Pracovní pohovory budoucnosti? V prvním kole uchazeče vyzpovídá virtuální náborář

Zdroj: Shutterstock

Pracovní trh se vlivem digitálních technologiímění. Zaměstnavatelé i samotní uchazeči se snaží šetřit čas i náklady, a k tomu jim pomáhají prvky moderní technologie, jako například chytré aplikace, videokonference či videodotazníky. Online pohovory se na českém pracovním trhu staly standardem, v budoucnu se přenesou do virtuálního prostředí a lidské náboráře částečně nahradí umělá inteligence.

Procházení stovek životopisů na jedné straně a na straně druhé obcházení desítek pohovorů už patří minulosti. V horizontu několika let se naopak počítá s intenzivnější implementací hi-tech prvků, jakými je například asistence umělé inteligence nebo setkávání ve virtuální realitě.

Digitalizace v posledních letech prostupuje celým pracovním trhem v Česku i ve světě. Mnoho podniků zavádí pružné uspořádání práce a personalisté již nejsou omezeni místem, kde společnost působí. Díky tomu mají přístup k mnohem širšímu okruhu uchazečů. To znamená, že se o jedno pracovní místo uchází více uchazečů, ale zároveň se náborovým pracovníkům otevírá možnost najít pro zaměstnavatele nejvhodnější uchazeče.

„Orientovat se ve stovkách zaslaných životopisů je pro náboráře dost náročné a může se stát, že omylem vyřadí uchazeče, který by byl pro pozici ideální. Proto je nezbytné využívat chytré nástroje pro třídění a filtrování kandidátů, které výběrové řízení výrazně zefektivní,“ popisuje Petra Turzová z náborové platformy Alfréd Jobs, jež od roku 2019 v Česku a na Slovensku nabízí volné pozice na pracovním trhu. Aplikace poskytuje také možnost videodotazníku, ve kterém uchazeči na kameru odpoví na vstupní sadu otázek, a náborář tak získá prvotní představu o kvalitách kandidáta bez nutnosti zvát jej na pohovor, což výrazně šetří čas oběma stranám.

Osobní pohovory už nejsou nenahraditelné

Před pandemií využívalo mnoho společností virtuální pracovní pohovory pouze v krajním případě. „Osobní pohovory byly považovány za normu do té míry, že někteří náboroví pracovníci by pohovor raději přesunuli na jindy nebo jej zrušili, než aby ho uspořádali online. Mnoho zaměstnavatelů si však nyní uvědomuje, že virtuální nábor je nejen účinnější, ale že je to i cesta vpřed,“ stojí v tiskové zprávě Evropské komise z října 2021, kdy byla pandemie koronaviru celosvětově v plném proudu.

Pandemie covidu-19 měla podle Bruselu pro situaci na pracovním trhu i pozitivní důsledky – urychlila implementaci moderních technologií, jež šetří čas a peníze. Tuto skutečnost oceňují též personalisté, kteří mohou díky moderním technologiím provést rychlý a účinný nábor.

Přesun pohovorů do online prostoru v období pandemie zaznamenala i platforma Alfréd. „V covidových letech 2020 a 2021 vzrostlo využívání videodotazníků u našich klientů až na čtyřnásobek. Po uvolnění trhu čísla klesla jen mírně, je tedy vidět, že se tato forma výběru uchazečů osvědčila,“ poznamenala Petra Turzová.

Pozitivní zkušenost s online komunikačními nástroji po koronavirové pandemii mají rovněž samotní zaměstnavatelé. Platformy jako Zoom, Skype nebo Google Meet pomáhají náborářům efektivně skloubit časové i prostorové možnosti. „Jelikož mám jako regionální HR Business Partner na starosti celou oblast Moravy, kde jsou pro představu pobočky v rozptylu od Opavy přes Třinec a Hodonín až do Tišnova, tak mi online nástroje umožňují zúčastnit se pohovoru, aniž bych musela například kvůli jednomu kandidátovi jet sto kilometrů,“ popisuje Tereza Spáčilová, Regional Business Partner MONETA Money Bank.

Úsporu času na straně zaměstnavatele i uchazeče už nyní přinášejí chatboty, které jsou díky využívání umělé inteligence čím dál efektivnější a v první fázi mohou posloužit jako užitečný zdroj informací. Potvrzuje to i studie společnosti IBM, podle níž jsou chatboty na firemních webech schopny vyřešit 80 % veškerých dotazů, včetně těch od uchazečů o zaměstnání.

Osobní setkání hraje stále důležitou roli

Přestože jsou v českých i slovenských firmách online komunikační platformy na vzestupu, možnost lidského kontaktu stále nevytlačily. Náboráři totiž často preferují kombinaci jak virtuálního, tak fyzického setkání – zejména pokud se jedná o závěrečná kola výběrového řízení. „V rámci pohovorů je neméně důležitá i ‚společná chemie‘ mezi uchazečem a hiring manažerem a pro tu je nutné potkat se osobně. Osobní setkání také kandidátovi umožňuje, aby viděl pobočku, na které by pracoval, a mohl tak alespoň trochu nasát firemní atmosféru, případně i vidět své kolegy,“ potvrzuje Tereza Spáčilová s tím, že podle jejích zkušeností téměř každý kandidát na pohovoru zmiňuje, že je pro něj důležitý kolektiv, v němž bude pracovat. „U žádné z námi obsazovaných pozic se nestane, že bychom kandidáta přijali bez osobní schůzky,“ dodává.

Budoucnost patří virtuální realitě

Díky pokrokům v technologii umělé inteligence se můžeme dočkat pracovního pohovoru za pomoci virtuální reality. Ta se přitom uplatní nejen jako virtuální náborář v podobě pokročilého chatbotu zosobněného virtuálním avatarem, ale v mnoha dalších oblastech. „Tento aspekt určitě změní obor HR na roky dopředu. V budoucnu se počítá například s prohlídkou pracoviště ve virtuálním prostoru, simulovanými pracovními úkoly nebo s možností pohovorů vedených pouze umělou inteligencí,“ očekává Petra Turzová. Oblast řízení lidských zdrojů se podle ní bude muset adaptovat na nastupující trendy 21. století, podobně jako desítky jiných profesních oborů.