Inovační úsilí českých firem pokleslo. Proč je to nebezpečné?

Inovační úsilí českých firem ve druhé fázi pandemie covid-19 a na začátku ruské invaze viditelně pokleslo. Potvrzují to poslední čísla z ČSÚ, která ukazují, že v letech 2020-2022 inovovalo 44 % podniků, což je o 12 procentních bodů méně než v předešlých letech. To není úplně dobrá zpráva, zvlášť když ji dáme do kontextu s velmi pomalou dynamikou produktivity práce (od roku 2019) – ta v Česku viditelně zaostává nejen za středoevropským regionem, ale i za průměrem eurozóny.

Navíc většina firem (40 %) v daném období inovovala “podnikové procesy” – to znamená vnitřní procesy nebo marketingové metody. To zpravidla nepřináší “převratné změny” – může se jednat o jednoduché změny obalů nebo interní přeskupení prodejních týmů. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu na trh pak uvedlo pouze 27 % podniků.

Celkový objem výdajů v souvislosti s tím poklesl mezi lety 2020 a 2022 o 60 mld. korun (na 200 mld. korun – zhruba 3 % HDP), a to v období kdy výrazně zrychlila spotřebitelská i výrobní inflace. Reálné inovační výdaje podniků tak klesly o poznání více (nejvíce do pořízení strojů a zařízení softwaru). A to může být do budoucna problém.

Image001

Česká ekonomika prochází obdobím, kdy po dvou letech propadu opět začínají růst díky poklesu inflace reálné mzdy i útraty domácností. To s vysokou pravděpodobností pomůže růstu HDP jak v roce 2024, tak i v roce 2025. Nad dalším vývojem však visí otazník. Aby růst reálných mezd mohl pokračovat i nadále, bude muset Česko oživit růst produktivity práce. A ten se neobejde bez investic a inovací.

Inovační čísla za rok 2023 a počátek roku 2024 sice nemáme, prudký propad investic na začátku roku 2024 však příliš pozitivní signál nevyslal. Je sice pravděpodobně spojen s jednorázovým koncem předešlého víceletého finančního rámce EU, ale ani to není dobrá zpráva – pokud české podniky investují výrazně v závislosti na dostupných dotačních programech. Nezbývá než doufat, že nové dostupné finanční nástroje, nižší úrokové sazby, ekonomické oživení a třeba i příchod nových zahraničních investorů (Onsemi v Rožnově) inovační aktivitu v Česku znovu oživí.

Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance