Na AI transformaci a ESG reporting nejsou firmy připraveny

Přes 80 % firem nemá spolehlivé metriky pro měření sociální složky ESG určovaných novou evropskou směrnicí CSRD. Jasnou představu, jak procesy pro ESG reporting nastavit, má méně než třetina společností. Vyplývá to z analýzy Trendy v oblasti lidského kapitálu 2024 společnosti Deloitte.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

Firmy zároveň čelí potížím při integraci AI a nastavování spolupráce mezi lidmi a technologiemi. Klíčovou roli bude podle nich hrát představivost a další dovednosti, které však u zaměstnanců posiluje jen 43 % z nich. Společnosti vedle toho stále více řeší otázky transparentnosti a důvěry společně s tématem mikrokultur, tedy rozdílných kultur a dynamik jednotlivých týmů v rámci jedné organizace.

Nová pravidla pro ESG reporting čekají české a slovenské firmy již v příštím roce. Přestože považuje lidskou stránku udržitelnosti za důležitou 93 % českých společností, jen 58 % jich je připravených na tento trend reagovat. ESG faktory nejsou jen hezkým doplňkem podnikání, ale stávají se klíčovými pro dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost firem. Měřit sociální složku ESG však zatím dokáže jen 19 % společností a jen třetina z nich má plán, jak tyto metriky nastavit.

V souvislosti s rychlým vývojem v oblasti umělé inteligence si společnosti u zaměstnanců stále více váží schopností jako zvědavost, empatie a kreativita. Rozvoj představivosti dokonce považuje za důležitý 89 % českých organizací. Pouze dvě pětiny z nich však podnikají v této oblasti konkrétní kroky.

Role AI a schopnost společností využít nové možnosti spolupráce mezi lidmi a technologiemi bude přitom do budoucna klíčovým faktorem úspěchu. AI může zefektivnit procesy, zlepšit produkty i služby a poskytnout firmě lepší pozici ve srovnání s konkurencí.