Kaptivo umí chytře snímat pracovní tabuli pomocí AI

Ilustrační foto, zdroj: Kaptivo

Kaptivo, speciální kamera pro on-line snímání a sdílení, promění pomocí systému počítačového vidění na bázi AI běžnou bílou tabuli na inteligentní nástroj pro spolupráci. Výstupem je digitalizovaný obsah, s nímž lze snadno pracovat také pomocí videokonferencí. To studijním nebo pracovním týmům přináší užitečnou interakci, zejména pak živé sdílení týmové práce na tabuli v reálném čase a bez limitů špatného výhledu či dalších omezení.

Interaktivní whiteboardy představují budoucnost distanční výuky i spolupráce na dálku. „Propojení videokonferenčních řešení a chytrého kamerového systému Kaptivo posouvá tradiční týmovou spolupráci a přispívá k jejímu většímu zapojení v pracovním, tvůrčím i studijním procesu,“ říká Andrej Hronec ze společnosti Audiopro. „A v současné době stále častější potřeby sociálního distancování jednotlivců i celých týmů se jedná o užitečný pracovní nástroj,“ dodává.

Srdcem kamerového systému Kaptivo je patentovaný třístupňový systém počítačového vidění fungující na bázi umělé inteligence. Zcela nově transformuje nedokonalé snímání tabule pořízené klasickou kamerou, odstraňuje zkreslení, odrazy, stíny a osoby před tabulí. Výsledkem je bezchybný digitální obraz whitebordu sdílený v reálném čase všem účastníkům sezení. At‘ už jsou v místnosti, či připojeni vzdáleně.

Kaptivo_Individual_Audiopro
Ilustrační foto, zdroj: Kaptivo

Kaptivo řešení pro školy a vzdělávací instituce zásadně usnadňuje učitelům komunikaci se studenty, a to jak v případě prezenční, tak i vzdálené výuky. Obsah tabule se živě přenáší všem účastníkům na displej jejich mobilního zařízení. Práci na tabuli – krok za krokem – lze navíc v průběhu i po jejím skončení uložit do vícestránkového dokumentu. S Kaptivem tak studentům odpadá nutnost manuálního přepisování poznámek na tabuli nebo dokonce jejího focení. Mohou se plně soustředit na výklad.

„Školství však není jediným segmentem vhodným pro využití tohoto řešení. Je ideální pro distribuované firemní týmy, pracovní skupiny výzkumných laboratoří či konferenční prostory. Kaptivo do podnikového prostředí přináší produktivnější brainstorming, plánování či tvorbu myšlenkových map. Jednoduše, plynule a zcela bezpečně pak mohou probíhat nejenom interní, ale i externí tvůrčí jednání týmů,“ uzavírá Andrej Hronec z Audiopro.

remote_learning_ilustracni_Lifesize
Ilustrační foto, zdroj: Kaptivo

„Absence osobní komunikace v kanceláři může vést i ke zkratu spolupráce a oslabení synergie. Týmy pracující na dálku proto potřebují být vybavené účelnými nástroji pro spolupráci a sdílení informací. Osobní interakci nejlépe suplují videokonference, které nabízejí kvalitní přenos zvuku a obrazu, možnost sdílet dokumenty a spolupracovat při jejich editaci,“ dodává Michal Novák ze společnosti Profesia CZ.

Výhodou komunikačních platforem, pokročilých videokonferenčních řešeních typu Lifesize či právě interaktivních pracovních ploch je, že komunikace, nápady i závěry jsou strukturovaně nahrávány a uloženy. Záznamy je pak možné kdykoliv následně dohledat a dále s nimi efektivně pracovat. To je velkou výhodou také v případě pracovní neschopnosti či fluktuace zaměstnanců.