákazníků. Fibran vyvíjí i software pro plánování budov a výpočet tepelné propustnosti konstrukčních celků (knihovna CAD, program stavební fyziky ArchiMAID FIBRAN), či pořádá odborná školení. Dodává tak ucelené řešení pro projektanty, inženýry a architekty. Kromě XPS se společnost zaměřuje také na výrobu minerální kamenné vlny. „Vyrábíme ji v Řecku ve stejné továrně jako XPS a máme také novou výrobu minerální kamenné vlny v Bulharsku. Kromě toho máme také sádrokartonovou výrobnu v Itálii. S těmito produkty jsme přítomni prakticky na všech evropských trzích,“ dodává Konstantinos Psaroulis, jednatel společnosti Fibran.

„Co se týče budoucnosti samotných stavebních materiálů, myslím že nás čeká v budoucnu boom 3D tisku i ve stavebnictví a zároveň využívání nanotechnologií pro vylepšení stávajících stavebních materiálů – samočistící schopnosti, vylepšení izolačních schopností, přilnavosti lepidel a další,“ uzavírá Vojtěch Ušela ze společnosti Fibran.