Je nejvyšší čas změnit zaběhnuté trendy!

Čtyři inovační agentury, maďarský Design Terminal, německý SPINLAB, estonský Tehnopol a český DEX Innovation Centre, zahájily společnou celoevropskou iniciativu. Jejím hlavním cílem je uvolnit cestu podnikatelkám na kontinentu.

Program Womenture, který potrvá do ledna 2025, by měl posílit podnikání žen na dvou platformách. Na jedné straně se od října 2023 mohou do mentorské části programu přihlásit ty, které by chtěly začít podnikat nebo rozvíjet svou stávající firmu, a to z kterékoli evropské země. Odborníci z Womenture je posílí cíleným odborným mentoringem. Mentoringový program začíná s 20 účastnicemi.

Do té doby partnerské organizace očekávají nejlepší evropské nápady od agentur, institucí a různých zúčastněných stran, kterým záleží na úspěchu inovačních programů pro ženy. Účastníci mohou svými užitečnými zkušenostmi, odbornými znalostmi a osvědčenými postupy ještě vylepšit již dříve zmíněné údaje.

„Womenture je mezinárodní program, na kterém spolupracujeme s Maďarskem, Estonskem a Německem. Chceme podpořit zajímavé startupy, které založily a vybudovaly ženy nebo jsou zastoupeny ve vedení těchto firem. Chceme podporovat ženy inovátorky a aktivně vyhledáváme „ženské“ startupy. Slibným projektům otevíráme dveře k partnerům v evropském ekosystému. Je to skvělá příležitost, jak podpořit své podnikání, získat další zkušenosti a posunout se s podnikáním i osobním růstem na vyšší úroveň,“ říká Lenka Hanušová, manažerka komunikace DEX Innovation Centre (DEX IC), které má s podporou a akcelerací startupů na celoevropské úrovni desetileté zkušenosti.   

Startupy založené ženami musí vynaložit mnohem více úsilí, aby dokázaly, že jsou hodny jako firmy založené muži. To jim brání v řešení neméně důležitých otázek, které jsou pro chod podniku zásadní. Womenture si klade za cíl sejmout tuto zátěž z ramen podnikatelek. A díky zlepšení trendů se může rozvíjet celý evropský inovační ekosystém, nejen jeho ženská část.

Sledujte iniciativu Womenture, pokud:

● i vy uvažujete o založení podniku nebo již máte startup a jako žena cítíte, že by bylo skvělé patřit do soudržné, vzájemně se posilující a sebevědomé evropské komunity,

● nebo jako inovační organizace či jiný účastník podnikatelského ekosystému máte zájem program podpořit.

Evropa potřebuje silné ženské firmy a potřebuje jich více – to je motto celého inovačního ekosystému a také podnikatelského sektoru v Evropě. Nová iniciativa s názvem Womenture pomáhá evropským podnikatelkám k rozvoji podnikání, a to sdílením zkušeností, funkčních procesů a mentoringových setkání. Zahájení programu jsme načasovali na Mezinárodní den žen (8. března). Iniciativa Womenture sdružuje tyto partnerské organizace: Design Terminal (HU), SpinLab – The HHL Accelerator (DE), Tehnopol (EE) a DEX Innovation Centre (CZ).

Podnikatelky jsou na inovační scéně v celé Evropě nedostatečně zastoupené. Dokonce i různé výzkumy říkají, že manažerky a zakladatelky firem jsou pro úspěch zásadní: například podle konzultační společnosti McKinsey& Co. mají firmy s mužskými i ženskými manažery o 21 % větší šanci být ziskové. Evropské údaje tomu příliš neodpovídají.

Cesta pro ženy je složitější

Podle článku Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) zveřejněného v srpnu loňského roku založily ženy pouze 21 % firem v Evropě a pouze 2,5 % startupů s více zakladateli bylo zcela vytvořeno ženami.Překvapivé údaje nechybí ani v obsáhlé zprávě, kterou vypracovala investiční společnost Atomico, která se zabývá rizikovým kapitálem. Podle jejich průzkumu z roku 2022 získaly 87 % veškerého financování rizikovým kapitálem v Evropě týmy složené výhradně z mužů, zatímco podíl financování získaného startupy složenými výhradně z žen se od roku 2018 snížil ze 3 % na 1 %. Méně překvapeni ovšem můžeme být, pokud se podíváme na skutečnost, že nerovnost převažuje i na investorské scéně: na každých 6 mužů s rozhodovací pravomocí v oblasti VC připadá pouze 1 žena. Je nejvyšší čas změnit zaběhnuté trendy!