Politiku beru jako službu veřejnosti

Říká to starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl, jinak také nadšený ekolog a lesník. Podle jeho slov mu komunální politika umožňuje prosazovat a realizovat záměry a vize nejen jeho, ale i celého vedení města i Středočeského kraje. Město proto významně investuje do budoucnosti, nyní ho čeká několik zásadních dopravních staveb či oprava náměstí a jeho okolí. V Benátkách se zaměřují také na energetické úspory, udržitelnost, ekologii, sport nebo kulturu.

Text: Jan Januš

Foto: Jan Branč, archiv Benátek nad Jizerou

Benátky nad Jizerou nejsou jen historické, dříve průmyslové městečko u dálnice z Prahy na Liberec, ale najdete zde i mnoho kulturních památek a přírodních zajímavostí, možností sportovního vyžití a míst k relaxaci a rekreaci. Jde o ideální tip na výlet, během celého roku se zde koná řada kulturních a sportovních akcí. Navštívit můžete i lokalitu Traviny, kde se dnes místo tanků a obrněných transportérů prohánějí stáda zubrů a divokých koní.

Jaké jsou hlavní turistické cíle, které bychom měli ve vašem městě určitě vidět?

Dominantou Benátek nad Jizerou je bezesporu renesanční zámek, viditelný z širokého okolí. Uvnitř se nacházejí dvě muzea, městský úřad s obřadní síní a informační centrum. Zámecká věž slouží jako rozhledna, v zámeckých sklepeních je lapidárium, v němž jsou umístěny historické sochy ze zámeckého areálu. Přilehlá zahrada i navazující podzámecký park jsou po nedávné rekonstrukci pečlivě udržované a slouží návštěvníkům i místním občanům k odpočinku, relaxaci i případným sportovním aktivitám.

Městská památková zóna zahrnuje celé historické centrum Nových Benátek včetně Husova náměstí, na kterém můžete vidět několik památkově chráněných objektů, například kapli sv. Rodiny, dům U Ryby, Krohův dům. Sítí udržovaných cyklostezek se může návštěvník našeho města přemístit například do lokality Traviny v NPP Mladá a pozorovat zde pasoucí se stáda zubrů a divokých koní.

Co je přesně lokalita Traviny?

Toto území sloužilo po mnoho let jako vojenský výcvikový prostor Milovice-Mladá. Po odchodu armády jsme hledali jeho nové smysluplné vy-užití a myslím, že jsme ho i našli. Na Travinách se dnes místo tanků a obrněných transportérů prohánějí stáda zubrů a divokých koní, kteří se v minulosti na našem území běžně vyskytovali. Dnes nám pomáhají udržet unikátní stepní ekosystém, který se zde po desetiletí utvářel. Na jednom místě tak chráníme nejen tyto ohrožené druhy krásných zvířat, ale celý složitý přírodní systém, který je schopen absorbovat srážkovou vodu a vyrovnat se s extrémními výkyvy počasí.

Město Benátky nad Jizerou stálo u zrodu projektu „Návrat velkých kopytníků do volné přírody“ a podporujeme ho i nadále, protože prospívá nejen zmíněným účelům, ale slouží také k environmentální výchově a přispívá ke zvýšení ekoturistického potenciálu oblasti. Naše Traviny můžete navštívit po celý rok a za jakéhokoli počasí, neboť jsou stále stejně pěkné a vždy zde naleznete něco nového a zajímavého.

Po cyklostezce se dostanete také do areálu Loděnice na břehu řeky Jizery, kde najdete občerstvení, půjčovnu loděk či paddleboardů, beach volejbal, workoutové hřiště, skatepark a přírodní plovárnu. Do Benátek nad Jizerou se jezdí i za muzikou. Pravidelné letní hudební festivaly pod širým nebem se pořádají právě na benátecké Loděnici. Letošní sezona je opět nabitá. Šňůru koncertů odstartovala Vypsaná fixa, následovat budou Wohnouti, Horkýže slíže, David Koller, Jelen, Čechomor, UDG, Mňága a Žďorp, Tomáš Klus nebo Pokáč. Loděnice slouží i jako letní kino a venkovní divadelní scéna. O kus dál, v areálu u stadionu pod zámeckým parkem, poslouží k osvěžení a relaxaci zbrusu nové vyhřívané městské koupaliště.

Vašimi velkými tématy jsou příroda, ekologie nebo lesnictví – jak k nim v Benátkách přistupujete? A jak pečujete o okolí města a místní zeleň?

