O využití energie z obnovitelných zdrojů se zajímá 6 z 10 Čechů

Instalace solárních panelů. Zdroj: Pixabay

O alternativní zdroje energie a možnosti jejího využití se zajímá více než 60 % českých spotřebitelů. Vyplývá to z výsledků průzkumu IPSOS, který realizoval pro společnost ESSOX. Pětina dotazovaných uvedla, že by doma ráda vyráběla energii ze slunečního záření a využila ji například k ohřevu vody.

Mezi témata, která respondenty zaujala, se řadí i snižování uhlíkové stopy a technologie, snižující spotřebu energií u domácností i podnikatelů.

Zájem o využití obnovitelných zdrojů energie do značné míry koreluje s věkovou skupinou respondentů. Nejvíce se o ni zajímají lidé ve věkové kategorii 18 až 25 let (33,8 %). Ve věkové kategorii 36 až 44 let hledá informace o udržitelných zdrojích necelá čtvrtina dotázaných (23 %). Nejméně se o domácí využití obnovitelných zdrojů energie zajímají respondenti ve věku 54 – 65 let (12 %).

Zdroj: IPSOS

Největšími příznivci obnovitelných zdrojů jsou obyvatelé Jihočeského, Královéhradeckého, Zlínského a Pardubického kraje. Naopak v Ústeckém kraji se o tyto možnosti zajímá pouze desetina obyvatel.

Zdroj: IPSOS

„Energie z obnovitelných zdrojů a udržitelnost životního prostředí jsou pro nás důležitá témata, kterým věnujeme velkou pozornost. I proto poskytujeme financování komplexní elektromobility domácností, elektromobilů nebo nabíjecích stanic,“ uvedla Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX.

Zdroj: IPSOS

Téma udržitelnosti je v ESSOXu patrné také při pohledu na snižování zátěže na životní prostředí. Díky rozsáhlé digitalizaci procesů snížila společnost v roce 2020 spotřebu papíru o 3 tisíce kilogramů. Na úsporách se podílí nejen digitalizace klientské dokumentace, ale i nové technologie, jako např. SMS podpis smluv. A díky tomu, že se v loňském roce přesunuly schůzky do online prostředí měl ESSOX dále možnost v roce 2020 ušetřit na zahraničních cestách celkem 40 tisíc leteckých kilometrů, což je přibližně obvod celé planety Země.