Teplo za desetinu ceny!

Zdroj: @arch. Michal Postranecky (GDCD Llc.)

Vědecký tým z pražského ČVUT a Západočeské univerzity v Plzni přišel s inovativní technologií Teplator, která využívá jaderný zdroj pro levné centrální vytápění. V čele projektu, který letos v zahraničí zahájí licenční proces, stojí jaderný fyzik, profesor Radek Škoda.

Teplator je malý modulární reaktor (označovaný anglickou zkratkou SMR), který využívá jaderné palivo a dokáže díky němu produkovat teplo levněji než spalování uhlí či zemního plynu. „Teplator je jedinečná a cenově dostupná technologie, která umožní dodávat teplo do domácností a firem za cenu okolo 100 korun/GJ. To je méně než desetina stávajících cen v České republice. Pro instalaci bude potřeba součinnosti úřadů, krajů a teplárenských společností při povolovacím řízení,“ vysvětluje Petr Pávek, člen správní rady Invest & Property Consulting, investora projektu.

Mnohem ekonomičtější podmínky výroby tepla ale nejsou jediným benefitem projektu Teplator. Jeho cílem je také české teplárenství transformovat z fosilních paliv do čisté energie budoucnosti a současně zvýšit jeho nezávislost na dodávkách plynu ze zahraničí. Teplator vzbudil zájem i v zahraničí. Na začátku dubna proběhla v Bruselu konference o jaderné energetice, kterou pořádalo Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Jedním z hlavních témat konference bylo využití malých modulárních reaktorů, a právě proto pozvala Evropská komise také vědecký tým Teplator, aby jej v Bruselu představil.

„Evropská unie sama uznala, že je ve vývoji SMR pozadu za USA, Čínou a Ruskem. Cílem je vrátit Evropskou unii zpět do hry“, uvádí profesor Radek Škoda a dodává: „V rámci Unie není mnoho designů malých reaktorů v tak pokročilém stadiu, jako je Teplator, snad vyjma francouzského NuWard. Proto si nás sama Evropská komise vybrala.“ Zajímavostí je rovněž fakt, že všechny ostatní prezentované SMR technologie byly zaměřeny na produkci elektřiny. Teplator byl jediným projektem, který řešil ekologickou a ekonomickou výrobu tepla.

Energetická situace v České republice vyžaduje naléhavá opatření a úsilí ze strany vlády i všech zúčastněných subjektů. Konec uhlí nenastane bez adekvátní náhrady, tou nejlepší se jeví jaderná energetika, přecházející na SMR. „Pracujeme na tom, aby byl Teplator součástí základu pro energetickou nezávislost a snížení emisí skleníkových plynů. Věříme, že vláda bude tvořit vhodné podmínky pro rozvoj jaderné energetiky a podporovat inovace a výzkum v této oblasti,“ uzavírá profesor Škoda.