TotalService

Průlomové rozhodnutí. Vodafone bude veškerá pracovní místa nabízet na částečný úvazek

Ilustrační snímek, foto: pixabay.com

V Česku je podíl částečných úvazků na trhu jeden z nejnižších v EU a Vodafone to chce aktivně změnit. Společnost oznámila, že všechna inzerovaná pracovní místa, od pozic prodejců v obchodech až po místa v nejvyšším vedení firmy, budou proto nově vždy obsahovat možnost zkrácené pracovní doby.

To znamená dostupnější místa například pro matky, ale také pro zdravotně znevýhodněné nebo vysoce specializované odborníky, kteří nechtějí nebo nemohou pracovat pro firmu pět dní v týdnu. Vodafone klade důraz na flexibilitu dlouhodobě, ať už jde třeba o 16 týdnů placené dovolené pro všechny novopečené rodiče nebo o práci z domova, kterou ve zvýšené míře zachová i po odeznění pandemie. Takový inkluzivní přístup zvyšuje zaměstnanost, přináší nové příležitosti a místa talentovaným lidem, kteří by často jinak pracovat nemohli.

V roce 2020 mělo zkrácený úvazek 5,7 procenta českých zaměstnanců, uvádí Eurostat, statistický úřad Evropské unie. Šlo o jeden z nejnižších podílů v EU, kde v průměru mělo částečný úvazek 18 procent zaměstnanců. Třeba v Německu šlo o 28 procent a v Nizozemí dokonce o více než polovinu.

Přitom díky částečným úvazkům mohou do práce snáze nastoupit rodiče, zejména matky mladších dětí, lidé se zdravotním znevýhodněním, ale i třeba studenti, kteří chtějí už při škole sbírat praxi. Zkrácený úvazek běžně hledají experti, například z oblasti IT, kteří se chtějí souběžně věnovat více projektům.

„Flexibilní práce a práce na částečný úvazek přináší zaměstnancům, zaměstnavatelům a celé společnosti mnoho výhod, a to včetně navýšení počtu pracovních míst a také příležitostí pro lidi, kteří by jinak třeba vůbec pracovat nemohli. Například podle výzkumu britské vlády a pracovního portálu Indeed lákají pracovní inzeráty, které obsahují možnost flexibilního úvazku, o 30 procent uchazečů více než místa, která flexibilitu nezmiňují. Podle stejného zdroje je přitom u žen dvakrát větší pravděpodobnost, že budou pracovat na částečné úvazky, často kvůli péči o děti,“ říká Carl Clarke, viceprezident pro lidské zdroje Vodafonu Czech Republic.

„Díky vyššímu podílu flexibilní práce dokážeme přilákat a udržet rozmanitější pracovní sílu bez ohledu na to, jestli třeba lidé žijí ve velkém městě, nebo v odlehlejších oblastech,“ dodává.

Se zkráceným úvazkem vede tým padesáti lidí

Společnost Vodafone má v Česku 2500 zaměstnanců. I ti mají už dnes možnost pracovat na zkrácený úvazek, a to po dohodě se svým manažerem. V současnosti jich částečný úvazek využívá zhruba sedm procent. Zdůrazněním této možnosti pro všechny, kteří budou mít o práci ve firmě zájem – od reprezentantů prodejen až po pozici generálního ředitele – chce Vodafone poukázat na to, že upřednostňuje kvalitu před kvantitou. Tedy že má zájem o ty nejlepší lidi a je ochotný se přizpůsobit jejich časovým možnostem.

Už dva roky pracuje na částečný úvazek Radka Caithamlová, která má ve Vodafonu na starost cenové nabídky pro firemní klienty. Vede přitom tým zhruba 50 lidí, řada z nich také pracuje na zkrácené úvazky – někdy na 60, jindy třeba na 80 procent. „Zkrácené úvazky se dají ve firmě uplatňovat i na vyšších pozicích, tedy i s větším týmem. Ale abychom v mém oddělení fungovali, museli jsme změnit přemýšlení a odstranit představu, že kdo má zkrácený úvazek, je něco méně. Stanovili jsme si jasnou strukturu cílů a pojmenovali očekávání jak z mé strany, tak ze strany týmu. V něm hraje důležitou roli vzájemná důvěra. Díky zkráceným úvazkům je můj tým pestřejší a dává příležitost talentům, studentům nebo třeba maminkám po mateřské,“ říká Radka Caithamlová.

Že už nebude pracovat na „full time“, se rozhodla, když se jí narodilo třetí dítě. Nejen její příklad ukazuje, že Vodafone dlouhodobě podporuje flexibilní způsoby práce. Například home office nebyl ve firmě něčím výjimečným už dlouho před pandemií koronaviru. Ta ale přeci jen změnila zvyky a uvažování zaměstnanců, kteří podle interního průzkumu chtějí ve větší míře než dříve pracovat z domova.

V kanceláři dva dny v týdnu

Zkrácené úvazky jsou přitom dalším krokem ve změně přístupu Vodafonu k práci svých zaměstnanců, kdy jim chce umožnit co největší flexibilitu a práci odkudkoliv, i když třeba nebydlí ve vzdálenosti od kanceláře, která je únosná pro denní dojíždění.

„Odhadujeme, že po uvolnění pandemických opatření stráví zaměstnanci obvykle 40 procent svého času prací v kanceláři, což odpovídá dvěma pracovním dnům v týdnu. Když už se lidé setkají osobně, je pravděpodobnější, že budou chtít tento čas využít ke spolupráci s kolegy, přičemž soustředěné práci se budou věnovat z domova. Naše centrála v pražských Stodůlkách proto v současné době prochází rekonstrukcí, aby poskytla týmům různé prostory pro setkávání,“ popisuje viceprezident Carl Clarke.

Tato změna podle něj zároveň vyžaduje, aby manažeři a zaměstnanci rozvíjeli nové dovednosti potřebné pro pružný a zdravý přesun do flexibilního pracovního prostředí. „Na základech výzkumu Coventry University absolvovalo přibližně 300 našich manažerů školení, jak se vypořádat s přechodem na flexibilní práci a hybridní model, kdy část týmu pracuje z domova a část z kanceláře. Ve firmě obecně dbáme na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem,“ uzavírá Carl Clarke.