Inovace jsou o nastavení mysli, ne o projektu

Rob Lee, šéf vývoje společnosti Pure Storage

Inovace nelze považovat za projekt, musí se stát součástí firemní kultury a filozofie, říká Rob Lee, šéf vývoje společnosti Pure Storage, která se díky svému silnému zaměření na inovace řadí mezi nejrychleji rostoucí IT firmy na světě. Setkali jsme se s ním v prostředí výzkumného a vývojového centra společnosti v Praze a hovořili o tom, jak se Pure podařilo narušit a změnit odvětví ukládání dat, jak vybudovala inovační kulturu uvnitř firmy a jak z tohoto přístupu mohou těžit jejich zákazníci.

Text: Redakce

Foto: Archiv Pure Storage

Kde začal příběh úspěchu Pure Storage a co bylo rozhodujícím faktorem pro jeho dosažení?

Za úplný začátek bychom mohli považovat rok 2009. Tehdy jsme si uvědomili, že paměti typu flash, které se běžně využívají v mobilních telefonech a jiných zařízeních, mají sílu zcela přeměnit také podnikové systémy pro ukládání dat. S touto technologií bylo například možné omezit výpadky tradičních storage zařízení s pevnými disky, která se do té doby technologicky nezměnila snad 30 nebo 40 let.

Zjednodušeně řečeno, vzali jsme si za vzor použití flash pamětí ze spotřební elektroniky a přenesli ji do podnikového prostředí. Díky tomu jsme získali produkt, který je výrazně rychlejší a jednodušší na použití a má delší životnost. Toto rozhodnutí a pak kontinuální inovace považujeme za hlavní důvody našeho úspěchu.

První produkty jsme na trh uvedli v roce 2012. Já sám se k týmu Pure Storage připojil o rok později. Líbila se mi filozofie vedení společnosti, tedy myslet jako startup, s důrazem na inovace a neustálé hledání nových nápadů. Vyvinuli jsme důležitý základní produkt pro ukládání dat a vložili jsme spoustu energie do jeho uvedení na trh. Navázali jsme kontakt s naší zákaznickou základnou, ale přitom jsme se stále museli zaměřovat na to, co přesně trh potřebuje, a předbíhat trendy v dodávání nových funkcí a vlastností.

Rozhodujícím faktorem našeho úspěchu bylo právě toto nastavení mysli a samozřejmě naši lidé. Při najímání zaměstnanců do výzkumu a vývoje často záměrně najímáme lidi se zkušeností mimo obor ukládání dat. Odhaduji, že 100 až 200 našich inženýrů pochází z různých typů „ne-storage“ společností, jako jsou Apple, Facebook, Google, Microsoft či Oracle. Domnívám se, že to pro náš úspěch sehrálo obrovskou roli.

Naším cílem bylo narušit tradiční paradigma ukládání dat. A to vyžaduje, abychom rozšiřovali naše týmy i o jiné lidi než ty, kteří se v oboru pohybují 20 let. Říkám tomu diverzita znalostní domény, což znamená, že hledáme co nejrozmanitější myšlenkové postupy.

Tímto vaším přístupem se vám podařilo změnit obor ukládání dat. V čem vidíte hlavní výhodu vašich úložišť ve srovnání s konkurencí?

V tom, že jsou naše produkty jednoduše a snadno použitelné. To vyžaduje, aby tak byly od začátku vymyšlené. Zjednodušování něčeho, co už existuje, nikdy tak dobře nefunguje.

Ps Lifestyle Data Center Man W Tablet

Zmínil jste důraz na inovace, do výzkumu a vývoje investujete násobně více než jiné firmy z vašeho oboru. Kolik to je?

Do výzkumu a vývoje investujeme 20 % z našich příjmů. Zaměřujeme se na podporu lepšího škálování a dosažení dvouciferného růstu. Přitom se soustředíme na tři důležité faktory.

Za prvé je to využití příležitostí na trhu podnikových datových úložišť (oblast s potenciálními příjmy až 50 miliard dolarů) – tady stále existuje velký podíl na trhu, který můžeme získat. Za druhé je to přechod od technologie klasických pevných disků k úložištím typu all-flash a za třetí programy předplatného, tedy využívání úložišť jako služby (as-a-service). V tomto posledním bodě jsme se dokázali odlišit od ostatních konkurentů díky naší skutečné nabídce SaaS. V loňském roce naše prodeje v této oblasti předčily očekávání a díky investicím do technologie jsme zdvojnásobili zisk.

Proč jsou podle vás inovace tak důležité? Kde všude pomáhají a kde nejvíc pomohly právě vám?

Jednoduchá odpověď je, že jsme technologická společnost. Odlišujeme se od konkurence právě technologickým náskokem. Ve skutečnosti jsme v oboru svými produkty odlišit skutečně dokázali, což je, řekl bych, v oblasti IT celkem vzácnost. A abyste toho nejen dosáhli, ale také si toto odlišení udrželi, potřebujete právě inovace. My inovace nevnímáme jako začátek v životním cyklu vývoje produktů nebo služeb. Místo toho je považujeme za součást dlouhodobého vývoje produktu. Právě tento způsob myšlení vede k neustálému narušování (disrupci) oboru.

