Jakékoliv cykloopatření je lepší než nic. Vítězí oddělený pás

Pocit bezpečí na různých typech cykloinfrastruktury hodnotilo na přes 1 200 respondentů v rámci unikátního výzkumu spolku AutoMat. Kromě toho posuzovali schopnost projet danou infrastrukturou, její oblíbenost a vliv na volbu trasy. Data potvrdila, že čím lepší infrastruktura, tím vyšší pocit bezpečí lidé na kolech zažívají. Šetření je tak v souladu s výsledky jiných sociologických průzkumů, že vyšší pocit bezpečí by motivoval k jízdě více lidí.

„Do českého prostředí jsme poprvé přinesli unikátní výzkum, podobný se zatím realizoval pouze v Německu. Chtěli jsme datově podložit předpoklad, že kvalitní infrastruktura pomáhá nejen subjektivnímu pocitu bezpečí člověka na kole v provozu, ale i rozvoji cyklodopravy,“ říká autor výzkumné zprávy Michal Šindelář ze spolku AutoMat. „Kvůli délce dotazníku a zaměření pouze na integrovaná cykloopatření jsme ale nezkoumali všechny situace, které mohou nastat,“ dodává.

Co se hodnotilo?

Šetření se uskutečnilo primárně mezi účastníky výzvy Do práce na kole 2023 v Praze a mezi členy Klubu přátel spolku AutoMat. Kromě jednotlivých typů infrastruktury na fotografiích modelové situace rozlišovaly také počet jízdních pruhů a přítomnost parkování po pravé straně. U každé situace respondenti hodnotili osobní pocit bezpečí, schopnost projet, oblíbenost a vliv opatření na volbu trasy. Prezentované situace vycházely z reálných situací z pražských ulic, nicméně je lze vztáhnout celorepublikově.

Kde se lidem na kole nejlépe jezdí?

Z výzkumné zprávy Vnímání bezpečnosti integračních opatření vyplývá, že zásadní vliv na vnímání bezpečnosti a oblíbenosti má druh integračního opatření, a to v pořadí piktokoridor, ochranný cyklopruh, vyhrazený cyklopruh, oddělený pás. Čím kvalitnější cykloopatření, tím lepší hodnocení ze strany uživatelů. Vliv má také přítomnost parkování a počet jízdních pruhů. Na stupnici hodnotící pocit bezpečí od jedné do deseti se jako první s velkým náskokem umístil cyklopás s 8,6 body. Vyhrazený cyklopruh (VCP) získal v nejlepším případě 7,5 (dva pruhy bez parkování). Za cyklopruhy zřetelně zaostávají piktokoridory (nejvýše 3,9), situace bez opatření dosáhly maximálně 2,9 bodů z deseti.