Inovace a leadership

Michal Hornák, jednatel společnosti WITTE Automotive Czechia

Výzvy vedení v dnešním dynamickém světě

V našem posledním rozhovoru jsme si s Michalem Hornákem, jednatelem společnosti WITTE Automotive Czechia, která patří k technologickým lídrům v oblasti mechatronických zamykacích systémů a která letos slaví 125 let od svého založení, povídali mimo jiné o rozšíření výrobního závodu a dalších plánech firmy. Tentokrát jsme se zaměřili na výzvy pro současné manažery a jejich úlohu jako lídrů. Michal Hornák je totiž podporovatelem inovací a pokroku, který neustále hledá nové cesty ke zlepšení. Aktivně též podporuje rozvoj zaměstnanců a jejich profesní růst.

Text: Jana Chuchvalcová

Foto: Archiv WITTE Automotive Czechia

Současná doba je pro každého manažera plná výzev. Co vnímáte jako nejnáročnější a jak se vám daří spojovat odbornost a leadership?

Role lídra přináší v každé době plno výzev. Dnešní doba je nicméně velmi specifická. V našich týmech máme velkou věkovou diverzitu. Vedeme týmy v době, kdy se výrazně zrychlil technologický pokrok, a v naší práci se objevují nová témata jako udržitelnost nebo sociální odpovědnost firem. V neposlední řadě také plánujeme a pracujeme se vstupy, které se neustále mění. Zaručení dobrých výsledků firmy a spokojenosti zaměstnanců a zákazníků je tak stále složitější a vyžaduje lídra s vysokou mírou lidskosti, autentičnosti, flexibility a proaktivního přístupu.

Nejnáročnější prací pro lídra je z mého pohledu udržení kvalitní a efektivní spolupráce mezi lidmi. Vedení týmů tak, aby se lidé cítili podporováni jak profesně, tak i osobně, je dobrý oříšek, zejména v dnešní době plné nejistoty, technologických změn a stresu okolo nás.

Propojení tvrdých dovedností, jako je zpětná vazba, technologická gramotnost, projektové řízení, analytické schopnosti a strategické plánování, společně s měkkými dovednostmi, jako je empatie, komunikační schopnosti, flexibilita a agilní přístup, je také velmi klíčové. Jsem přesvědčen, že se nám toto ve WITTE daří a že jsme schopni se z našich chyb poučit a zdokonalovat.

Ve své práci se zaměřujete na schopnost působit v dynamickém prostředí a přinášet inovativní přístupy. Jak se vám to daří a co je na tom nejnáročnější?

K udržení dynamiky a agility potřebujete dvě velmi zásadní věci. Tou první je pracovní prostředí, které je založené na důvěře a respektu. Tou druhou je adekvátní míra autonomie. Bez tohoto základu se nikomu nepodaří vést lidi a využít jejich kreativní potenciál k  inovacím nebo alespoň neustálému zlepšování.

Naše organizace má stále dost šéfů, kteří se snaží své lidi pevně řídit. Jejich nejčastějším důvodem k tomuto jednání jsou obavy z chyb a přesvědčení o tom, že musí vědět vše. Osobně je chápu. Měl jsem to velmi podobně a tak vím, že jsme na dobré cestě. Jsem velmi rád, že vidím více respektu, který dříve či později přeroste v důvěru – a s ní bude sílit ochota těchto šéfů pro postupné zvyšování autonomie v jejich sféře vlivu.

Celkově musím říct, že za poslední rok jsme dosáhli značného pokroku. Jsem vděčný za to, že dynamika firmy výrazně vzrostla a i přes zjevný potenciál pro zlepšení jsme dosáhli vynikajících výsledků v oblasti efektivity a produktivity. Inicializace, inspirace a udržení lidí v dynamickém a inovativním prostředí vyžaduje mnoho energie, kterou jako lídr musíte neustále vynakládat. Když se vám tato energie vrátí ve formě pozitivních výsledků a zlepšujících se mezilidských vztahů, je to přesně ten moment, který vás motivuje pokračovat dál.

Jak se vám daří motivovat k podobnému přístupu vaše kolegy a spolupracovníky? A co motivuje vás osobně?

