Svět po pandemii čeká přesun výroby v globálním měřítku – je to šance pro ČR

Ilustrační snímek, foto: pixabay.com

Krize COVID-19 vyvolala diskusi o zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců vůči šokům z výpadku dodávek

Pandemie COVID-19 paralyzovala řadu důležitých částí ekonomického i běžného života. Jedním z ohrožených prvků je plynulost mezinárodního dodavatelského řetězce. Evropa byla ohrožena výpadkem produkce a dopravy z dodavatelských továren v Číně. Manažeři firem tak nyní řeší, jak tato rizika napříště eliminovat. Neočekává se, že Čína ztratí svou pozici globálního dodavatele.

„Nicméně následky pandemie by mohly spustit proces diverzifikace dodavatelského řetězec. To je příležitost pro země střední a východní Evropy, které by mohly zvýšit svůj podíl na globálních dodavatelských řetězcích. Důležitou roli by podle nás v tom měla hrát i Česká republika – nejen díky kvalifikované a stále relativně levné pracovní síle, dobré infrastruktuře, geografické blízkosti, ale i díky pokroku, který česká ekonomika udělala v oblasti automatizace a robotizace,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko.

Již v minulosti země střední a východní Evropy zvyšovaly svůj podíl na zahraničním obchodě a více se začleňovaly do mezinárodních dodavatelských řetězců. Tento proces byl podpořen vstupem většiny zemí střední a východní Evropy do Evropské unie. Vzdělaná pracovní síla, geografická blízkost západní Evropy, nízké náklady na pracovní sílu, relativně dobrá infrastruktura a stabilní podnikatelské klima přitahovaly do těchto zemí investice. Uvádí to pojišťovna Cofaceve své studii „Post-pandemická realokace výroby: příležitost pro země střední a východní Evropy“.

V posledních letech se region střední a východní Evropy (CEE) stal „montážní linkou“ pro západoevropské společnosti. Region má tak dobrou pozici v přeskupování globálních hodnotových řetězců po jejich krizi zaviněné pandemií. Konkurovat nižšími mzdovými náklady ve srovnání se západní Evropou však nestačí. Důležitý je důraz na automatizaci a robotizaci výroby v těchto zemích. Region střední a východní Evropy již nepochybně dosáhl pokroku při zvyšování své produktivity širším využitím automatizace a robotizace. Tento proces však teprve začíná a další investice jsou nezbytné.

„Další růst automatizace, digitalizace a robotizace je klíčový pro udržení konkurenceschopnosti a zvýšení produktivity. Země střední a východní Evropy by mohly těžit nejen ze svého ekonomického pilíře – automobilového průmyslu. Jakmile jejich ekonomiky projdou šokem z koronaviru a cyklickými slabostmi, měly by být schopny přilákat přesun výroby za zahraničí na svá území i do dalších průmyslových odvětví. Pro Českou republiku vidíme například potenciál v elektrotechnickém průmyslu, ve strojírenství, chemickém průmyslu, logistice,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko.

V zavádění robotů udělaly země jako Česká republika či Slovensko už velký kus práce a jsou často i dále než zavedené ekonomiky. Například v automobilovém průmyslu na Slovensku používá 10 % společností roboty, což je mnohem vyšší podíl než 4 % zaznamenaná v Německu. České společnosti v sektoru počítačů a elektroniky uvádějí stejný podíl využití robotů jako německé a francouzské firmy.

Ján_Čarný_CEO COFACE ČR a SR
Ján Čarný, CEO COFACE ČR a SR

Pandemií COVID-19 byl těžce zasažen automobilový průmysl. Toto odvětví však čelilo již před krizí řadě výzev: přizpůsobení se novým emisním normám, změnám v preferencích spotřebitelů a nutnosti nákladných investic. Ve střednědobém horizontu však budou – jakmile se toto odvětví zotaví z krize po pandemii – automobilové společnosti ve střední a východní Evropě těžit ze své konkurenceschopnosti, a to díky investicím uskutečněných v předchozích letech a dobře se přizpůsobí strukturálním změnám v průmyslu. Toto oživení by se mělo rozšířit i do dalších odvětví navázaných na automobilový průmysl.

Navíc existuje pro tyto země – díky pokroku v digitalizaci a velkému fondu talentů v oblasti informačních a komunikačních technologií – významná příležitost v outsourcingu služeb pro nadnárodní korporace. Pokud by země střední a východní Evropy dále investovaly do digitalizace, mohl by se zvýšit přesun služeb v oblasti IT do České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a pobaltských států.

Region by se mohl rychle přizpůsobit globální poptávce, pokud by dodavatelské řetězce konkrétních odvětví byly ochotny zvýšit svůj podíl v ekonomice těchto zemí nebo nově vstoupit do regionu.