Jak číst efektivně a zlepšit svou pozornost? Moderně, rychle a interaktivně!

Zdroj: Mental Floss

Rychlé čtení je pokročilá čtenářská technika, která umožňuje zpracování textu cca 2,5 násobnou rychlostí oproti průměru při zachování běžné míry porozumění a zapamatování textu.

Metody výuky rychlého čtení jsou osvědčeny již od roku 1925, avšak donedávna se tato dovednost vyučovala pouze pomocí knih či osobních kurzů. Ve světě je dovednost rychlého čtení na vzestupu, o čemž svědčí především vzrůstající zájem v západních zemích. Už v roce 2009 se například v Holandsku a v Belgii staly kurzy rychlého čtení nejvyhledávanější formou vzdělávání zaměstnanců.

V České republice pomáhá s osvojením dovednosti online aplikace Rozečti.se, která vyniká svou srozumitelností a interaktivitou. Osvojení si rychlého čtení je díky tomuto technickému řešení úplnou hračkou.

Kdo by měl o rychlém čtení přemýšlet? „Tento nástroj je vhodný pro úplně každého, kdo se ve svém životě setká se čtením. V případě administrativy jde o lidi všech pozic, kde přichází do styku s dokumenty, e-maily apod. Díky rychlému čtení ušetří mnoho času,“říká Jiří Ziegler, ředitel projektu Rozečti.se.

Aplikace interaktivní formou výuky spojuje hned dvě osvědčené metody směřující k efektivnímu čtení, a to rozšíření zrakového rozpětí a oční fixaci. Výuka zabere v průměru 15 – 20 hodin čistého času při ideálním rozložení cvičení do 14 – 20 dní. Očekávané reálné zlepšení efektivity čtení absolventa je v průměru 150,8 %.

Absolventi kurzu nejvíce oceňují:

  • Celoživotní schopnost zpracovávat texty 2,5x efektivněji.
  • Méně času stráveného čtením dokumentů, emailů a dalších textů.
  • Sekundárním efektem je celkové zlepšení pozornosti nejen při čtení
  • Zajímavý rozvoj ve formě unikátního vzdělávacího kurzu.
  • Každá lekce je zakončena zkouškou porozumění. Vyhne se tak častému nešvaru, kdy z důvodu spěchu čtenář nevnímá smysl textu.

Odborným garantem projektu je doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., bývalý ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Více na www.rozectise.cz.

Již Každý uživatel si může na portále Rozečti.se změřit svou současnou rychlost čtení a vyzkoušet první lekci interaktivní výuky ZDARMA. 

AKCE PRO ČTENÁŘE: Pro čtenáře Innovation máme připravenou mimořádnou slevu 77%.
Stačí použít promo kód: „innovation2023“ při aktivaci plné licence na portále Rozecti.se