Již několik let se snažíme o soulad člověka s přírodou. Obnovujeme polní cesty, vysazujeme aleje a stromořadí, revitalizovali jsme nivu řeky Jizery a zřídili Územní systémy ekologické stability (ÚSES). Každá ze zmíněných akcí má pozitivní dopad na ekologii, zadržování vody v krajině a v neposlední řadě i na člověka.

V souvislosti s aktuálním nedostatkem vláhy v krajině zřídilo město Benátky nad Jizerou ve svém extravilánu také několik nových prvků. Jde o nově založené remízky propojené obnovenými polními cestami, lemovanými alejí listnatých stromů a keřů, takzvanými biokoridory.

Město vlastní rovněž několik set hektarů lesních pozemků, na kterých již mnoho let hospodaří trvale udržitelným způsobem. Významná je též spolupráce s benáteckými myslivci a dalšími spolky, které se věnují ochraně životního prostředí, o čemž svědčí například každoroční pořádání oslav Dne Země, jehož se účastní žáci místních základních škol.

Další z mnoha lokalit, kterými se můžeme pyšnit, je mandloňový sad s květnatou loukou. Každoročně v březnu až dubnu rozkvétá záplavou bílých květů. „Mandláč“ je volně přístupný veřejnosti a návštěvníci ho najdou za Domovem u Anežky. Pokud počkáte do podzimu, můžete si pochutnat na čerstvých mandlích.

Pravidelná údržba městské vegetace je pak samozřejmostí. Nyní na přelomu jara a léta jsou práce v plném proudu. Prořezávají se stromy a keře, vysazují se nové nebo se nahrazují ty odumřelé, upravují se záhony, vysévají nové trávníky a květnaté louky. Během roku je nutné také vše pravidelně zalévat. Odměnou je zdravá městská zeleň, která potěší oko nejednoho obyvatele či návštěvníka.

Jak zásadní je pro Benátky v tuto chvíli řeka Jizera?

Jizera provází historii našeho města od nepaměti. Však podle ní dostaly Benátky i svůj název. Voda řeky dokáže být dobrým sluhou, ale někdy též špatným pánem. Mnohokrát již ukázala svou sílu při povodních, z nichž jsme se však dokázali poučit a učinit všechna potřebná opatření k omezení negativních následků velké vody.

Všechna historicky provedená protipovodňová opatření mají opravdu značný význam, což se od jejich realizace mnohokrát potvrdilo. Ať už jde o vybudovanou revitalizaci, kde dochází k výraznému zadržení povodňové vlny, nebo o technické opatření v podobě protipovodňových stěn a valů. Zejména díky kombinaci těchto dvou opatření bývají škody napáchané povodněmi zmírněny na minimum.

Koryto řeky u nás slouží také ke sportování. Místní vodácký klub zde pravidelně trénuje a kaž-doročně pořádá na divoké vodě závody ve slalomu. Sportovci různého věku i různé výkonnosti u nás však mají mnoho dalších možností vyžití. To umožňuje především pestrá nabídka různých sportovišť, která udržujeme v dobrém stavu a dále je rozvíjíme. Příkladem může být areál letního stadionu, kdy po celkové obnově fotbalového hřiště a tribuny následovalo vybudování hřiště s umělou trávou a tréninkového hřiště. Nezapomněli jsme ani na nejmenší návštěvníky. Podél fotbalového hřiště bylo loni zrekonstruováno dětské hřiště s bezpečným EPDM povrchem. Fotbaloví fandové se mohou občerstvit v nově zrekonstruované hospůdce.

Mezi letním a zimním stadionem se nachází workoutové hřiště, které slouží jak široké veřejnosti, tak pro tréninky benáteckých sportovců, třeba právě fotbalistů nebo hokejistů. Zrekonstruovali jsme ovál pro inline bruslení, který kromě veřejnosti využívá i místní oddíl.

Ve městě působí mnoho sportovních klubů a oddílů, jejichž výčet je úctyhodný. Mezi ty nejúspěšnější patří badminton, volejbal, hokej, fotbal, Sokol Benátky, tenis, vodní slalom, florbal, rychlobruslení, BMX, motokros a mnoho dalších. Podpora sportu, především toho mládežnického, má dnes i nezanedbatelný bezpečnostně preventivní a sociální význam. Je známo, že děti, které se věnují sportu, nepodléhají v takové míře negativním společenským jevům. Také proto chceme v této činnosti pokračovat.

Chystáte množství investičních akcí, čeká vás například rozsáhlá rekonstrukce náměstí Na Burse. Co přinese?

