Precizní zemědělství a nástup AI

Moderní technologie mohou zachránit zemědělské podniky

Zemědělstvím v poslední době výrazně hýbou vlivy digitálních nástrojů a technologických inovací. Stále využívanějším je precizní zemědělství, u něhož lze čekat výrazný nárůst popularity a implementace. Zemědělci budou také více využívat internet věcí a můžeme se těšit i na nástup umělé inteligence. Podívejme se tedy, jaké technologie se budou v zemědělství prosazovat.

Text: Redakce

Foto: Archiv redakce

V českém zemědělství dnes pracuje okolo 98 tisíc lidí, ale ještě před 25 lety to bylo téměř dvojnásobně více lidí – a noví pracovníci se do oboru nehrnou. Zemědělské podniky tak může zachránit co nejrychlejší nasazení těchto moderních technologií.

Třeba AI bude možné využít nejen u monitorování, postřiku či sklizně plodin, ale i pro předpověď, optimalizaci a řízení zemědělských procesů. Nebo také pro bezchemické ničení plevele nebo monitoring výživy, škůdců či chorob. A to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě.

Růst popularity precizního zemědělství

Precizní zemědělství využívá činnosti, které jsou prováděny na základě přesné analýzy dat a informací shromážděných a přenášených prostřednictvím pokročilých nástrojů a technologií. To se týká nástrojů a strategií, které umožňují synergické využití řady digitálních technologií pro automatický sběr a analýzu dat shromážděných v terénu, a to ze senzorů nebo z jiných zdrojů třetích stran.

„Precizní zemědělství přináší zemědělcům větší kontrolu nad náklady a možnost plánovat všechny fáze kultivace, setí a sklizně s velkou přesností, což šetří čas i peníze. Pomáhá také předcházet zbytečnému plýtvání výpočtem přesných požadavků na hnojení, závlahu nebo detekcí propuknutí určitých chorob rostlin či napadení škůdci v předstihu. O všem se již několik let hovoří a nyní vidíme první příklady reálných využití. Teprve v příštích letech však můžeme očekávat masivnější nasazení těchto technologií nejen u velkých a středně velkých zemědělských podniků, ale i menších zemědělců,“ říká Jakub Hurta ze společnosti Agromex.

Internet věcí a zemědělství 4.0

Internet věcí (IoT) umožňuje vzájemné propojení různých nástrojů a následnou komunikaci za účelem výměny informací a také dat užitečných pro zlepšení podmínek vývoje plodin. Mezi oblasti, kde se již prosazuje a očekává se rychlý růst patří například sledování vlhkosti půdy, teploty či vlhkosti vzduchu, osvětlení a dalších faktorů ovlivňujících růst rostlin. To vše totiž dokáží sledovat senzory, které jsou propojeny s počítačem nebo chytrým zařízením a umožní zemědělcům sledovat stav svých polí v reálném čase a optimalizovat péči o úrodu.

„V nejbližších letech uvidíme skokový růst ve využívání IoT a Big Data, tedy dalších oblastí zemědělství 4.0. Poroste také používání technologií umělé inteligence, protože tyto systémy jsou stále více integrovány do současných zemědělských strojů,“ říká Patrik Kalenda, zástupce platformy MyMex, která zemědělcům a farmářům umožňuje kontrolu a správu farem s velkou přesností a efektivitou.

Velké příležitosti pro umělou inteligenci

„Velkou výhodou zemědělství je fakt, že třeba oproti automobilové silniční dopravě nabízí velmi dobrou aplikační oblast pro umělou inteligenci. Jsou zde velké příležitosti, ale ne tak velká rizika. Například když si představíte traktor, který bude sám jezdit po poli, tak tam bude menší riziko, než když bude po městě jezdit autonomní auto. Samozřejmě, i tak je nutné dosáhnout vysoké míry bezpečnosti. V zemědělství je vysoká míra interakce s reálným prostředím, kde je potřeba něco rozpoznávat a klasifikovat, což je obecně zajímavá aplikační oblast pro AI,“ prozrazuje Martin Dostál z AI Startup Incubator.

Možných aplikací nejenom umělé inteligence, ale obecně automatizace je v zemědělství mnoho. AI poskytuje možnost vrátit zemědělství do přirozenější podoby, než je tomu v současnosti.

Omezení chemie a optimalizaci podmínek pro pěstování rostlin

Kdysi byly velké změny způsobené mechanizací, potom se velikost úrody zvětšila vlivem chemie. AI však umožní chemikálie v některých případech výrazně omezit – budou se aplikovat jen tam, kde je to přesně potřeba, bude možné odplevelovat i bez chemie. Příkladem je aplikace, kdy na traktor lze umístit kamery a pomocí chytrého softwaru rozpoznávat, co je pěstovaná plodina a co plevel. A pomocí nožů plevel automaticky vyřezávat.

Můžeme očekávat také častější využití aplikací na rozpoznávání škůdců, které dokážou zjistit, že je plodina poškozená a jaký škůdce na ní je. Stejně tak posun v oblasti je monitorování plodin, ať už jde o zjišťování zralosti, anebo určování chorob.

Očekává se také větší využití AI k optimalizaci podmínek pro pěstování rostlin v kontrolovaných prostředích, jako jsou laboratoře nebo skleníky. Umělá inteligence může regulovat teplotu, vlhkost, osvětlení, hnojení a zavlažování rostlin, aby dosáhla maximálního růstu a kvality. Nebo může pomoci při výběru nejvhodnějších druhů rostlin pro dané prostředí a monitorovat jejich zdraví a výživu.

Monitoring živočišné výroby nebo výroba rostlinných alternativ

Umělou inteligenci také stále více využívají podniky zaměřené na živočišnou výrobu. Systémy dokážou pokročile sledovat nejen počet, ale i chování stád dobytka či drůbežích hejn – mohou monitorovat spánek, stravu nebo indikovat nemoci.

Některé firmy a organizace začínají využívat AI k vývoji a výrobě rostlinných náhražek masa, mléka, vajec nebo sýra. Umělá inteligence může analyzovat složení, strukturu, chuť, vůni a vlastnosti živočišných potravin a hledat rostlinné ingredience, které by je mohly napodobit. AI také může pomoci při výrobě a testování rostlinných alternativ a optimalizovat jejich receptury, výživovou hodnotu a trvanlivost.