Jak se stát nejoblíbenějším zaměstnavatelem?

V DHL Express o své zaměstnance opravdu pečujeme. Poskytujeme mnoho benefitů, doplňkový vzdělávací systém, ke každému z nich přistupujeme s respektem a nasloucháme jim, říká John Cornish, CEO CEU DHL Express.

Společnost DHL již několik let vyhrává soutěž o nejlepšího zaměstnavatele v anketě Great Place to Work, jaký je váš recept na úspěch?  

Naše zaměstnance vnímáme jako srdce společnosti, a tak k nim i přistupujeme. Mottem DHL je „AS ONE“, spolupracujeme napříč všemi odděleními a zeměmi. DHL Express se také účastní nezávislého výzkumu Great Place to Work, jehož hlavním cílem je zatraktivnit pracovní prostředí podniků. Zaměstnanci přihlášených firem každoročně anonymně vyplňují anketu spokojenosti se zaměstnavatelem. Zapojení našich zaměstnanců je vysoké, letos bylo 97 %!

DHL Express nabízí svým zaměstnancům vlastní vzdělávací systém, jaké oblasti zahrnuje?

Máme opravdu dobře propracovaný vzdělávací systém pojmenovaný CIS, což je zkratka pro Certified International Specialist. Projde jím každý zaměstnanec DHL Express.

A co politika lidských práv a podpora LGBT?

To je také pro DHL Express velké téma. Naše společnost se zaměřuje na tyto klíčové oblasti: dětská a nucená práce, diverzita a inkluze, ochrana životního prostředí a ochrana dat. Tato témata jsou součástí našeho Kodexu chování, který každý zaměstnanec DHL Express podepisuje zároveň s pracovní smlouvou. Vzhledem k tomu, že interní předpisy jsou pro nás velmi důležité, proaktivně sledujeme, zda jsou dodržovány.

Jak měříte spokojenost zaměstnanců ve společnosti DHL Express?

DHL Express se každým rokem účastní průzkumu EOS. Naši zaměstnanci mají možnost anonymně vyplnit dotazník a vyjádřit svůj názor o DHL Express. Díky tomu lépe pochopíme to, co funguje a také to, co se ještě dá vylepšit.  

Mnoho společností má problémy s náborem zaměstnanců, jak řešíte tento problém v DHL Express?

V DHL Express o své zaměstnance opravdu pečujeme. Poskytujeme mnoho benefitů, doplňkový vzdělávací systém, ke každému z nich přistupujeme s respektem a nasloucháme jim. Pečlivě vybíráme nováčky, naše stávající zaměstnance zároveň motivujeme, aby nám doporučili někoho spolehlivého.