Od hedvábné stezky až po umělou inteligenci

Logistika prošla v průběhu staletí pozoruhodným vývojem. To, co začalo jako základní postupy přepravy a skladování, se proměnilo ve vysoce komplexní, technologicky založený obor, který hraje zásadní roli v dnešní globální ekonomice. Evoluce logistiky už zapomíná na současné trendy a vzhlíží k využití plné automatizace a umělé inteligenci.

Počátky logistiky

Kořeny logistiky a přepravy sahají až do starověkých civilizací. Féničané, Egypťané a Řekové byli jedni z prvních, kdo vytvořili námořní obchodní cesty, které usnadnily výměnu zboží, jako je koření, drahé kovy a textil. Tito první mořeplavci vytvořili základní principy námořní dopravy, včetně navigačních technik a manipulace s nákladem. V této době vznikly také první obchodní cesty, které spojovaly Evropu a Asii. Jedna z nejznámějších obchodních cest, Hedvábná stezka, která vznikla před více než dvěma tisíci lety, byla komplexní sítí obchodních cest spojujících Východ a Západ a ukázala rané principy logistiky. Karavany a tažná zvířata převážela cenný náklad, zatímco zastávky a hostince poskytovaly cestujícím odpočinek a ochranu.

Průmyslová revoluce

Klíčovým obdobím, pro vznik moderní logistiky, jak ji známe dnes, byla průmyslová revoluce. Nástup parní dopravy a rozvoj továren vedly k masové výrobě a potřebě efektivních distribučních sítí. Hlavním druhem dopravy se stala železnice, která umožnila přepravu zboží na velké vzdálenosti. Například po dokončení železničního spojení mezi východním a západním pobřežím v USA, se doba doručení zásilky zkrátila z několika měsíců na „pouhých“ 7 dní. V tomto období také v Americe vzniká první soukromá kurýrní služba, která se od pošty lišila zejména rychlostí a garancí doručení do určitého data a času.

20. století

Veliký boom přišel začátkem 20. století, kdy do logistiky přichází první automobily. Ty nahradili původní koňské povozy a zefektivnili tak lokální doručování, které bylo schopno rozvést zásilky i do míst, kam železnice nemohla. Používali se také poštovní automaty, které umožňovali lidem odesílat zásilky 24 hodin denně. A v některých městech, jako je Paříž nebo New York, byly dokonce vybudovány systémy pneumatických pošt, které využívaly tlakové trubky ke zrychlení přenosu.

Po druhé světové válce, se díky velkému rozvoji letectva stává letecká přeprava běžným chlebem pro tehdejší rozvážkové služby. Ta již umožnovala přepravit poměrně veliké množství zásilek na dlouhou vzdálenost. V roce 1956 vyvinul americký řidič kamionu Malcolm McLean první kovové přepravní kontejnery, které zcela změnily dopravní průmysl a jsou dodnes základním kamenem moderní logistiky. Šedesátá léta přinesla rozšíření kamionové dopravy a integraci počítačové technologie společnosti IBM, která nahradila ruční zapisování dat na papír a vytvořila první náhled toho, jak bude vypadat budoucnost logistických systémů.

Nástup počítačů a rozvoj systémů zpracování dat byl naprosto zásadním posunem v tehdejším vnímání logistiky. Počítačové systémy vyvinuté v 60. a 70. letech společností IBM poskytly nástroje pro řízení zásob, optimalizaci tras, sledování zásilek a usnadnily koordinaci logistických operací. Vývoj geografických informačních systémů a specializovaných softwarů pomohl optimalizovat přepravní trasy a zvýšit efektivitu dodávek,“ říká Martin Marek, provozní ředitel technologicko-logistické společnosti DODO.

V roce 1975 vytvořila dnes již neexistující společnost Logisticon první počítačový systém řízení skladu (WMS). Tento WMS poprvé použila maloobchodní společnost J.C. Penney, čímž fakticky zahájila moderní éru řízení skladů. Prostřednictvím WMS mohli logističtí manažeři sledovat objednávky, monitorovat zásoby a dohlížet na distribuci. To je opět věc, kterou dnes považujeme za samozřejmost, ale ve své době představovala obrovský pokrok. Kromě toho přinesla sedmdesátá léta také vynález čárového kódu, který výrazně usnadnil identifikaci balíků.

