Plastové obaly se dají nahradit papírem

Papírenská společnost DS Smith ve spolupráci s některými z nejznámějších značek rychloobrátkového zboží na světě nahradila více než jednu miliardu plastů. Významného milníku na cestě k lepší udržitelnosti dodavatelských řetězců dosáhla s více než ročním předstihem oproti plánu, a to díky tomu, že se u svých obalových řešení zaměřila na cirkulární design. Recyklovaný papír v kombinaci s chytře promyšlenou konstrukcí dokáže konkurovat plastovým obalům nižšími dopady na životní prostředí, a tam, kde ho lze používat opakovaně, i cenou.

Poptávka po alternativách k plastům stále roste – společnosti DS Smith se za poslední čtyři roky v celé východní Evropě podařilo množství nahrazených plastových výrobků téměř zdvojnásobit. V České republice DS Smith vlnitou lepenkou nahradil již přes 3,5 milionu kusů plastů. „Naši zákazníci již delší dobu projevují zájem o menší objem obalů a preferují ekologická řešení. Postupně tak z regálů supermarketů mizí plastové tácky na hotové jídlo, podnosy na ovoce a zeleninu nebo smršťovací fólie na lahvích nealkoholických nápojů a nahrazují je alternativy z papíru,“ potvrzuje Martin Němec, generální ředitel DS Smith pro Českou republiku a Slovensko. Týká se to kamenných prodejen i e-shopů. Průzkum DS Smith z roku 2022 prozradil, že 40 % spotřebitelů upřednostňuje zásilky balené v materiálech z alternativních obnovitelných zdrojů.

Udržitelné zdroje a cirkulární design

Nahrazování plastů je pouze jednou z mnoha iniciativ v rámci udržitelné strategie Now & Next. DS Smith se jako přední globální dodavatel udržitelných obalů na bázi vláken zavázal snižovat odpad a prodlužovat životnost materiálů. Využívá principy cirkulárního designu a klade velký důraz na vývoj a inovace, které podporují náhradu plastů, a oběhové hospodářství. Podle slov Miroslava Bárty, manažera designérů obalových řešení ve společnosti DS Smith, jsou principy cirkulárního designu pevně začleněny do fungování celé společnosti: „Podporujeme udržitelnost v celém životním cyklu produktů a navrhujeme je tak, aby byly co nejvíce recyklovatelné, opravitelné a znovupoužitelné. Aktivně tak přispíváme k ochraně životního prostředí.“

Úzká spolupráce se zákazníky

Důslednost DS Smith při nahrazování plastů by nebyla možná bez úzké spolupráce se zákazníky. „Dnes už toto úsilí není jen výsadou, ale stalo se nezbytností,“ říká Martin Němec.

Například spolupráce mezi Schneider Electric a DS Smith ukazuje, že inovativní obalový koncept může být šetrný k životnímu prostředí a zároveň ekonomicky výhodnější. Výrobce elektrických součástek dříve od svých subdodavatelů přijímal komponenty v různých obalech, což generovalo velké množství odpadu. Odvážným řešením, které ale pomohlo celému dodavatelskému řetězci, byl návrh vratného obalu. „Inovativní spolupráce se společností Schneider Electric nám pomohla navrhnout cirkulární transportní obal z vlnité lepenky. Jeho životnost se pohybuje mezi 8 až 10 oběhy a uspoří až 90 % obalového odpadu. Podařilo se nám nejen snížit náklady na spotřebu obalů, ale i náklady na likvidaci odpadu. Cirkulární obal DS Smith ročně ušetří 190 tun materiálu a sníží celkovou cenu použitých obalů na 1/8. DS Smith a Schneider Electric snížily svou inovací roční produkci CO2 o 95 tun,“ komentuje spolupráci Miroslav Bárta.

Dobře promyšlený vratný obal propojuje efektivitu, udržitelnost a návratnost. Tento koncept slouží jako inspirace pro další inovace v průmyslové transformaci. Revoluční oběhové řešení od DS Smith sklidilo velký úspěch i na loňském kongresu Obalko Packaging Fair.

Dalším příkladem vývoje inovativního řešení je obal pro přepravu kyslíkových lahví do letadel společnosti Smart Wings. Nově navržený obal nahradil předchozí plastové řešení a přinesl desetinásobné snížení nákladů. Tvoří ho přitom jednoduše jenom dva identické díly lepenky tvaru U, které se skládají kolem kyslíkové lahve, čímž vzniká pevný rám zajišťující ochranu z obou stran. „Tento koncept představuje udržitelnou alternativu k tradičním plastovým řešením s nižšími náklady a stejnou úrovní bezpečnosti,“ dodává Miroslav Bárta.

Motto společnosti říká, že přináší nové druhy obalů pro měnící se svět. „Jsem hrdý na to, že jsme v České republice nahradili již přes 3,5 milionu kusů plastů udržitelnými alternativami. I když jsou tato čísla působivá, představují pouze začátek naší cesty. Naše týmy hledají další inovativní způsoby, jak nahradit plasty, každý den,“ říká závěrem Martin Němec.

***

Řada nových a inovativních řešení na bázi vláken umožnila společnosti DS Smith splnit cíl nahradit 1 miliardu plastů v obalech. Patří mezi ně:

• Lift: Ve spolupráci se společností Coca Cola vyvinul DS Smith řešení, které nahrazuje plastové smršťovací fólie používané pro balení multipacků lahví plně recyklovatelným držadlem z lepenky.

• RoundWrap: RoundWrap je inovativní alternativou k tradičním obalům na láhve v nápojovém průmyslu a je recyklovatelným řešením, které chrání obsah a přispívá k udržitelnosti.

• Tzv. punnetky na ovoce a zeleninu: Tyto výrobky nahrazují jednorázové plastové misky na ovoce a zeleninu tácky z recyklovaných vláken.

• Easy Bowl: Nová varianta obalu pro mražené a chlazené potraviny obsahuje až o 85 % méně plastu a je výrazně udržitelnější než tradiční plastové misky. Společnost Panvita tuto variantu již úspěšně používá pro balení masa ve Slovinsku.