Benátky na Jizerou opravdu čeká v blízké budoucnosti několik zásadních dopravních staveb, které po dobu realizace výrazně zasáhnou do běžného chodu města. Je to pro nás však příležitost, kterou si nemůžeme nechat ujít. Konečný výsledek určitě bohatě vynahradí všechna omezení a problémy s nimi spojené.

Kromě již probíhající stavby městského obchvatu, který odvede významný podíl tranzitní dopravy mimo centrum, to bude kompletní rekonstrukce prostoru náměstí Na Burse a přilehlých ulic Pražská, Bratří Bendů a třída Osvobozených politických vězňů. Projekt se netýká pouze dopravního řešení, ale věnuje se i urbanistickému pohledu na celou tuto lokalitu. Na výsledné podobě naši architekti spolupracovali se studenty a pedagogy Fakulty dopravní a Fakulty architektury ČVUT, kteří na věc přinesli svěží a neotřelý pohled. Můžeme se tedy těšit na zbrusu nové centrum.

Co dalšího se bude v Benátkách opravovat či modernizovat?

Zůstaneme chvíli ještě u silnic. Dlouhodobě riziková zatáčka v ulici Podolecká projde zásadní úpravou a bude zvýšena její bezpečnost. V letošním roce přijdou na řadu také opravy několika dalších místních komunikací, které navážou na dlouhodobý plán města v této oblasti. Brzy tak budou kompletně opraveny a obnoveny všechny ulice v Benátkách, a to včetně chodníků a veřejného osvětlení.

Dokončujeme nástavbu Městského centra komplexní péče, kde budou mít zázemí především terénní služby, o něž je velký zájem. Pro klienty také přibudou nová lůžka, čímž se zvýší kapacita domova pro seniory. V půdních prostorách ZUŠ J. A. Bendy vznikne nová učebna pro výtvarnou výchovu. V suterénu Krohova domu na Husově náměstí zdvojnásobíme kapacitu školní jídelny jedné z našich základních škol.

Finalizujeme též předání upravené bytové jednotky pro několik dospělých klientů Domova pod lípou Lipník, který poskytuje služby lidem s mentálním a fyzickým postižením a kteří jsou zároveň zaměstnáni v místní chráněné dílně na Husově náměstí. Důležité investice chystáme také na úseku energetických úspor, zadržování a využívání dešťových vod z městských budov a v mnoha dalších oblastech.

Pojďme k vám osobněji. Kdy jste se rozhodl věnovat politice? A čím vás láká právě samospráva?

Cestu do světa politiky beru jako přirozené pokračování svých předchozích společenských a občanských aktivit v našem městě. Mnoho let jsem pořádal ekologicky zaměřené akce pro mládež i pro veřejnost a benátecké seniory (Den vody, Den Země, Zlatá srnčí trofej, čištění řeky Jizery). Stál jsem u zrodu některých, dnes již tradičních městských akcí (Den dětí, Benátecký advent). Již třináct let také s partou kamarádů pořádáme v Benátkách přírodní letní tábory pro děti.

Od mládí mi byl velkým osobním i politickým vzorem můj dlouholetý a zkušený starší kolega, bývalý starosta města Jaroslav Král, kterého jsem později v této funkci vystřídal. Snažil jsem se navázat na jeho práci pro město, protože si dobře uvědomuji potřebu kontinuity a politické podpory některých záměrů a dlouhodobých vizí prospěšných pro město Benátky nad Jizerou i pro Středočeský kraj. Vstup do komunální politiky pro mě byl dalším přirozeným krokem na cestě k jejich prosazování. Jako bytostný demokrat s respektem ke svobodám jednotlivce a zastánce tržní ekonomiky a soukromého podnikání s důrazem na ochranu životního prostředí jsem měl v našem městě jasnou volbu.

Svého rozhodnutí však nelituji ani přes občasné trampoty, které politika do mého života přináší. Beru ji skutečně jako službu veřejnosti, která umožňuje dlouhodobě prosazovat a realizovat záměry a vize nejen mé, ale i celého týmu mých kolegů a spolupracovníků ve vedení města i Středočeského kraje. Pořád věřím, že tento přístup lidé ocení.

Nejste jen starostou Benátek, ale i radním Středočeského kraje pro dopravu. Čemu se v tomto ohledu věnujete?

Středočechy nejvíc trápí stav silnic a jejich kvalita, respektive nekvalita. Vidíme to asi všichni, kdo po Středočeském kraji jezdíme. Chybějící obchvaty měst, mosty v havarijním stavu, chaotické opravy silnic „jen na oko“. To se ale změnilo! Jako radního pro silniční dopravu mě moc těší, že pro současné vedení kraje je stav silnic prioritou a tento „dluh“ se daří napravovat. Za to patří dík všem koaličním partnerům.

Kraj každoročně investuje do dopravní infrastruktury zhruba pět miliard korun. Řidiči se i letos díky historicky nejvyšší investované částce dočkají desítek kilometrů nově opravených a zbudovaných komunikací II. a III. třídy, mostů, mostků, opěrných zdí obchvatů a dalších dopravních staveb. Z toho mám opravdu velkou radost. Peníze jdou také do oprav škod po zimě, kdy vlivem povětrnostních podmínek v posledních letech dochází k výraznému poškození silnic. Jen v letošním roce do této oblasti investujeme více než miliardu korun.

Důraz klademe i na vegetaci podél komunikací a kvalitní následnou péči o ni. Nezapomínáme ani na údržbu dopravního značení. Jsem rád, že se zase o kousek přiblížily obchvaty Čelákovic, Hořovic, Rakovníka, Lysé nad Labem a dalších měst, kde nyní probíhají archeologické průzkumy, majetkoprávní vypořádání a dokončují se administrativní úkony, které stavbám předcházejí. Loni se otevřel obchvat obce Zápy, Staré Boleslavi, Jílového u Prahy a průtah Štěchovicemi. A takto bych mohl pokračovat.

Vedle oprav je nutné, abychom se o silnice i dobře starali, a ty nám vydržely co nejdéle. Jelikož je Středočeský kraj využívaný především pro tranzitní dopravu, rozhodli jsme se na našich komunikacích rozšířit síť vysokorychlostních dynamických vah. Schválili jsme seznam osmi nových lokalit, kde bychom je chtěli do tří let instalovat, a tím doplnit původní čtveřici již fungujících. Hodláme si tak ještě více „došlápnout“ na přetížené kamiony, které ničí krajskou silniční infrastrukturu.

I do budoucna se budeme snažit získat maximum investičních i neinvestičních finančních prostředků do silniční sítě. Za našeho působení ve vedení kraje jsme dokázali investovat rekordní částky. Peníze nadále hodláme čerpat z národních i unijních zdrojů. Chceme být v maximální možné míře nápomocni při výstavě Pražského okruhu a budeme pokračovat v přípravě souvisejících, vyvolaných a navazujících dopravních staveb na území Středočeského kraje.

Mým cílem je přiblížit kvalitu silnic druhé a třetí třídy i jejich správu standardům obvyklým ve vyspělých evropských zemích. Proto nyní dokončujeme přípravu digitálního mapového portálu pro řidiče, správce i ostatní uživatele středočeských komunikací s možností každodenní aktualizace technického stavu, uzavírek, objízdných tras a podobně.

Karel Bendl, starosta města Benátky nad Jizerou

Narodil se do lesnické rodiny. Po ukončení studia na lesnické škole v Trutnově nastoupil jako lesní technik u Středočeských státních lesů Benešov. Později dálkově vystudoval několik VŠ, má tak lesnické, právnické i ekonomické vzdělání a je též kvalifikovaným mediátorem.

Po roce 1989 získával zkušenosti a praxi v zahraničí a počátkem 90. let poskytoval poradenské služby v oblasti lesnictví a pomáhal při navracení lesních majetků v rámci restitucí. Od roku 1994 působil jako správce městských lesů v Benátkách nad Jizerou a pracoval i pro další nestátní vlastníky lesů. Dvě volební období byl předsedou Komise pro místní rozvoj, podnikání a životní prostředí a zastupitelem města Benátky nad Jizerou. Čtyři roky také působil ve výboru pro hospodářský a regionální rozvoj vědu a výzkum Středočeského kraje a poté jako předseda krajského výboru pro životní prostředí a zemědělství. Nyní je radním pro oblast silniční dopravy Středočeského kraje.

Se svou rodinou žije v hájovně v Benátkách nad Jizerou, která již léta slouží jako přirozené centrum ekologické výchovy a různých aktivit spojených s ochranou životního prostředí. Stál od roku 2015 u vzniku a rozvoje projektu „Návrat velkých kopytníků do volné přírody“ v lokalitě bývalého VVP Milovice-Mladá.

V roce 2018 byl zvolen starostou města Benátky nad Jizerou a tuto funkci vykonává dodnes. Téma ochrany životního prostředí je jednou z jeho hlavních priorit. Je aktivním členem Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, starostou místního honebního společenstva a mysliveckým hospodářem.

Celý život se řídí dvěma pravidly: „Když se chce, tak to jde!“ a „I cesta může být cíl!“