(Naše) firma není „one man show“. Za raketovým růstem stojí rozmanitý, ale sehraný tým.

FinGO slaví rok na českém trhu. Za tu dobu si připsalo úspěch v podobě rekordního růstu jak v počtu poradců, tak i v generování online leadů pro svoji obchodní síť. Za tímto úspěchem a raketovým růstem není kouzlo jedné osobnosti, ale sehraný tým odborníků, kteří rozumí svému řemeslu a kteří se spojili za jediným cílem – vybudovat prvotřídní online i offline finančně poradenskou společnost pro 21. století.

Máte za sebou rok na českém trhu a rekordní růst počtu poradců i online leadů pro obchodní síť. Co je podle vás důvodem tohoto úspěchu?

Lukáš Novák: Vsadili jsme na koncept, který se nám osvědčil v uplynulých letech na Slovensku. Trh finančního poradenství prochází časy bohatými i časy chudými. Dost možná nás nyní s ohledem na ekonomickou situaci takovéto chudší období čeká. Ukazuje se, že naše sázka na moderní, digitální makléřskou společnost, která dokáže propojovat nejen offline distribuci s online klienty, ale i s dalšími odvětvími (reality, development atd.), je klíčem, jak zajistit pro obchodní síť stabilitu.

Tomáš Cinek: FinGO oslovilo nás, kteří se na trhu pohybujeme již řadu let, několika základními premisami. Jednak je to naprostá svoboda v podnikání, kterou však nabízí i jiné společnosti. My ke svobodě ale dodáváme ještě prvotřídní servis, který je zastřešen silnou značkou, špičkovým a neustále se rozvíjejícím IT zázemím a v neposlední řadě novými obchodními příležitostmi. O ty se ve firmě starají experti s klíčovou digitální kompetencí, jež se v jiných společnostech tohoto typu těžko hledá.

Říkáte, že vaše firma není „one man show“, ale jak se vám daří v šesti sladit své záměry a nápady?

L. Novák: Na obálku tohoto časopisu jsme se trochu netradičně nechali vyfotit v šesti lidech – a není to náhoda. Firma s ambicí, jakou máme my, totiž potřebuje odborníky na jednotlivé oblasti, kteří se dokážou vzájemně doplňovat, „challengovat“ a posouvat firmu v mnoha směrech současně.

Sedím zde s Tomášem, který například úspěšně vybudoval společnost Fitbrokers. I ta se pak stala součástí FinGO. To je kompetence obchodní, znalost prostředí, makléřské praxe, uvažování, znalost projektových partnerů a budování vztahů s nimi. Na fotce je vedle mne i Matěj Hlaváč, šéf našeho IT, který má letité zkušenosti z oblasti FinTech, budování informačních systémů a nastavování procesů, například ze společnosti Chytrý Honza.

Pak je tu Jakub Ryba. Má na starosti marketing a inovace ve společnosti obecně. S Jakubem spolupracujeme již přes osm let. Před pěti lety se mnou rozjížděl FinGO.sk, které je dnes lídrem slovenského trhu právě díky jedinečnému propojení online a offline. A nakonec Honza Walter, který nám úspěšně řídí rozvoj provozu tak, aby ustál naše zběsilé tempo růstu.

T. Cinek: Sladění našich záměrů a nápadů je pak jednoduché. Máme jasně ucelenou vizi toho, kam chceme společnost dostat – a je na každém z nás, aby se na tom podílel svou měrou. Vize je jako základní mapa, podle níž se každý nerozběhne do jiného směru v tom, co dělá, ale dosahujeme tak společného cíle.

Jak jste na tom na Slovensku? Tam působíte o dost déle než na českém trhu.

L. Novák: Plníme si naše sny nad očekávání dobře! V prvním letošním pololetí jsme se stali dvojkou v distribuci hypoték na Slovensku a jako makléř na poli B2C máme 4. příčku. Každý rok se nám daří růst až o 40 % jak v počtu poradců, tak i v celkovém objemu produkce. To nás samozřejmě motivuje posouvat naše služby, produkty i marketing dál a dál.

Daří se nám rozvíjet koncepty vzdělávání, naše vlastní Premium centra. Ta slouží klientům i naší obchodní síti pro aktivní x-sell její klientské báze, když o to mají poradci zájem a neobsluhují třeba všechny segmenty tak, jak by bylo třeba.

