Pro 45 % MSP je nejdůležitější udržet krok s novými technologiemi

Klíčovou schopností IT administrátorů jsou obecné dovednosti při řešení problémů

Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, uvedla, že v rámci jejího dotazování téměř polovina jejích prodejců odpověděla, že hlavní výzvou pro IT administrátory je dnes udržet krok s nejnovějšími technologiemi. IT pracovníci aktuálně využívají převážně MSP nástroje pro vzdálenou správu a monitoring či back-up, ale musejí se začít adaptovat na rychle se rozvíjející segment MSSP nástrojů pro poskytování služeb kybernetické bezpečnosti.

V současné době jsme svědky dramatického tempa rozvoje nových technologií, jako je například umělá inteligence (AI). Jejich využívání kybernetickými útočníky nutí poskytovatele řízených služeb (MSP) reagovat a přidávat nejmodernější MSSP nástroje k efektivní ochraně svých zákazníků. Nicméně zájem učit se nové technologie je až na třetím místě požadavků po IT administrátorech, jejich nejvíce ceněnými schopnostmi jsou obecné dovednosti při řešení problémů a dostatečné zkušenosti s kybernetickou bezpečností.

Výzvy It Admin

Klíčová zjištění průzkumu

· Podle 45 % českých a slovenských prodejců je největší výzvou udržení kroku s nejnovějšími technologiemi, podle 40 % ochrana před útoky a podle 10 % dodržování stále složitějších předpisů.

· Nejvíce žádanými dovednostmi IT administrátorů jsou: 1. Obecné řešení problémů, 2. Znalosti a zkušenosti s kyber bezpečností, 3. Zájem o nové technologie, 4. Schopnost komunikace a spolupráce.

· 47 % IT administrátorů dnes nejvíce využívá MSP nástroje vzdálené správy a monitoringu (RMM), 44 % nástroje pro ochranu firemních dat a 6 % nástroje kybernetické bezpečnosti.

· Z MSSP nástrojů je dnes nejvíce doporučována ochrana koncových bodů (EDR), firewall a ochrana sítí, a skenování zranitelností & patch management.

„I když podle našeho průzkumu využívá prioritně MSSP nástroje pro poskytování služeb kybernetické bezpečnosti pouze 6 % dotázaných, jedná se o velmi dynamický a rychle rostoucí segment,“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „To může některým MSP poskytovatelům činit potíže, protože to pro jejich IT administrátory znamená udržet krok s novými a často velmi komplexními technologiemi. Proto jsme svědky rostoucího zájmu o služby typu N-able MDR, které s využitím externího SOC týmu umožňují i menším MSP poskytovatelům nabízet komplexní služby schopné čelit nejnovějším hrozbám.“

Nastroje It Admin