Na digitální dědictví se zapomíná

Zdroj: Shutterstock

I zodpovědní lidé, kteří v rámci právní ochrany svého majetku sepisují závěti, často vůbec neřeší své digitální dědictví.

Mezi to patří například účty a prostředky u platebních systémů typu PayPal a sázkových kanceláří, kryptoměny, ale stále více i investice do akcií a komodit skrze fintechové aplikace, jako je například Revolut. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, pokud toto není v závěti uvedeno, často i milionová hodnota aktiv může snadno propadnout. Proto by si měl každý udělat ve svém digitálním majetku pořádek. Ochrání tak nejen sebe, ale v případě tragické události i své blízké.

„Nejdůležitější je mít ve svém majetku pořádek – a to platí i pro ten digitální. Na ten se v případě dědického řízení skoro vždy zapomíná, přestože hodnota digitálních účtů může být v celkovém součtu obrovská. Pozůstalí o jejich existenci ale obvykle vůbec nevědí a na velkou část z nich se ani nedá přijít, notář v dědickém řízení nemůže obepisovat tisíce provozovatelů. Majetek tak zpravidla vůbec není v dědickém řízení projednáván. Proto pokud kdokoliv chce předejít nejistotě ohledně osudu svého majetku, měl by ve své závěti počítat i s digitálním dědictvím,“ říká Pavel Strnad

Digitální dědictví by mělo zahrnovat všechny on-line účty a účty v aplikacích a samozřejmě i řešení hodnoty na nich uložené. I u často nenápadných běžných registrací například do e-shopů mohou být nashromážděny kredity v tisícových hodnotách. Z pohledu právní ochrany majetku jsou ale nejzásadnější účty platebních technologií typu PayPal, sázkových kanceláří nebo kryptoměny. Stále větší hodnotu mají i online investiční účty do akcií, komodit a kryptoměn, které často fungují jako mobilní aplikace. V případě influencerů mohou mít obrovskou hodnotu i samotné profily na sociálních sítích.

„Digitální dědictví je sice stejné jako jakékoliv jiné dědictví, ale často je k němu výrazně složitější získat přístup. Ten proces je velmi individuální a záleží vždy na podmínkách každého poskytovatele. Platí ale, že i když máte v ruce dědické usnesení, dle kterého jste dědicem daného účtu, nemusí to nutně znamenat, že se k prostředkům dostanete. Například u kryptoměnových peněženek to bez přístupových hesel nemusí být ani technicky možné. Nebo u Revolutu chtějí kromě standardních dokumentů doložit i e-mailovou adresu, která byla navázána na zůstavitelův účet, což může být v praxi problém. Těch překážek je ale více – zásadou je udržovat si ve svém digitálním majetku pořádek, předat informace ohledně jeho existence a přístupu k němu dědicům a předejít tak budoucím problémům,“ uzavírá advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.