Zleva: Tomáš Cinek, šéf obchodu a vztahů s produktovými partnery, a Lukáš Novák, zakladatel a CEO společnosti FinGO.

S jakou vizí jste vlastně vstupovali na český trh finančního poradenství? Ten je přece relativně stabilní a ovládaný silnými hráči. V čem chcete být lepší, abyste uspěli?

T. Cinek: Je pravda, že na českém trhu je několik stálic, které trhu dominují. Do podobného prostředí jsme ale vstupovali i na Slovensku. Nic však není neměnné a i český trh se v posledních letech značně přeskupoval.

Dále jsou zde stovky menších, samostatných zprostředkovatelů, kteří mají mnohdy povahu až rodinných firem a svému řemeslu výborně rozumějí a dělají ho svědomitě. Pro ně ale začíná být čím dál těžší držet krok s rozvojem legislativy, trendů v IT, compliance, GDPR. A to nemluvím o marketingu či získávání obchodních příležitostí.

Vidíme proto potenciál zastřešit tyto hráče pod deštníkem FinGO, umožnit jim fungovat stejně nebo i lépe než fungovali samostatně, ušetřit jim zbytečné administrativní náklady – a přitom zachovat jejich jedinečnost a osobitost způsobu fungování.

L. Novák: Jako brokerpoolová společnost nechceme nabízet pouze servis, chceme jít dál a nabídnout makléřským společnostem skutečné partnerství. V jeho rámci jsme schopni zajišťovat nové klienty, zefektivňovat fungování díky nástrojům, které vyvíjíme, kvalitně spravovat klientskou bázi a mnoho dalšího! Toto je vize prověřená praxí posledních pěti let na slovenském trhu.

Právě na Slovensku se nám podařilo koncept propojení online a offline světa pomocí obchodních příležitostí vyladit do stavu, který je na jedné straně výhodný pro naše poradce a na straně druhé také finančně udržitelný pro nás jako centrálu. To je zásadní zejména pro to, abychom mohli tuto oblast rozvíjet.

V čem vám nejvíce pomohl vstup strategického investora Enterprise Investors?

L. Novák: Kromě kapitálu, který pro nás bude právě v období poklesu trhu zásadní konkurenční výhodou, nám dal i sebevědomí a ujištění, že koncept, který posledních pět let rozvíjíme, dává smysl a má ohromnou budoucnost. Investor tohoto typu obecně vstupuje do společností, o nichž je přesvědčen, že mají potenciál násobného růstu. A takovou společností FinGO opravdu je a chce zůstat i nadále.

Vstupovali jste na trh v druhém „covidovém“ roce, ale ukázalo se, že ani lockdowny ani covid finanční služby neohrozí – naopak možná paradoxně přináší nové příležitosti. Jaké příležitosti přinesl vám?

L. Novák: V ČR jsme základní kameny společnosti pokládali v době, kdy jsem ležel na JIP s covidem. To bylo ale naštěstí asi jediné dramatické omezení, které nám tato složitá doba přinesla. Paradoxně tím, jak jsme technologicky orientovaní, nás tato situace příliš nezaskočila. Firmu se snažíme nastavovat tak, aby lidé, kteří se na ní podílejí, byli schopni fungovat kdykoli a kdekoli.

T. Cinek: Přes 80 % naší povinné dokumentace se již dnes tvoří elektronicky a podepisuje digitálně. Neustále hledáme cesty, jak práci poradce zjednodušit a zefektivnit. Právě schopnost pracovat kdykoli a kdekoli, nicméně s komfortem, jako bych byl v kanceláři, je pro nás prioritou.

Například koncept naší podpisové aplikace od nás v období covidu „opsali“ i někteří významní producenti. Když toto ukazujeme potenciálním spolupracovníkům, vidíme jejich upřímný zájem. Velká příležitost tedy vyplynula právě z naší technologické připravenosti.

A co aktuální témata jako inflace, zvyšování úrokových sazeb, válka na Ukrajině, obecně ekonomická nejistota. Jak se tohle všechno promítá do života vašich poradců?

L. Novák: To je bezprecedentní situace, pro kterou se těžko hledají paralely v minulosti. Z pohledu obchodu je již delší dobu jisté, že nás čeká v oblasti úvěrů a možná i v jiných segmentech období poklesu. To ale dříve či později musí být vystřídáno zase růstem. Podstatné je se ze změny struktury trhu poučit a přizpůsobit se jí.