Určitě se mi je daří od tohoto přístupu neodrazovat a jsem přesvědčen, že se mi daří ostatní k němu inspirovat. Každý, kdo věří ve své cíle a věnuje se jim s nadšením a s citem, jde příkladem a inspiruje ostatní. Tato změna se děje i u nás a vidím ji přímo ve svém týmu.

Na hale a na všech našich projektech ji však zatím nepozoruji. Bude to ještě chvíli trvat, ale věřím, že se to zlepší s osobním přístupem a jasným příkladem.

Aktivně také podporujete rozvoj zaměstnanců a jejich profesní růst. Co je nejtěžší v této oblasti a jak se vám daří podpořit lidi v této oblasti?

Ano, to je pravda. Podpora profesního růstu je pro mě nejen prací, ale i vášní – a mám radost, že se mi v tom daří. Určit nejtěžší aspekt v této oblasti je složité, jelikož každý jedinec má své vlastní potřeby a přístup k osobnímu rozvoji. Je složité říci, zda je nejnáročnější inicializace člověka směrem k osobnímu rozvoji, anebo jeho podpora během rozvoje. Jedná se o velmi individuální proces. Celkově bych uvedl, že nejtěžší je vést lidi skrze tento proces a zajistit, aby se jim podařilo dosáhnout jejich cílů.

Jakou roli hraje v této oblasti vaše nové Kompetenční centrum WITTE? Co vše nabídne?

Kompetenční centra nabídnou podporu pro ty, kteří chtějí a potřebují růst. Nabídnou podporu v oblastech digitální a technické gramotnosti, kterou naši lidé uplatní jako kvalifikovaní operátoři při seřízení strojů, technologové a později třeba i jako procesní experti.

Mrzí mě, že tyto projekty máme dnes výrazně zpožděné, ale uvědomuji si, že dělat projekt jen pro projekt, bez potřebné podpory a přístupu je zbytečné. Těším se na září, kdy WITTE v České republice otevře první z kompetenčních center pro výrobní operátory a jejich adaptaci pro naše prostředí. Pak už nás energie posune i dál a budeme mít to, o čem dnes pouze sníme.

Oblast ESG se dnes řeší téměř denně – lídři ho jistě také musí řešit? Jak se udržitelnost propisuje do leadershipu?

Udržitelnost je klíčová pro dlouhodobý úspěch firmy. Integrace ekologických, sociálních, etických procesů a transparentnosti do našich činností se samozřejmě výrazně propisuje i do našeho vedení.

Stále větší důraz na ESG také vyžaduje, aby lídři byli vzorem v odpovědném chování a přístupu. To zahrnuje nejen enviromentální aktivity, ale i péči o blaho zaměstnanců a místní komunity v oblasti podnikání firmy. Jsem pevně přesvědčen o tom, že propojení ESG a leadershipu přispívá k pozitivní firemní kultuře a zvyšuje nejen důvěru zákazníků a bank, ale hlavně zaměstnanců.

Hodně času věnujete i své rodině a věnujete se také svým zálibám. Co nejraději ve volném čase děláte a jak se vám daří skloubit pracovní a rodinný život?

Svůj osobní volný čas rád trávím posilováním, čtením knih a stavěním Lega. Ráno si dovolím občas stihnout i meditaci. Tento nový prvek v mém životě ještě zkoumám, ale být sám se sebou a ponořit se do sebe je velmi fajn. S rodinou poté rád jezdím na výlety, užíváme si filmové večery a klábosení u karet. S mojí lepší polovičkou také rád vařím a cestuji.

Rodina mě v mé práci podporuje a já se snažím o to samé. Podporuji je tím, že jsem s nimi více přítomný. Pevně věřím, že jsem na dobré cestě.

***

Michal Hornák, jednatel společnosti WITTE Automotive Czechia

Jeho angažovanost v mezinárodně uznávané společnosti, která si na českém trhu udržuje stabilní pozici již více než 30 let, zdůrazňuje jeho schopnost působit v dynamickém prostředí a přinášet inovativní přístupy. Je vášnivým podporovatelem inovací a pokroku, který neustále hledá nové cesty a zlepšení ve světě automobilového průmyslu. Aktivně podporuje rozvoj zaměstnanců a jejich profesní růst, což vede ke kultivaci inspirativní pracovní kultury a týmového ducha.

Hodně času věnuje své rodině a věnuje se i svým zálibám, jako je cvičení, relaxace při poslechu hudby a cestování.