Pandemie nejvíce udeřila na rodinné firmy

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

S nejhoršími následky pandemie covid-19 se potýkaly rodinné firmy a ubytovací a stravovací služby. Naopak nejnižší ztráty počítají společnosti v energetickém průmyslu, telekomunikacích a IT. Vyplývá to z aktuálního globálního průzkumu mezi 500 firmami Global Risk Landscape poradenské společnosti BDO. Firmy se nejčastěji potýkaly s nízkou pracovní spokojeností zaměstnanců nebo s chybějícími digitálními nástroji pro obchodování i práci na dálku.

Nejvíce dopadla pandemie na rodinné firmy

Data z průzkumu ukazují, že s nejhoršími následky pandemie se potýkaly rodinné firmy, šest z deseti uvedlo, že dopady pandemie byly horší, než očekávaly. Výrazně se koronavirová opatření dotkla také restauračních zařízení a ubytovacích služeb, jejich dopady hodnotí jako horší polovina těchto firem. Podle expertů může za výraznější dopady koronakrize přístup firem ke globálním rizikům. „Pro více než polovinu firem, které kvůli zvýšené nejistotě a riziku vyčkávaly s reakcí, byly důsledky výrazně horší, než na jejím začátku odhadovaly. Společnosti, které nastalou situaci vzaly jako příležitost a adaptovaly se na ni, hodnotí dopady koronakrize v 53 % případů jako méně vážné, než očekávaly. Byly to faktory jako agilní přístup, flexibilní procesy a otevřená a efektivní komunikace, které umožnily společnostem zariskovat v nejisté situaci a uspět. Dokazuje to příklad výrobních společností, které přeorientovaly svou výrobu na ochranné prostředky a lékařské vybavení, což jim pomohlo zaplatit dividendy,“ říká Stanislav Klika, ředitel Risk Advisory z poradenské společnosti BDO. 

Pandemie přispěla k urychlení digitalizace či změně firemní kultury

Nutnost přizpůsobit se koronavirovým opatřením přinesla do firem urychlení digitalizace nebo změnu firemní kultury tak, aby byla uzpůsobena práci na dálku. Více než třetina firem uvedla, že jim koronavirová krize pomohla urychlit proces digitalizace, čtvrtina společností upravila firemní procesy, aby odpovídaly práci z domova. „Mnohé změny ve firmách se v uplynulém roce staly nutností k samotnému přežití. Dohromady 88 % firem v průzkumu uvedlo, že spokojenost zaměstnanců a adekvátní digitální nástroje pro práci na dálku pro ně představovaly největší výzvu při zajištění chodu firmy během pandemie. Společnosti i v Česku tyto změny dále rozvíjejí, například umožňují zaměstnancům pracovat určitý počet dní z domova, nebo k meetingům více využívají videokonference. Pandemie Covidu – 19 obecně dotlačila mnoho firem k urychlení digitální transformace a automatizace procesů,“ komentuje Stanislav Klika, ředitel Risk Advisory poradenské společnosti BDO. 

Vítězí společnosti, které pečují o své lidi a nebojí se riskovat

Pandemie otevřela také téma spokojenosti zaměstnanců v práci. Podle průzkumu představuje pohoda a spokojenost pracovníků nejzásadnější výzvu pro 45 % firem. „Průzkum nám ukázal, že vítězem se může stát každý, kdo pečuje nejen o své lidi, ale i o svoje partnery a širší veřejnost. Získaná loajalita mu totiž pomůže přestát nejrůznější krize,“ uvedl Stanislav Klika z BDO. „Hlavním poselstvím letošního průzkumu ale je, že společnosti, které se nebojí riskovat, si během pandemie vedly mnohem lépe. Tyto společnosti totiž nebyly paralyzované v důsledku nejistoty a dokázaly přijímat zásadní rozhodnutí i pod extrémním tlakem,“ dodal Klika.