Podíváme-li se na věci z širší perspektivy, tak úrokové sazby jsou na úrovni, na jaké byly téměř celou dekádu mezi lety 2001 až 2010. Nebrali si snad lidé v té době hypotéky? Nepojišťovali si svůj majetek nebo zdraví?

T. Cinek: Uzavíráme nyní úvěry s průměrnou hodnotou téměř o třetinu nižší než v minulosti. Lidé si zkrátka půjčují méně. Bydlet a investovat však stále chtějí. Především nyní, s 18% inflací, tak činí každý, kdo může a má na to prostředky a bonitu. Právě v době, kdy je složitější úvěr získat, se zdá, že klienti o to více vyhledávají služby odborného poradce, který jim dokáže ověřit možnosti u všech bank zároveň. To je element naší služby, který neskutečně vzrostl na významu.

Hledáte nové synergie mezi odvětvími a chcete přenést i do ČR svůj projekt spolupráce s realitními kancelářemi, který se velmi dobře uchytil na Slovensku. Kdy konkrétně to bude? A co přesně FinGO chystá na realitním trhu?

L. Novák: Už jsme potichu začali. Máme první realitní makléře, pro které zajišťujeme servis a kterým umožňujeme využívat synergie s naší finanční divizí. Máme jasně definovanou propozici, spojující širokou nabídku služeb pro realitní profesionály za adekvátní cenu, plus unikátní propojení na svět finančních poradců, kde mohou (obzvláště v současné situaci, kdy trh stagnuje) hledat nové příležitosti pro utilizaci svých drahocenných kontaktů s klienty.

Fakt, že FinGO dokáže s těmito kontakty efektivně pracovat, už dokazovat nemusíme. Na tom je založen celý náš koncept FinGO Market. Takže první odezvy jsou velmi pozitivní.

Co nového připravujete pro druhou polovinu roku 2022 a co se vám v té první půlce nejvíce podařilo?

L. Novák: Spustili jsme něco, co ještě před námi žádný finanční makléř v takovém rozsahu neudělal. Oslovujeme B2C klientelu prostřednictvím televizní kampaně. Věříme, že tato investice do značky se nám z dlouhodobého pohledu mnohonásobně vyplatí. A to nejen v posílení návštěvnosti našeho webu, ale především ve vybudování důvěryhodné značky, z níž pak bude těžit celá naše obchodní síť.

T. Cinek: Zároveň se nepřestáváme soustředit na expanzi. Očekáváme růst nových partnerů a zároveň organický růst partnerů, kteří s námi již spolupracují. Věříme, že i nadále budeme kralovat tabulkám „skokanů“ v počtu nových poradců.

FinGO je totiž z pohledu počtu vázaných zástupců v oblasti úvěrů po celou dobu svého působení v ČR nejrychleji rostoucím makléřem! Překonalo tak i velké a zavedené hráče. Samozřejmě jsou pro nás důležité všechny segmenty. I v nich jsme významným skokanem trhu na prvních příčkách.

Jaké bude finanční poradenství v budoucnosti a jak se na to připravujete? Jaké trendy očekáváte?

T. Cinek: Očekáváme, že finanční poradenství jako obor se bude čím dál více profesionalizovat a kultivovat. To s sebou ale ponese zvýšené nároky na compliance, marketing, IT zázemí – a přinese to i další vlnu konsolidace trhu. Velkou roli v tom budou hrát právě společnosti, jakou je podle nás FinGO.

Půjde o sítě, které umožní fungovat poradcům „po svém“, ale které přinesou přidanou hodnotu a nebudou jen běžnou „servisní organizací“. Důležitá bude pomoc s procesy, školením poradců, marketingem a dalšími službami, které finanční poradci potřebují pro své fungování.

L. Novák: Klienti budou určitě stále více a více očekávat digitální řešení, využitelné i pro ně samotné. Už se nespokojí s papírovým šanonem, budou chtít servis a zázemí, jaké jim nabízí banka nebo pojišťovna z pohledu přístupu a přehlednosti služeb. To celé však se všemi službami na jednom místě.

Zároveň věříme, že služba nezávislého poradenství založená na hledání nejlepšího řešení napříč trhem vzroste ještě více na významu, obzvláště v době, kdy už prostě nebude stačit dojít si do banky za rohem a říci si o hypotéku. Naše čísla za poslední měsíce ukazují, že FinGO je v tomto ohledu velmi úspěšné.

Fotografie byly pořízeny v prostorách
The Julius Prague, www.thejulius.eu