Dosahujeme toho například průběžným monitorováním procesů: sledujeme různé signály, které by mohly naznačovat, kdy je inovace nutná. Jaké je stáří různých součástí našeho zařízení? Kdy byly naposledy vylepšeny nebo zdokonaleny? Mnoho společností, včetně technologických, z nichž pro některé jsem v minulosti i sám pracoval, svou kulturou a organizací téměř odrazuje od toho, aby se lidé pokoušeli vylepšovat něco, co už se udělalo dřív. U nás je to právě naopak.

Od našich zaměstnanců očekáváme, že budou neustále klást otázky a budou kreativní. Neměli by prostě brát jako odpověď „Vždycky se to dělalo takhle“. I v naší relativně krátké historii produktů a celé společnosti jsme už v řadě oblastí několikrát znovu vymysleli, jak by se věci mohly dělat lépe.

Pokud se podíváte na kapacitu a velikost úložiště jako na ukazatel změny, naše odvětví má možnosti až 800násobného zvýšení kapacity. Vědomí, že jsme schopni škálovat a zlepšovat design produktů a využití zdrojů, rozhodně změnilo způsob, jakým naše společnost funguje. Pochopení, že některé prvky nebo procesy by se měly během daného životního cyklu produktu změnit klidně i mnohokrát, je zásadní pro růst Pure.

Ps Lifestyle Data Center Couple Crouching

Lze váš model/přístup k inovacím použít i v jiných odvětvích?
Podniky sledující špičková odvětví nakonec tyto myšlenky přijmou. Spolupracujeme s mnoha společnostmi, které se hlásí ke způsobu myšlení Pure Storage nebo k našemu vývojovému/inovačnímu modelu. Máme zákazníky ve všech odvětvích, kteří stejně jako my chtějí „narušovat“. A chápou, že inovace se musí stát součástí firemní kultury.

Jedno z vašich tří vývojových center sídlí v Praze, proč právě Praha?

Především pro skvělou dostupnost talentů. A také proto, že máme silné zastoupení zákazníků v EU a chtěli jsme být dostupnější na místní úrovni. Praha má skvělou centrální polohu a snadno se do ní dostanete ze všech koutů Evropy. Další plus je, že zdejší odborníci mají velmi dobrou znalost angličtiny, a Praha je prostě úžasné místo pro práci i život. Je to město, které umí přilákat talenty i ze zahraničí, což je pro naši strategii důležité.

Jaká je vaše osobní role v inovačním procesu?

Přispívám především k rozvoji inovační kultury ve společnosti, největší zodpovědnost mám za produktovou a technologickou strategii. Vždycky přemýšlím o tom, kde budeme za 18, 24 nebo 36 měsíců. Sleduji různé oblasti vývoje produktů, kde se domnívám, že je třeba, aby se na ně společnost Pure Storage soustředila. Svým základním založením jsem softwarový inženýr. Když jsem nastoupil do Pure, pracoval jsem na tvorbě kódu pro úložiště FlashBlade.

Stále větší důraz se dnes klade na udržitelnost. Vyvíjíte své produkty i s ohledem na spotřebu energie či ekologickou stopu? Zrovna ve vašem případě to musí být složitý úkol, když objemy dat exponenciálně rostou a spolu s tím rostou požadavky na výkon datových úložišť…

Ano, potřeba udržitelných datových center celosvětově roste. A všechna naše zlepšení a inovace k dosažení větší udržitelnosti směřují. Ekologickou stopu datových center můžeme měřit různě, z hlediska celkových nákladů na vlastnictví u zákazníka (tj. v dolarech), v megawattech spotřebované energie nebo v kilogramech elektronického odpadu.

Právě spotřebovaná energie představuje velkou výzvu. Prozatím je v této oblasti největším problémem umělá inteligence, protože spotřebovává opravdu velké množství energie. Uvádí se, že datová centra zodpovídají za 1 až 2 % veškeré spotřeby energie, z toho 20 až 25 % připadá na datová úložiště (takže celkově asi 0,5 %), a díky obřím nárůstům objemů dat jejich energetické nároky dále porostou. Když se pokusíme snížit tuto spotřebu 10krát, bude to mít obrovský přínos.

Zaměření na podobné snahy – udržitelnost a lépe řízenou spotřebu energie – bylo od počátku součástí poslání společnosti Pure Storage. Produkty Pure tak oproti konkurenci spotřebovávají výrazně méně energie a zabírají méně místa. A vidím zde velký prostor pro další zlepšování.

***

Rob Lee, Chief Technology Officer společnosti Pure Storage

Zodpovídá za globální technologickou strategii a identifikaci nových inovací a příležitostí k expanzi. Před svým nástupem do Pure Storage v roce 2013 působil ve společnosti Oracle, kde byl zodpovědný za inovace, vývoj a údržbu základních datových služeb a sítí. Je absolventem Massachusetts Institute of Technology.

Působí rovněž v představenstvu neziskové organizace Bay Area Underwater Explorers, která se věnuje průzkumu a ochraně podmořských oblastí. Většina jejích aktivit se odehrává v severní Kalifornii.