Jak na investice do private equity

PE nabízí zajímavé zisky i diverzifikaci portfolia

Pokud máte dostatečný kapitál a chcete jej výhodně zúročit a diverzifikovat, může to být příležitost vsadit na private equity fondy. Ačkoli patří mezi méně likvidní formy investic, mohou přinést lepší výsledky než přímé obchodování na burze či investování do akciových podílových fondů. Proto jejich obliba ve světovém i českém měřítku roste.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

Private equity (PE) se řadí mezi alternativní aktiva, do nichž můžete vložit své peníze jako doplněk portfolia v tradičních aktivech jako depozita, dluhopisy či akcie. Na rozdíl od dluhopisových a akciových fondů ale se svěřeným kapitálem manažeři PE fondů aktivně pracují a řídí portfoliové společnosti tak, aby jim pomohli růst a dosahovat lepších zisků. PE fondy tak zpravidla mají lepší kontrolu nad dosaženými zisky pro investory

Graf

PE jsou odolnější proti recesím, není to spekulace na růst bez zisků

Na rozdíl od akcií PE fondy investují do společností, které nejsou obchodované na trhu cenných papírů, mají tedy odlišné podmínky přeceňování. A to i v případě, pokud nastane na burze výkyv nebo propad. Doléhá na ně sice také, ale v delším časovém horizontu. Na rozdíl od akcí jsou mnohem méně volatilní. Je to do jisté míry ovlivněné i skutečností, že oproti akciím obchodovaným na burze se jejich nákup a prodej neřídí krátkodobým obchodováním a spekulací.

„Private equity manažeři kupují obvykle firmy, které jsou výdělečné a které dokážou dlouhodobě produkovat pozitivní cash-flow. Tím jsou i odolnější proti recesím. Není to spekulace na růst bez zisků,” zmiňuje zásadní odlišnost těchto dvou typů investic Filip Savi, partner investiční společnosti EMUN, která se na PE investice zaměřuje.

Jen je podle jeho slov nutné počítat s delším časovým horizontem zhodnocení. Tento typ fondů nabývá dobré výkonnosti až v delší časové perspektivě, obvykle v období přibližně pěti až deseti let. Nízká likvidita PE investic ale, jak Filip Savi podotýká, investora může i chránit. Brání mu v období klesajících trhů pod tlakem emocí z nevýhodných investic odejít předčasně a podíl prodat pod cenou, jako tomu bývá právě v případě akcií obchodovaných na burzách.

Alternativa pro podnikatele i instituce

„Pokud má soukromý investor na bankovních účtech volné miliony korun, či dokonce miliony dolarů, otevírají se mu mnohem širší možnosti než jen akcie, dluhopisy nebo podílové fondy,” komentuje PE investice Filip Savi. V portfoliích velkých světových family office i institucionálních investorů se zastoupení této třídy aktuálně pohybuje na úrovních kolem 20% majetku a podíl dále roste. V uplynulých letech se fondy soukromého kapitálu ukázaly i jako účinný nástroj proti znehodnocení majetku vysokou inflací.

Ve světovém měřítku je po PE investicích vysoká poptávka, v Česku už je k nim díky specializovaným fondům rovněž mnohem jednodušší přístup. Možnost investic prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů (FKI) mají i fyzické osoby. Investoři do nich mohou vstupovat a vystupovat navíc už na pravidelnější bázi.

Příkladem může být třeba nový PE fond Central Europe Industry Partners II (CEIP II.), který je zaměřený na rozvoj malých a středních podniků, jež se orientují nejen na tradiční průmysl, jako je strojírenství, ale rovněž na automatizaci, letectví, energetiku a služby s tím spojenými.

Podnikatelé nebo privátní investiční instituce

Zatímco většina PE fondů v Česku se orientuje na lokální trh v ČR a střední Evropě, variantou s globálním přesahem může být fond EMUN Semi-liquid Global Private Equity (GPE) právě od společnosti Emun. Podle Filipa Saviho se zájemci o tento typ investování profilují většinou z řad podnikatelů nebo privátních investičních institucí.

„Typicky je naším klientem člověk, který prodal vlastní firmu. To znamená, že třídu private equity má z vlastní zkušenosti osahanou a chce v ní dlouhodobě držet podíl majetku. Velmi často také chtějí klienti diverzifikovat, nechtějí mít svůj majetek koncentrovaný ve vlastním byznysu a ani ve svém regionu. To je důvod, proč investujeme převážně s globálními manažery,” přibližuje strategii takto nastaveného fondu.

Příležitost jen pro někoho

Přestože má tento typ dosahování výnosů zajímavé výsledky, v některých budí i nedůvěru. PE manažeři čelí někdy kritice kvůli tomu, že v kratším investičním horizontu nemají k firmám a lidským zdrojům dostatečně silnou emocionální vazbu, tím pádem je někdy mohou mít tendence tlačit k většímu riziku s cílem dosažení co nejvyšších zisků

Odborníci, kteří se v segmentu PE pohybují, ale tomuto názoru oponují argumentem, že investiční fondy naopak disponují jak zdroji, tak i strategickými znalostmi, díky nimž dovedou nastavit potřebné změny, zefektivnit provoz a podpořit firemní růst.

Soukromé private equity fondy navíc neumožňují vstoupit do portfolia každému zájemci. Často jsou přístupné jen profesionálním či kvalifikovaným investorům s prokazatelnou zkušeností, a to v omezeném množství.

Vysoká investiční minima jako limit pro vstup do fondů

Limit pro vstup do fondů představují i vysoká investiční minima pro vklady. Ten se v Česku pohybuje asi od jednoho milionu korun výše. Částku ale určuje správce fondu, z toho důvodu může být i mnohonásobně vyšší. U globálních institucionálních fondů se zpravidla jedná o minimální částky ve stovkách milionů korun.

„Naše strategie je převážně vybírat profesionální fondy a manažery, které mají velmi stabilní strategie i investiční týmy, současně také profesní historii. Snažíme se mířit na fondy, které nejsou první generace. Pokud vidíte dosavadní výsledky správce PE fondů se stabilním týmem od 90. let, napříč sedmi generacemi fondů, a pozorujete, že v dané strategii dokázal konzistentně doručovat vnitřní výnosovou míru mezi 12 až 20 % p.a., tak to je to, co preferujeme,” popisuje přístup k výběru fondů do klientských portfolií Emun Filip Savi.

Co jsou private equity fondy?

* Private equity fondy mají za cíl investovat do soukromých společností, které nejsou obchodovány na veřejných burzách. To znamená, že mají méně transparentní strukturu a jejich hodnota není veřejně známá.

* Manažeři private equity fondů často přebírají aktivní roli ve správě a řízení společností, do kterých investují. Mohou poskytovat strategické vedení, podporu v oblasti operací a managementu, a často se snaží optimalizovat hodnotu investice.

* Investování do private equity fondů je většinou spojeno s dlouhodobým horizontem držení investice. Fondy obvykle investují do společností s cílem ovlivnit jejich dlouhodobý růst a ziskovost, což může trvat několik let.

* Typickými investory do private equity fondů jsou investiční instituce jako penzijní fondy, nadace nebo soukromé investiční společnosti. V poslední době i roste popularita mezi movitými fyzickými osobami. Tito investoři mají zpravidla dostatečný kapitál a dlouhodobý investiční horizont, což odpovídá charakteristikám investic do private equity.