Digitální éra a nástup e-commerce

Digitální éra posunula logistiku na novou úroveň. Nástup počítačů a internetu umožnil lepší komunikaci, tracking v reálném čase a efektivnější správu dat. „Obrovský boom internetu a jeho vlivu na e-commerce způsobil zásadní změny v logistice. Vznikly společnosti jako Amazon a Alibaba, které změnily očekávání spotřebitelů ohledně dodávek a vyvolaly poptávku po rychlejších, přesnějších a nákladově efektivnějších logistických řešeních. Vzrostl počet malých zásilek a objevily se nové způsoby doručování, jako je doručení do druhého nebo stejného dne. Systémy sledování a monitorování v reálném čase umožnily logistickým společnostem efektivněji řídit své zásoby a nástroje pro analýzu Velkých dat pomohly optimalizovat operace dodavatelského řetězce a snížit náklady. Mnoho podniků začalo své logistické operace zadávat externím poskytovatelům logistických služeb (3PL). To umožnilo společnostem soustředit se na své hlavní kompetence a zároveň se spolehnout na odborníky na logistiku, kteří zajišťují efektivní řízení dodavatelského řetězce,“ vysvětluje Marek. Velké společnosti, jako Amazon také začaly zakládat první tzv. fulfillment centra. Tyto obrovské, vysoce automatizované sklady umožnily efektivnější zpracování objednávek a zkrátily dobu mezi zadáním objednávky a obdržením zásilky. Pokročilé technologie, jako dopravníkové systémy, automatizované skladovací a vyhledávací systémy (AS/RS) a optimalizované řízení zásob, sehrály významnou roli při zvyšování rychlosti a přesnosti logistiky v oblasti e-commerce. 

Last mile delivery a nové technologie

Po roce 2010 se do popředí zájmu dostala logistika poslední míle, tedy poslední úsek cesty z distribučního centra k zákazníkovi. Společnosti hledaly inovativní řešení, jak zefektivnit a zlevnit doručování a zároveň dodat zboží v co nejkratším čase. Nástup technologických platforem pro objednání a rozvoz jídla, jako DoorDash nebo Uber Eats přivedl do hry pracovníky tzv. sdílené ekonomiky, kteří nabídli rychlé a flexibilní možnosti doručení. To ovlivnilo i e-shopy, jejichž zákazníci začali vyžadovat doručení ve stejný, nebo následující den. „Moderní logistické společnosti využívají v současné době pokročilé technologie a sběr dat v reálném čase, díky kterým dokáží optimalizovat čas doručení, dopravu, spotřebu paliva nebo využití kurýrů. Tím firmám výrazně usnadňují doručení zboží a snižují negativní dopad na městské prostředí. Dokáže-li logistická firma správně naplánovat trasu, maximálně vytížit vozidlo, které po ní jede, a díky kvalitní komunikaci se zákazníkem všechny zásilky předat dle plánu a bez zdržení, lze dělat logistiku udržitelně,“ doplňuje Marek.          

Budoucnost je v umělé inteligenci

Zásadní roli pro budoucnost logistiky budou hrát technologické inovace v oblasti automatizace, umělé inteligence a analýzy dat. Největší dopad umělé inteligence budou mít pravděpodobně autonomní vozidla. I když se tato technologie rozvíjela pomaleji, než mnozí předpovídali, nyní se zavádí do reálného světa a její důsledky mohou být obrovské. Přetváří způsob, jakým se pohybujeme a jak využíváme silnice a dopravní systémy.

Dalším způsobem, jak by umělá inteligence mohla ovlivnit dopravu, je inteligentní řízení dopravy. Hlavními cíli implementace umělé inteligence je zvyšovat efektivitu a snižovat náklady za dopravu, a to s ohledem na životní prostředí a komplikovanou dopravní situaci ve městě. Například inteligentní semafory mohou změnit barvu z červené na zelenou, když v jednom směru není žádný provoz. Senzory s umělou inteligencí by také mohly určit, kdy je nejlepší upravit dopravní režim pro dopravní špičku, například tak, že se obousměrná ulice stane jednosměrnou. Nástroje a algoritmy umělé inteligence by také mohly předpovídat dopravní zácpy a zlepšovat plynulost dopravy, a tím navrhovat dopravní systémy, které šetří čas lidí, urychlují přepravu zboží a mají příznivé vnější efekty, jako je snížení znečištění.