TotalService

Průmyslová revoluce 4.0 teprve začíná

Zdroj: Shutterstock

V průmyslu je globálním trendem letošního roku AI a repatriace výroby zpět na domácí trhy, uvádí analýza Moore Global. Kromě umělé inteligence patří k hlavním trendům roku 2024 v oblasti průmyslové výroby a distribuce také pokročilé analytické nástroje, které nabízí nové příležitosti pro optimalizaci výroby a rozhodování založené na datech. Firmy se zároveň musí vyrovnat s riziky spojenými s důvěrou v digitální technologie.

V průmyslu a distribuci jsme svědky digitální transformace, která je přirovnávána ke čtvrté průmyslové revoluci. Poté, co do průmyslové výroby začala promlouvat umělá inteligence (AI), však tato revoluce teprve skutečně odstartovala. Tempo inovací se letos ještě zrychlí.

Dopady nástrojů umělé inteligence

Manažeři firem si stále více uvědomují, jaké dopady může mít využití AI na předvídání chování zákazníků, predikci zásadních trendů, které jim dají náskok před konkurencí, a modelování alternativních scénářů firemních strategií. Navíc digitální nástroje nebyly nikdy dostupnější než nyní. Nezbytnou podmínkou jejich využití jsou však další investice.

Společnosti, které vykazují nejvyšší výnosy při využití AI, využívají třikrát častěji než ostatní firmy různé nástroje pro rozvoj technických dovedností a schopností svých zaměstnanců. Jejich šéfové už vědí, že budoucnost je nejen ve využití digitálních technologií, ale pro firmu z nich plyne přínos pouze tehdy, když jsou data dostupná v reálném čase a přístupná všem zaměstnancům – nejen lidem v IT.

Rub a líc moderních technologií

Správně využitá umělá inteligence může firmám zjednodušit stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti a výběr správných obchodních rozhodnutí. Analytické nástroje a nástroje pro vizualizaci dat mohou kombinovat informace a statistiky z různých zdrojů a poskytnout lepší a rychlejší přehled těm lidem, kteří na jejich základě dělají podnikatelská a obchodní rozhodnutí. To vede k přesnějšímu předvídání prodeje a lepší optimalizaci výroby.

Každá mince má však dvě strany. Manažeři, kteří důvěřují digitálním technologiím, si musí uvědomit, že tato důvěra nemůže být bezbřehá. Důvěryhodnost dat a způsob jejich prezentace je rozhodující. Pokud se metriky, rozhodnutí či interpretace za využití AI stanou opěrným bodem firemních rozhodnutí, musí být stoprocentně přesné a ověřené.

Investice brzdí vysoká cena peněz

Zavádění nových systémů a datových strategií však vyžaduje zdroje, čas a investice. Ani v případě AI a dalších digitálních technologií neexistují žádné rychlé zkratky a levné zázraky na počkání. Aktuálně jsou investiční rozpočty firem napjaté, mimo jiné i proto, že úrokové sazby prodražují náklady na půjčky. A i když se hovoří o snižování sazeb, hrozba dalšího zpomalení globální ekonomiky či recese stále visí ve vzduchu.

Efektivnější finanční řízení je důležité zejména pro ty firmy, které jsou součástí dlouhých a složitých dodavatelských řetězců a jsou na nich závislé. Trhliny v globální pavučině výroby a distribuce způsobené pandemií se podařilo již téměř zacelit, ale současná geografická nestabilita vytváří nové překážky. Třeba útoky na lodní dopravu v Rudém moři vedly ke čtyřnásobnému zvýšení nákladů na kontejnery a prodloužení dodacích lhůt o deset dní. Výrobní model just-in-time, který dominoval světovému průmyslu po čtyřicet let, se tak zřejmě již vyčerpal.

Repatriace výroby

V západních ekonomikách je novou realitou návrat výrobních kapacit zpět na domácí trhy či hledání alternativ blíže k domovu. Například výdaje na rozšiřování výroby se v USA mezi lety 2021 až 2023 zdvojnásobily, což také podpořily státní pobídky na investice do infrastruktury a zaměstnanosti. Evropa reaguje vlastními pobídkami k výstavbě továren a jednotlivé země vytváří své dotační balíčky, aby nalákaly investice. Dochází tak k významným posunům při umístění výroby. Tento trend urychluje otevírání nových továren v Evropě i USA, protože podniky se stále častěji rozhodují vyrábět produkty blíže spotřebitelům.

Poslední roky potvrdily, že se nelze spoléhat jen na dovoz, byť by to znamenalo mít k dispozici zboží (či služby) za nižší náklady. V kritických obdobích pak cena raketově roste a ekonomický prvek dovozu mizí. Současně musí každá země najít svoji míru ekonomické nezávislosti. A k tomu moderní technologie značně pomohou.