Priority mladých se mění. Nehledají kariéru, ale smysl v práci

Zdroj: Pixabay

Zdraví, fungující rodina a finanční zajištění. Taková je tradiční představa životního štěstí. Myšlení a touhy současných studentů jdou ale mnohem dál. Ve svých aktivitách potřebují vidět smysl, cítit sounáležitost s okolím a být prospěšní společnosti, to je jejich „well-being“. Příležitost mají v programu Samsung Solve for Tomorrow.

Osobní štěstí je podle vědců z americké výzkumné agentury Gallup dílem pěti faktorů: finanční jistoty, zdraví, sociálních vztahů, pocitu sounáležitosti a smysluplné činnosti. Poslední jmenovaný je prý vůbec nejdůležitější. „Tisíce mladých lidí, kteří se účastní rozvojových programů, mají jedno společné. Jejich cílem je ‚být v životě šťastný‘. Každý si pod tím může představit něco jiného, ale ti studenti na sobě pracují ne proto, aby v budoucnu dosáhli na rychlý kariérní růst a vysoký plat, mnohem silněji chtějí nalézt uplatnění, které je bude bavit a naplňovat. Tuší, že spokojení budou ve chvíli, kdy naleznou balanc mezi prací a volným časem a jejich aktivity budou mít hlubší smysl, pozitivní dopad na okolí nebo životní prostředí,“ uvedla Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung.

Anglický výraz „well-being“ mezi mladými Čechy už zdomácněl. Někdo jej vnímá jako „celkovou spokojenost“, jiný jako „fyzickou a duševní pohodu“, žádný z překladů však není sám o sobě přesný. Jde o komplexní myšlenku naplněného života, která se týká všech pěti zmiňovaných faktorů. „Koncept well-being nestaví jen na štěstí jednotlivce, ale celé komunity. Není o dosahování společenských cílů, ale o pozitivních emocích, o ‚umění žít‘ – a to je mladým lidem blízké. Jsou motivovaní, mají neotřelé nápady, ale často potřebují nasměrovat, popostrčit, předat know-how od zkušenějších, získat sebevědomí. To byl také důvod vzniku programu Solve for Tomorrow,“ přiblížila Zuzana Mravík Zelenická.

Mezinárodní program Samsungu pro mladé – Solve for Tomorrow – funguje od roku 2010 a dosud se ho zúčastnilo přes 1,8 milionu studentů z více než 30 zemí. Jeho cílem je podpořit studenty, aby sami ukázali a pojmenovali společenské problémy, které kolem sebe vidí, a navrhli řešení s využitím technologií. „Českým studentům se letos soutěž otevírá poprvé a jako ústřední téma jsme zvolili výzvu „Code your well-being“. Nápady se proto mohou dotýkat novodobých problémů, jako je přemíra stresu, nedostatek spánku, vyváženost online a offline života, rovnováha rodinného a pracovního života. Téma je široké a může zasahovat do řady oblastí, podmínkou je navrhnout řešení za pomoci technologií – nové aplikace, softwaru nebo přístroje,“ popsala iniciátorka programu.

Mladí lidé jsou v šetřeních obvykle „nejšťastnější“ skupinou obyvatel. Když v roce 2018 hodnotili Češi svoji životní spokojenost průměrnou známkou 7,5 (muži), respektive 7,4 (ženy) z deseti, studenti byli vysoko nad ní s hodnotou 8,3. „Jsou také generací, která je odmalička technologiemi obklopena, užívá je naprosto přirozeně, proto věříme, že nápadů mají dost, jen je třeba objevit jejich potenciál. Každý přihlášený účastník programu se seznámí s metodologií Design thinking – moderním přístupem k hledání a vynalézání inovací, který poté aplikuje na řešení svého vytyčeného problému. Pod vedením lektorů se naučí pracovat v týmu a prezentovat své výsledky odborné porotě. Všichni registrovaní absolvují vzdělávací workshopy a nejlepší týmy v soutěži získají hodnotné produktové ceny a své nápady odprezentují přímo vedení společnosti Samsung,“ vyjmenovala Zuzana Mravík Zelenická.

Přihlášení do soutěžního programu je jednoduché – vše, co musí dvou- až tříčlenné týmy studentů udělat, je do 30. září 2021 vyplnit online formulář, kde stručně popíší, co by chtěly zlepšit.