Slušnost není slabost

Ing. Kateřina Kupková, generální ředitelka a předsedkyně správní rady Lenzing Biocel Paskov a.s.

Tak zní oblíbené motto Ing. Kateřiny Kupkové, generální ředitelky a předsedkyně představenstva společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. Ta ročně vyrobí viskózovou buničinu za pět miliard korun. Továrna je klíčová pro mateřský koncern Lenzing a investuje stovky milionů do dalšího rozvoje. Zakládá si i na tom, že je z hlediska elektřiny i tepla energeticky samostatná. Zeptali jsme se Kateřiny Kupkové nejen na další plány firmy nebo největší manažerské výzvy, o které v poslední době není nouze.

Lenzing Logo Print

Do čela Lenzing Biocel Paskov jste nastoupila v roce 2020, těsně před covidem. Jak hodnotíte své dosavadní působení ve vedení tak velké firmy – co považujete za největší výzvu těch více než čtyř let?

Byly to velmi intenzivní čtyři roky. Období covidu bylo pro nás velmi náročné na organizaci, zajištění surovin nebo odpovídající logistiky pro prodej našich výrobků. Především na začátku pandemie jsme museli přijmout mnoho bezpečnostních opatření, abychom ochránili zdraví našich zaměstnanců. Jen za těchto podmínek jsme totiž mohli vyrábět v  nepřetržitých provozech a zajistit výrobky našim zákazníkům dle jejich potřeb. Bylo to období velké nejistoty.

Ani teď však není situace klidná a stabilní. V posledních dvou letech jsme čelili velmi vysoké inflaci, nedostatku některých surovin a nejistotě v oblasti energetických zdrojů. Vyvážíme zboží do Evropy i Asie a ovlivňují nás mezinárodní události jako válka na Ukrajině či neklidná situace v Rudém moři.

Můžete nám přiblížit vaše výrobní portfolio a kde všude se vaše produkty využívají?

Vyrábíme viskózovou buničinu, která se dále zpracovává ve skupině Lenzing na viskózové vlákno pro využití v textilním průmyslu a průmyslu netkaných textilií. Produkty z našich vláken tak najdete jak v běžném kusovém oblečení, tak třeba v produktech ve zdravotnictví a hygieně v podobě hygienických vlhčených ubrousků nebo dětských plenek.

Za zmínku též stojí využití našich vláken pro průmyslové materiály s chytrým řešením nejen pro potřeby různých průmyslových segmentů, ale i životního prostředí. Jedním z takových je náš nový projekt na záchranu horských ledovců v podobě udržitelných geotextilí vyrobených z našich vláken. Ten chrání ledovce před globálním oteplováním.

Naše produkty tak můžete najít pod značkami oblečení TENCEL™, ECOVERO™, LENZING™, v netkaných textiliích pak pod názvem VEOCEL™.

Vaše společnost hodně investuje do inovací – kolik jste od roku 2020 investovali a jaká byla vaše největší investice?

Od roku 2020 se nám podařilo investovat téměř 1,3 miliardy korun, zejména do rozvoje nových technologií a modernizace stávajících zařízení a technického vybavení. Díky těmto investicím rozšíříme výrobní kapacity až na 300 tisíc tun ročně. Další velkou investicí je modernizace našeho dřevoskladu, kde zefektivníme a procesně zjednodušíme průběh zpracování našeho vstupního materiálu – dřevní hmoty. To bude mít pozitivní vliv i na samotnou výrobu.

Vaše firma je z hlediska elektřiny i tepla energeticky samostatná, kam míříte v oblasti ESG dále?

Obecně vnímám ESG jako zodpovědnost vůči okolí a životnímu prostředí. Snažíme se vytvářet takové prostředí, abychom byli vnímáni jako zodpovědný partner a zaměstnavatel. Myslím, že se nám to v mnoha ohledech daří. Dlouhodobě také spolupracujeme s okolními obcemi, podporujeme sociální, sportovní a zdravotní aktivity na lokální i krajské úrovni.

Kde vám nejvíce pomáhají moderní technologie? Využíváte třeba i dnes tak populární AI, nebo to pro ekologickou biorafinerii nelze využít?

AI je samozřejmě příležitost pro mnoho oborů. V našem případě bych to nyní spíše vnímala jako podpůrný nástroj pro zpracování administrativy a vyhodnocování dat. Je možné, že v budoucnu budeme umět AI využít i v řízení technologie, ale to se teprve ukáže.

Ještě bych se ráda zeptala na hodnocení loňského roku z pohledu výsledků – a samozřejmě i na letošní plány? Co připravujete na rok 2024 a jaké manažerské výzvy jsou před vámi?

Loni se téměř celý český průmysl potýkal s turbulentním prostředím a firmy musely rychle reagovat na náhlé změny a situaci na trhu. Růst cen energií a vstupních nákladů měly mnohdy za následek úsporná opatření.

Naše firma na tyto změny rychle reagovala a podařilo se tyto negativní vlivy eliminovat implementací programů trvalého zlepšování a dalších iniciativ. Za plánovaným rozpočtem jsme tak zaostali pouze o necelá 2 %. V roce 2024 hodláme v těchto iniciativách pokračovat a dokončit některé investiční projekty.

Ještě jedna trochu osobní otázka – kudy vedla vaše cesta z auditorské společnosti do firmy, která vyrábí viskózovou buničinu? A co považujete za největší manažerský úspěch celé vaší kariéry?

Svou kariéru jsem začala v auditorské společnosti Ernst & Young, kde jsem do roku 2001 pracovala v oddělení auditu. Vždy mě fascinovalo prostředí výroby a když se naskytla v tomtéž roce příležitost pracovat pro Biocel jako vedoucí controllingu, tak jsem neváhala. Biocel znám od dětství, pocházím z nedalekého města Vratimova. Od roku 2009 jsem zde dvanáct let působila jako finanční manažerka a následně od roku 2020 jsem na pozici generální ředitelky.

Jsem přesvědčena, že firma Biocel byla v rámci průmyslu vždy vnímána jako velmi úspěšná a moderní. Jsem ráda, že mohu v dobré práci svých předchůdců pokračovat. Pro mě je velmi důležité, že se mohu spolehnout na výkonný a kvalitní tým kolegů a že můžeme firmu dále rozvíjet a zlepšovat.

Kateřina Kupková Foto Lenzing Biocel Paskov

Ing. Kateřina Kupková, generální ředitelka a předsedkyně správní rady Lenzing Biocel Paskov a.s.

Ve společnosti působí od roku 2001. Nejprve jako manažerka controllingu, poté jako finanční ředitelka a od roku 2020 řídí závod, který je známý ekologicky šetrnou výrobou viskózové buničiny. Je rovněž členkou představenstva Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Asociace českého papírenského průmyslu a od roku 2023 viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy. Absolvovala Ekonomickou fakultu VŠB – TU Ostrava.