TotalService

Startup MAIA Labs pomůže s detekcí rakoviny tlustého střeva

Zdroj: MAIA Labs

Rakovina tlustého střeva je druhá nejsmrtelnější rakovina. Každé tři minuty na ni zemře jeden Evropan. Tuto smutnou statistiku chce změnit český MedTech startup MAIA (Medical AI Assistant), který vyvinul endoskopický přístroj s umělou inteligencí, jež přímo při screeningu tlustého střeva vizuálně označuje různé abnormality, a lékaři tak pomáhá přesněji detekovat adenomy.

Na rozdíl od existujících radiologických aplikací, postavených na standardní technologii neuronových sítí pro statické snímky, MAIA využívá kombinaci pokročilých algoritmů, jež pracují přímo s videem jako celkem v reálném čase během vyšetření. Díky tomu MAIA zaregistruje i ty nejmenší nálezy v desetině sekundy, dokáže na ně lékaře upozornit a navigovat ho na místo nálezu.

Lukáš Loun, zakladatel a CEO startupu MAIA Labs.

Smutná bilance Čechů se může změnit

U všech onemocnění, a u onkologických obzvlášť, platí, že klíčová je včasná a pravidelná prevence. Rakovina tlustého střeva, na jejíž detekci se MAIA zaměřuje, je v České republice ročně diagnostikována 7 500 pacientům a téměř 3 400 Čechů této nemoci ročně podlehne. Podle statistik tak Češi bohužel zaujímají přední příčky v počtu úmrtí na toto onemocnění. Řešením je screeningová koloskopie, při které lékař hledá adenomy, jež jsou původcem rakoviny tlustého střeva. Screeningové vyšetření je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami a za život by jej měl každý Čech podstoupit minimálně čtyřikrát. Pokud je toto vyšetření kvalitně provedeno, rakovina tlustého střeva téměř nemůže vzniknout. Podle statistik bohužel i zkušený lékař nevidí kolem 20 % adenomů z důvodů rychlých pohybů střeva nebo kvůli špatné viditelnosti.

MAIA začala odzadu, aby medicína mohla vpřed

MAIA funguje jako doplněk gastroenterologa během koloskopie. Umí zvýraznit oblasti s vizuálními charakteristikami odpovídajícími různým typům slizničních abnormalit, jako jsou kolorektální polypy všech tvarů, velikostí a morfologií, ale pomůže také s detekcí a klasifikací zánětlivých onemocněních tlustého střeva (Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida). „Naše vize je, že lékař léčí a o vše ostatní, kde je to jen možné, se postará technologie. Proto MAIA, kroměhledání zhoubných lézí, pomáhá lékaři s rutinními úkoly i administrací, například závěrečnou zprávou,“ říká zakladatel a CEO startupu Lukáš Loun. Lékař tedy po dokončení vyšetření nemusí znovu opisovat, co viděl v průběhu vyšetření, ale pouze u počítače potvrdí nálezy, které mu AI diagnostikovala, včetně umístění, typu, velikosti a struktury nálezu. Toto inovativní řešení stojí na kombinaci pokročilých algoritmů umělé inteligence a je unikátní v tom, že nepracuje jako jiné AI technologie ve zdravotnictví se snímky, ale vyhodnocuje přímo video. Díky kombinaci technologií ze současných dialogových systémů, jako je Chat GPT, a schopnosti agregovat informaci z delších úseků videa, MAIA dokáže lékaře upozornit i na špatně viditelné abnormality bez rozptylování jeho pozornosti chybnými detekcemi.

CTO a spoluzakladatel MAIA Labs Michal Hradiš.

„Abychom byli schopni učit AI, vytvořili jsme vlastníanotační nástroj pro video, který umožňuje efektivně a interaktivně kombinovat lidskou práci s umělou inteligencí. Naším cílem je v budoucnu učit náš systém autonomně bez pomocilékaře, ale pouze z lékařských zpráv a video záznamu z vyšetření. Jedná se o disruptivní technologii z hlediska učení, která je unikátní a posouvá možnosti detekce, klasifikace, měření i vizualizace mnohem dále než aktuálně využívané technologie,“ vysvětluje CTO a spoluzakladatel MAIA Labs Michal Hradiš.

Dostupnost inovativní technologie

MAIA představuje plně škálovatelné řešení, které lze připojit k jakémukoli endoskopu na trhu. Nemocnice tedy nemusí investovat do nových drahých zařízení, ale jednoduše připojí tuto nejmodernější technologii ke svému stávajícímu modelu endoskopu. „Chceme, aby naše technologie byla dostupná i pro malé ambulance, a proto jsme zvolili obchodní model, který si může dovolit i ta nejmenší spádová pohotovost. Navíc jsme vyvinuli vlastní hardware, který pomáhá lékaři přímo během vyšetření a tím dokáže zkrátit čas nepříliš příjemného screeningového vyšetření až o 20 %,“ uvádí Lukáš Loun. Díky časové úspoře se zvýší obslužnost zařízení a mohly by se i zkrátit čekací lhůty na vyšetření tlustého střeva, které běžně dosahují až čtyř měsíců.

MAIA Labs doposud navázal spolupráci s téměř všemi fakultními nemocnicemi a Českou gastroenterologickou společností. Prozatím byl MAIA Labs financován z vlastních zdrojů a jednoho grantu. Za účelem finálního vývoje produktu a získání jeho certifikace aktuálně potřebuje další investici ve výši 1,5 milionu Eur.